Giấy phép kinh doanh

Sau khi đã thay đổi giấy phép kinh doanh thì công ty cần phải tiến hành đầy đủ những thủ tục về pháp lý nhằm đảm bảo về nghĩa vụ và quyền lợi của công ty một cách tốt nhất, tránh gây ra sự nhầm lần đến bạn hàng, đối tác hay bị giảm sút

Nhằm mục đích đi vào hoạt động trong kinh doanh một cách hợp pháp thì mỗi tổ chức cần có giấy CN đăng ký doanh nghiệp/công ty mà loại giấy tờ mà vẫn thường được gọi ngắn gọn đó là giấy phép kinh doanh. Hiện nay, trong suốt quá trình phát triển và hoạt động

Theo quy định mới nhất của Nghị định số 09/2018/NĐ-CP hướng dẫn luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa về cấp giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư  nước ngoài để thực hiện các hoạt động kinh doanh được quy định như sau: Cấp Giấy phép

Hiện nay chất lượng cuộc sống ngày càng cao và phát triển do đó nhu cầu học ngoại ngữ tăng cao mà khiến ngày càng có nhiều trung tâm ngoại ngữ được thành lập, việc có thể sử dụng thêm một ngôn ngữ (ví dụ:tiếng Anh,tiếng Trung) đang trở thành nhu cầu thiết yếu của rất nhiều

Thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô Kinh doanh vận tải bao gồm kinh doanh về vận tải hàng hóa và kinh doanh vận tải hành khách. Đây là ngành nghề kinh doanh nhiều lợi nhuận và luôn phát triển cùng với sự phát triển về kinh tế