• Giấy phép kinh doanh hóa chất

  • Giấy phép kinh doanh
  • 5 /5 của 1 đánh giá

  Để có giấy phép kinh doanh hóa chất cần những điều kiện gì? Thành phần của bộ hồ sơ đề nghị xin được cấp giấy phép gồm giấy tờ nào?

  Công ty Nam Việt Luật xin giải đáp những câu hỏi trên qua nội dung tư vấn sau:

  I/ Căn cứ vào cơ sở pháp lý gồm:

  _ Nghị định số 113/2017/NĐ-CP.

  _ Luật số 06/2007/QH12.

  _ Thông tư số 08/2018/TT-BTC.

  _ Thông tư số 32/2017/TT-BCT.

  >>>> Tham khảo thêm “Thành lập công ty

  II/ Kinh doanh hóa chất cần phải có điều kiện như sau:

  _ Đối với cơ sở vật chất thì cần phải đáp ứng được những yêu cầu kỹ thuật trong hoạt động kinh doanh. Dựa vào Luật hóa chất ở Điều số 12 và trong Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ở Điều số 04, Điều số 05 tại khoản 02, Điều số 06 tại khoản 01, 02 đã quy định.

  _ Hộ kinh doanh/ Hợp tác xã/ Công ty phải được tiến hành thành lập dựa vào quy định theo pháp luật và có đăng ký ngành nghề hoạt động kinh doanh hóa chất.

  _ Phải có địa điểm kinh doanh hay cửa hàng, ở nơi kinh doanh cần phải bảo đảm những yêu cầu đối với an toàn phòng chống về cháy nổ, an toàn về hóa chất dựa vào quy định theo pháp luật.

  _ Diện tích, địa điểm của kho chứa thì cần phải đạt được những yêu cầu dựa vào quy chuẩn, tiêu chuẩn về kỹ thuật của quốc gia.

  _ Cần có hợp đồng trong việc thuê kho chứa hay có kho chứa riêng hóa chất hay sử dụng kho chứa của cá nhân, tổ chức kinh doanh bán hóa chất cần phải đáp ứng được đầy đủ những điều kiện trong việc bảo quản và đảm bảo an toàn trong phòng chống cháy nổ, an toàn về hóa chất.

  _ Bao bì, vật dụng để lưu trữ, chứa hóa chất sẽ cần phải đảm bảo về vệ sinh môi trường và chất lượng dựa vào quy định theo pháp luật. Với các phương tiện để thực hiện vận chuyển hóa chất thì sẽ phải tuân thủ dựa vào quy định theo pháp luật.

  _ Những đối tượng thuộc Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ở Điều số 32 đã quy định cần phải được tập huấn về an toàn hóa chất.

  _ Với người đảm nhiệm phụ trách đối với an toàn về hóa chất trong địa điểm kinh doanh thì thì độ cần phải đạt từ trung cấp trở lên trong chuyên môn về ngành hóa chất.

  III/ Thành phần bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh hóa chất gồm có:

  _ Bản sao của Giấy CN đăng ký về hộ kinh doanh cá thể hay của Giấy CN đăng ký về hợp tác xã hay của Giấy CN đăng ký doanh nghiệp.

  >>>> Tham khảo thêm “Dịch vụ đăng ký kinh doanh

  _ Văn bản xin được cấp giấy phép kinh doanh hóa chất dựa vào mẫu trong Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ở Điều số 10 tại khoản 07, mẫu số 1a trong Thông tư số 32/2017/TT-BCT tại Phụ lục số 01 đã quy định

  _ Bản sao của Quyết định trong việc xác nhận hay phê duyệt những tài liệu có liên quan tới việc bảo vệ môi trường. Dựa vào quy định theo pháp luật và được ban hành bởi cơ quan thẩm quyền của nhà nước quản lý.

  _ Nội dung của bản kê khai đối với mỗi địa điểm hoạt động kinh doanh.

  _ Bản vẽ sơ đồ tổng thể về mặt bằng, hệ thống của mỗi địa điểm hoạt động kinh doanh. Về nội dung của bản vẽ cần phải bảo đảm đầy đủ những thông tin đối với vị trí của kho chứa, đường vào và diện tích trong khu vực của kho  lưu trữ hóa chất, khu vực lưu trữ hóa chất.

  _ Có bản sao của những giấy tờ xác nhận về quyền được phép dùng đối với mẩu đất để thực hiện xây dựng kho lưu trữ hay bản hợp đồng của việc thuê kho trong trường hợp khi có thuê kho chứa hay bản thỏa thuận/ hợp đồng của việc mua bán về hóa chất đối với trường hợp khi dùng kho chứa của cá nhân, tổ chức để kinh doanh hóa chất.

  _ Bản sao của giấy xác minh về thẩm quyền được duyệt đối với thiết kế của PCCC và các văn bản đồng ý việc nghiệm thu về hệ thống PCCC từ cơ quan thẩm quyền với mỗi kho lưu trữ hóa chất mà nằm trong diện đối tượng cần phải được duyệt về thiết kế của PCCC.

  _ Nội dung của biên bản thực hiện kiểm tra tính an toàn trong việc PCCC hay các văn bản thuộc cơ quan thẩm quyền xác nhận bảo đảm đạt được đủ các điều kiện về an toàn trong PCCC với mỗi kho lưu trữ hóa chất mà không có nằm trong diện đối tượng cần phải được duyệt về thiết kế của PCCC.

  _ Bản sao của các bằng cấp thuộc chuyên ngành hóa chất phải từ trung cấp trở lên đối với người đảm nhiệm phụ trách đối với an toàn hóa chất.

  _ Nội dung của bản kê khai toàn bộ các trang bị an toàn và phòng hộ lao động, các thiết bị kỹ thuật của mỗi địa điểm hoạt động kinh doanh hóa chất.

  _ Phải có phiếu an toàn hóa chất với trường hợp cơ sở hoạt động kinh doanh những hóa chất nguy hiểm dựa vào quy định.

  _ Bản sao của bộ hồ sơ trong việc tập huấn về an toàn hóa chất dựa vào Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ở Điều số 34 ở khoản 04 đã quy định.

  >>>> Tham khảo thêm “Dịch vụ làm giấy phép kinh doanh”

  Nếu Bạn gặp khó khăn trong thủ tục giấy phép kinh doanh hóa chất đừng ngần ngai, hãy liên hệ trực tiến đến Nam Việt Luật để được tư vấn miễn phí nhé !

Thông báo
Gọi điện thoại
icon zalo Chat Zalo