Giấy phép hoạt động tư vấn du học

Để giúp bạn có thể mở một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du học hoàn chỉnh, thành công, sau đây Nam Việt Luật sẽ chia sẻ cho bạn kinh nghiệm thành lập công ty tư vấn du học cũng như những điều kiện cần đáp ứng khi kinh doanh lĩnh vực này. I/ Một

Làm sao để thành lập công ty tư vấn du học thành công? Quy trình cụ thể ra sao? Mời bạn tham khảo ngay bài viết sau để hiểu hơn về vấn đề này. Thành lập công ty tư vấn du học – Quy trình thành công Để thành lập công ty tư vấn du

Đối với ngành nghề kinh doanh về dịch vụ tư vấn du học thuộc loại ngành nghề có điều kiện dựa vào quy định theo Luật 03/2016/QH14 bổ sung, sửa đổi Điều số 06 và Phụ lục số 04 trong danh mục về ngành nghề đầu tư hoạt động kinh doanh có điều kiện thuộc Luật

Bạn đang có ý định thành lập văn phòng tư vấn du học? Nhưng bạn chưa nắm rõ được điều kiện mở văn phòng tư vấn du học là gì, cần những hồ sơ ra sao? Đừng bỏ qua bài viết tư vấn về việc thành lập văn phòng tư vấn du học này nhé!