Giấy phép con

Giấy phép kinh doanh mầm non đang được rất nhiều bạn quan tâm. Giáo dục mầm non đang là ngành phát triển mạnh. Do trẻ em được sinh ra ngày càng tăng nên việc mở trường lớp dạy trẻ để đáp ứng nhu cầu của các bậc phụ huynh cũng đang được chú trọng. Nhưng

Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa Luật Du lịch 2017 có nhiều điểm mới và có tác động rất lớn đối với các công ty kinh doanh lữ hành nội địa tại Việt Nam sau khi Luật này có hiệu lực từ 01/01/2018. Trước đây các công ty kinh doanh dịch vụ lữ

Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế Luật Du lịch mới năm 2017 có hiệu lực có nhiều quy định thay đổi mới so với Luật Du lịch năm 2005. Việc thay đổi các quy định liên quan đến giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cũng khá nhiều so với luật cũ.