Giám đốc, Tổng giám đốc công ty TNHH một thành viên

Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Giám đốc, Tổng giám đốc công ty TNHH một thành viên

Trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dù chủ sở hữu là tổ chức hay cá nhân, dù công ty tổ chức cơ cấu quản lý theo mô hình nào thì trong đó đều có chức vụ Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Vậy Giám đốc, Tổng giám đốc công ty TNHH một thành viên do ai quyết định bổ nhiệm? Có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ gì trong công ty? Giám đốc, Tổng giám đốc công ty cần điều kiện và tiêu chuẩn như thế nào? Bài viết sau sẽ giúp bạn giải đáp những băn khoăn trên một cách chi tiết. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu nhé!

I/ Phân cấp quản lý trong công ty và quyền, nghĩa vụ cụ thể

Việc phải tổ chức cơ cấu quản lý công ty nhằm mục đích tăng hiệu quả hoạt động quản lý công ty do đã phân quyền, nghĩa vụ cho từng cấp trong cơ cấu quản lý. Cụ thể, trong trường hợp này Giám đốc, Tổng giám đốc công ty TNHH một thành viên sẽ có nhiệm vụ cụ thể như sau:

+ Hội đồng thành viên hay Chủ tịch công ty nhân danh chủ sở hữu thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu.

+ Giám đốc hay Tổng giám đốc quản lý công việc nội bộ, điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty.

+ Kiểm soát viên có trách nhiệm giám sát, kiểm tra việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của các cấp quản lý khác.

>>Các bạn có thể tham khảo bài viết về Hội đồng thành viên công ty TNHH một thành viên và bài viết Chủ tịch công ty TNHH một thành viên để hiểu rõ thêm. 

Giám đốc, Tổng giám đốc công ty TNHH một thành viên

Giám đốc, Tổng giám đốc công ty TNHH một thành viên

II/ Quy định cụ thể về giám đốc và tổng giám đốc của công ty TNHH 1 thành viên

Giám đốc và tổng giám đốc của công ty TNHH một thành viên sẽ chịu trách nhiệm điều hành các công việc kinh doanh hàng ngày của công ty

– Giám đốc và tổng giám đốc của công ty TNHH 1 thành viên sẽ chịu trách nhiệm trước hội đồng thành viên, chủ tịch công ty và trách nhiệm trước pháp luật về quyền và nghĩa vụ của mình trong công ty.

– Giám đốc và tổng giám đốc của công ty TNHH 1 thành viên có thể kiêm luôn chức chủ tịch hội đồng thành viên, chủ tịch công ty.

– Đối với vấn đề này, khoản 1, điều 81, Luật doanh nghiệp 2014 quy định rõ:

“+) 1. Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty bổ nhiệm hoặc thuê Giám đốc hoặc Tổng giám đốc với nhiệm kỳ không quá 05 năm để điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên khác của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc trừ trường hợp pháp luật, Điều lệ công ty có quy định khác.”

III/ Quyền và nghĩa vụ của giám đốc, tổng giám đốc của công ty TNHH 1 thành viên

Đối với vấn đề quyền cũng như nghĩa vụ hợp pháp của giám đốc, tổng giám đốc của công ty TNHH, thì khoản 2, Điều 81, Luật doanh nghiệp 2014 quy định cụ thể như sau:

” 2. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Tổ chức thực hiện quyết định của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty;

b) Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty;

c) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty;

d) Ban hành quy chế quản lý nội bộ của công ty;

đ) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm người quản lý trong công ty, trừ các đối tượng thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty;

e) Ký kết hợp đồng nhân danh công ty, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty;

g) Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức công ty;

h) Trình báo cáo quyết toán tài chính hằng năm lên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty;

i) Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;

k) Tuyển dụng lao động;

l) Quyền và nghĩa vụ khác được quy định tại Điều lệ công ty, hợp đồng lao động mà Giám đốc hoặc Tổng giám đốc ký với Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty.”

Giám đốc, Tổng giám đốc công ty TNHH một thành viên -1

Giám đốc, Tổng giám đốc công ty TNHH 1 tv cần thực hiện quyền và nghĩa vụ đầy đủ.

IV/ Tiêu chuẩn và điều kiện chọn giám đốc hoặc Tổng giám đốc cho công ty

Khi chọn giám đốc hoặc Tổng giám đốc cho công ty thì nên chọn người đáp ứng những tiêu chuẩn, điều kiện như sau:

– Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật này;

– Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong quản trị kinh doanh của công ty, nếu Điều lệ công ty không có quy định khác.

> Kết luận:

– Như vậy Giám đốc, Tổng giám đốc công ty TNHH một thành viên chỉ có nhiệm kỳ 5 năm, được Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty bổ nhiệm hay thuê. Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, thành viên trong Hội đồng thành viên có thể kiêm nhiệm Giám đốc, Tổng giám đốc.

– Giám đốc, Tổng giám đốc có các quyền và nghĩa vụ thực hiện quyết định của Hội đồng thành viên hay Chủ tịch công ty. Thực hiện các công việc hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty, tổ chức thực hiện các phương án kinh doanh, nhân danh công ty ký kết hợp đồng… Quản lý nội bộ công ty như bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh quản lý, tuyển dụng lao động. Kiến nghị phương án cơ cấu công ty, phương án về lợi nhuận hay xử lý lỗ trong kinh doanh, trình báo cáo tài chính hằng năm cho Hội đồng thành viên hay Chủ tịch công ty.

V/ Nhận tư vấn chi tiết hơn tại Nam Việt Luật

Để nhận tư vấn chi tiết, chuyên sâu hơn về các quy định liên quan đến quyền , nghĩa vụ, điều kiện, tiêu chuẩn của Giám đốc, Tổng giám đốc công ty TNHH một thành viên bạn có thể liên hệ đến Nam Việt Luật.

– Nam Việt Luật quy tụ đội ngũ chuyên viên, luật sư được đào tạo bài bản, giàu kinh nghiệm, giỏi chuyên môn, am hiểu về luật có khả năng tư vấn chi tiết những vấn đề liên quan một cách chi tiết cho bạn.

– Nam Việt Luật có nhiều năm kinh nghiệm trong việc thành lập công ty TNHH 1 thành viên và thực hiện các thủ tục liên quan đến chức danh, có thể giúp và hỗ trợ bạn để chọn ra một người giám đốc, tổng giám đốc phù hơp nhất cho công ty.

Hy vọng những chia sẻ về quy định cụ thể về Giám đốc, Tổng giám đốc công ty TNHH một thành viên trên đây sẽ hữu ích với bạn. Nếu còn bất cứ thắc mắc nào liên quan, vui lòng liên hệ đến Nam Việt Luật để nhận tư vấn chi tiết hơn. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng tận tình.

  1. Những câu hỏi và câu trả lời bạn nên đọc qua