Giải thể doanh nghiệp tư nhân mới nhất.

I/ Những loại hồ sơ cần chuẩn bị để thực hiện giải thể doanh nghiệp tư nhân như sau:

1/ Chuẩn bị 01 bộ hồ sơ để thực hiện công bố nội dung thông tin về việc giải thể gồm:

_ Bản quyết định trong việc giải thể công ty.

_ Bản thông báo của việc giải thể công ty.

_ Giấy tờ ủy quyền để tiến hành thủ tục thực hiện đăng ký doanh nghiệp.

_ Bìa của hồ sơ phải bằng giấy mỏng hay nylon cứng và không có chữ để sử dụng vào mục đích khác.

_ Phương án để thực hiện giải quyết khoản nợ.

2/ Chuẩn bị 01 bộ hồ sơ để thực hiện đăng ký việc giải thể doanh nghiệp gồm:

_ Bản báo cáo đối với việc thanh lý về tài sản của doanh nghiệp.

_ Bản thông báo của việc giải thể doanh nghiệp.

_ Danh sách của người lao động khi đã đưa ra quyết định thực hiện giải thể doanh nghiệp nếu có.

_ Danh sách của chủ nợ và khoản nợ đã thực hiện thanh toán, bao gồm cả việc thanh toán xong hết những khoản nợ với thuế và khoản nợ về tiền đóng BHXH nếu có.

_ Giấy CN đăng ký doanh nghiệp.

_ Con dấu và gồm cả giấy tờ chứng nhận về mẫu con dấu nếu có.

_ Mục lục của hồ sơ.

_ Tờ khai về thông tin của người đi nộp hồ sơ.

_ Giấy tờ ủy quyền để tiến hành thủ tục về việc đăng ký doanh nghiệp.

_ Bìa của hồ sơ phải bằng giấy mỏng hay bằng nylon cứng và không có chữ để sử dụng vào mục đích khác.

II/ Trình tự tiến hành giải thể doanh nghiệp tư nhân như sau:

_ Doanh nghiệp phải tiến hành chấm dứt mọi hoạt động của địa điểm kinh doanh, văn phòng đại diện, chi nhánh (dựa vào Nghị định 78/2015/NĐ-CP ở Điều số 59 tại Khoản 01).

_ Cần phải thông qua quyết định của doanh nghiệp về việc giải thể.

_ Chủ của doanh nghiệp tư nhân, HĐ thành viên hay chủ sở hữu của công ty, HĐ quản trị đứng ra trực tiếp tổ chức tiến hành thanh lý về tài sản của doanh nghiệp, ngoại trừ trong trường hợp khi Điều lệ của công ty đã quy định cần phải thành lập ra tổ chức thực hiện thanh lý riêng.

_ Thời gian trong vòng là 7 ngày làm việc tính từ ngày được thông qua thì nội dung biên bản cuộc họp và bản quyết định trong việc giải thể cần phải được gửi cho cơ quan của thuế, cơ quan ĐK kinh doanh, người lao động của doanh nghiệp và thực hiện đăng tải quyết định trong việc giải thể về đăng ký doanh nghiệp qua Cổng thông tin QG, bắt buộc phải được tiến hành niêm yết một cách công khai ở VP đại diện, chi nhánh, trụ sở chính của công ty.

_ Với trường hợp khi công ty còn có nghĩa vụ đối với tài chính mà chưa thực hiện thanh toán sẽ cần phải thực hiện gửi và kèm theo bản quyết định trong việc giải thể, bao gồm cả phương án để giải quyết khoản nợ cho những chủ nợ hay người có liên quan về nghĩa vụ và quyền lợi. Nội dung thông báo cần phải có địa chỉ, tên của chủ nợ, khoản nợ, địa điểm, thời hạn và các phương thức để thanh toán khoản nợ đó, thời hạn và cách thức để giải quyết các khiếu nại từ những chủ nợ.

_ Cơ quan ĐK kinh doanh cần phải tiến hành thông báo về tình trạng của doanh nghiệp khi đang tiến hành thủ tục để giải thể về việc đăng ký doanh nghiệp qua Cổng thông tin QG sau khi vừa nhận được bản quyết định trong việc giải thể công ty và kèm theo bản thông báo cần phải thực hiện đăng tải các phương án để giải quyết về khoản nợ và nội dung quyết định trong việc giải thể nếu có.

_ Người được đại diện pháp luật cho công ty cần phải gửi nội dung đề nghị việc giải thể đến Cơ quan ĐK kinh doanh với thời gian trong vòng là 5 ngày làm việc tính từ ngày đã thanh toán xong hết những khoản nợ của công ty.

_ Thời gian sau 180 ngày tính từ ngày đã được nhận về quyết định trong việc giải thể dựa vào khoản 03 tại Điều này khi mà không có được nhận về ý kiến đối với việc thực hiện giải thể từ công ty hay có phản đối bằng hình thức văn bản từ những bên mà có liên quan đến hay thời gian trong vòng 5 ngày làm việc tính từ ngày đã nhận được hồ sơ về giải thể thì Cơ quan ĐK kinh doanh sẽ cập nhật tình trạng về pháp lý đối với doanh nghiệp về việc đăng ký doanh nghiệp ở trong Cơ sở dữ liệu QG.

_ Khi công ty sử dụng mẫu dấu được cấp bởi cơ quan của công an thì cần phải có trách nhiệm thực hiện trả con dấu và Giấy CN đã thực hiện đăng ký về mẫu dấu đến cơ quan của công an nhằm được cấp về giấy tờ chứng nhận về việc đã thu hồi mẫu dấu.

_Người được đại diện pháp luật cho công ty phải tiến hành trực tiếp đi nộp hồ sơ cho Phòng Đăng ký kinh doanh tại nơi mà công ty đặt làm trụ sở chính hay tiến hành nộp hồ sơ thực hiện đăng ký doanh nghiệp trên mạng điện tử.

Từ khóa liên quan:


Bạn đang có thắc mắc cần tư vấn ?

Hãy gọi Nam Việt Luật (24/7): 19006164 hoặc để lại lời nhắn

CHÚNG TÔI Ở ĐÂY ĐỂ PHỤC VỤ BẠN !

[contact-form-7 404 "Not Found"]