Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Giải thể doanh nghiệp mới thành lập cần những gì ?

Thực tế thì việc tiến hành giải thể doanh nghiệp mới thành lập có liên quan tới việc thực hiện thanh khoản toàn bộ những khoản nợ và nghĩa vụ về tài chính, cũng như đối với tài sản của công ty hay nói cách khác là khi tiến hành giải thể thì đòi hỏi các doanh nghiệp cần phải tiến hành các tục ở nhiều cơ quan khác nhau của Nhà nước, do đó mà doanh nghiệp khi tiến hành giải thể sẽ gặp khá nhiều khó khăn trong việc giải thể nếu như chỉ dựa vào nội dung của Điều luật. Chính vì thế mà Công ty Nam Việt Luật sẽ chỉ ra cho các Khách hàng về các thủ tục cần phải làm để tiến hành giải thể doanh nghiệp mới thành lập.

I/ Những trường hợp để giải thể doanh nghiệp mới thành lập như sau:

Dựa vào Luật Doanh nghiệp 2014 ở Điều số 201 tại Khoản số 01 đã quy định về những trường hợp giải thể doanh nghiệp gồm có:

_ Dựa vào thời hạn đã ghi ở trong Điều lệ doanh nghiệp một cách cụ thể khi kết thúc về thời gian hoạt động được ghi ở trong điều lệ nhưng không có nội dung quyết định thực hiện gia hạn.

_ Dựa vào quyết định từ Đại HĐ cổ đông của công ty cổ phần, HĐ thành viên của Công ty TNHH 02 thành viên trở lên, chủ sở hữu của công ty TNHH MTV.

_ Khi Giấy CN đăng ký doanh nghiệp của công ty bị thu hồi.

_ Khi công ty hợp danh, công ty cổ phần, Công ty TNHH 02 thành viên mà không có còn đủ về số lượng tối thiểu các thành viên dựa vào Luật đã quy định với thời gian trong vòng 06 tháng không có thực hiện thủ tục để chuyển đổi về loại hình của doanh nghiệp.

II/ Căn cứ cở sở pháp lý gồm:

_ Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT, nội dung hướng dẫn về việc đăng ký doanh nghiệp.

_ Nghị định 78/2015/NĐ-CP, nội dung hướng dẫn về việc đăng ký doanh nghiệp;

_ Luật Doanh nghiệp 2014.

Iii/ Nộp hồ sơ tiến hành thủ tục giải thể doanh nghiệp mới thành lập:

1/ Tại cơ quan quản lý trực tiếp của thuế:

_ Để thực hiện đóng MST và bảo đảm cho doanh nghiệp là đã hoàn tất những nghĩa vụ về tài chính thì cần phải thực hiện nộp hồ sơ dể xin chấm dứt đối với hiệu lực của MST ở cơ quan quản lý trực tiếp của thuế, Nội dung hồ sơ gồm có:

+ Bản sao của giấy đăng ký kinh doanh.

+ Văn bản về đề nghị việc chấm dứt đối với hiệu lực của MST cần có 02 bản.

+ Bản Quyết định, biên bản cuộc họp trong việc thực hiện giải thể doanh nghiệp.

+ Giấy tờ xác nhận nếu có về việc không có khoản nợ của thuế xuất nhập khẩu.

_ Doanh nghiệp cần chú ý là phải bảo đảm đã thực hiện nộp hết những tờ khai GTGT, quyết toán và báo cáo thuế cho tới thời điểm đã nộp văn bản về việc đề nghị để chấm dứt đối với hiệu lực của MST.

2/ Tại tổng cục của Hải quan khi doanh nghiệp có thực hiện đăng ký về xuất nhập khẩu như sau:

_ Doanh nghiệp tiến hành thủ tục ở cơ quan này để được xác nhận là không có còn nợ thuế nhằm hoàn thiện về hồ sơ để xin đóng MST ở cơ quan quản lý trực tiếp của thuế.

_ Nội dung hồ sơ để xin xác nhận gồm có:

+ Bản sao của Giấy CN đăng ký kinh doanh.

+ Công văn để xin xác nhận về việc không có nợ thuế.

_ Doanh nghiệp cần chú ý là phải bảo đảm đã hoàn thành những khoản nợ có liên quan tới xuất nhập khẩu nhằm để việc tiến hành thủ tục sẽ không có bị kéo dài và dẫn đến mất thời gian.

3/ Tại sKH và đầu tư của thành phố/ tỉnh nơi doanh nghiệp đặt làm trụ sở chính như sau:

Nhằm hoàn thành thủ tục về giải thể thì doanh nghiệp phải bắt buộc tiến hành thủ tục ở Sở KH và đầu tư dựa vào các bước như sau:

_ Tiến hành Công bố nội dung quyết định của việc giải thể doanh nghiệp, cần chú ý là nội dung Quyết định của việc giải thể cần phải được nộp vào thời gian trong vòng 7 ngày cho cơ quan ĐK kinh doanh, do đó mà doanh nghiệp sẽ có thể tiến hành đồng thời cùng lúc với việc công bố nội dung quyết định của việc giải thể và sau đó xin chấm dứt đối với hiệu lực của MST, nội dung của hồ sơ tiến hành công bố việc giải thể gồm có:

+ Bản quyết định của việc giải thể.

+ Bản thông báo về việc giải thể dựa vào mẫu trong Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT đã quy định.

+ Giấy tờ ủy quyền, CMND đối với người được ủy quyền với trường hợp khi người được đại diện pháp luật cho công ty thực hiện ủy quyền đến người khác để tiến hành thủ tục.

+ Giấy tờ đề nghị việc công bố.

+ Biên bản cuộc họp (nếu có).

_ Tiến hành bước cuối để giải thể, chỉ được tiến hành bước này khi mà doanh nghiệp đã hoàn thành các thủ tục về việc giải thể đối với cơ quan của thuế, dựa vào đó thì nội dung hồ sơ tiến hành giải thể gồm có:

+ Bản quyết định của việc giải thể, biên bản cuộc họp (nếu có).

+ Bản thông báo việc giải thể.

+ Danh sách của các chủ nợ và nội dung số nợ đã thực hiện thanh toán.

+ Danh sách của chủ nợ và nội dung số nợ chưa thực hiện thanh toán.

+ Bản báo cáo về việc thanh lý tài sản.

+ Danh sách của người lao động đang hiện có và các quyền lợi đối với người lao động được giải quyết xong.

+ Giấy CN đăng ký doanh nghiệp.

+ Bản xác nhận từ cơ quan của thuế.

+ Giấy tờ ủy quyền, CMND của người đã được ủy quyền.

+ Bản thông báo việc hủy con dấu.

4/ Tại cơ quan của Công an như sau:

Với các doanh nghiệp đã được thành lập và đưa vào hoạt động vào trước tháng 08-2015, khi sử dụng về con dấu được quản lý từ cơ quan của Công an thì cần phải thực hiện trả con dấu đến cơ quan của công an nhằm hoàn thành thủ tục giải thể doanh nghiệp.

  1. Những câu hỏi và câu trả lời bạn nên đọc qua

]}