• Giải thể công ty có vốn đầu tư nước ngoài

  • Đầu tư nước ngoài
  • 5 /5 của 1 đánh giá

  Hiện nay có nhiều công ty có vốn đầu tư của nước ngoài muốn tiến hành giải thể tuy nhiên lại không biết cách thực hiện thủ tục như thế nào để theo đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh đó thì các thủ tục hành chính khi thực hiện giải thể khá là phức tạp và được tiến hành ở nhiều cơ quan khác nhau. Sau đây Công ty Nam Việt Luật xin nêu ra nội dung về trình tự thực hiện các thủ tục, điều kiện và thành phần hồ sơ trong việc tiến hành giải thể doanh nghiệp có vốn đầu tư của nước ngoài để các khách hàng tham khảo.

  I/ Điều kiện để tiến hành giải thể công ty có vốn đầu tư nước ngoài cụ thể như sau:

  _ Dựa vào quy định theo pháp luật thì công ty có vốn đầu tư của nước ngoài muốn giải thể sẽ chỉ được phép tiến hành khi mà đã bảo bảo việc thực hiện thanh toán hết những khoản nợ và hoàn tất các nghĩa vụ khác về tài sản, công ty không có đang trong quá trình tiến hành giải quyết những tranh chấp ở cơ quan trọng tài hay ở Toà án.

  _ Những việc mà các khách hàng cần phải làm trước khi thực hiện các thủ tục để giải thể công ty bao gồm:

  + Tiến hành các thủ tục để chấm dứt sự hoạt động của những địa điểm hoạt động kinh doanh, văn phòng đại diện, chi nhánh của công ty (nếu có) ở Phòng ĐK kinh doanh tại nơi mà doanh nghiệp đặt làm địa điểm kinh doanh, văn phòng đại diện, chi nhánh.

  + Tiến hành các thủ tục để được đổi lại Giấy CN đăng ký doanh nghiệp ở cơ quan ĐK kinh doanh, rồi sau đó tiến hành thủ tục đổi Giấy CN đăng ký đầu tư ở cơ quan ĐK đầu tư.

  _ Khi công ty đã được cấp lại Giấy CN đăng ký đầu tư và Giấy CN đăng ký doanh nghiệp thì các khách hàng sẽ tiến hành các thủ tục để giải thể công ty.

  II/ Nội dung quy trình thực hiện giải thể công ty có vốn đầu tư nước ngoài như sau:

  _ Công ty cần phải thông qua quyết định của việc tiến hành giải thể.

  _ Công ty cần phải gửi công văn đến cơ quan của thuế nhằm đề nghị việc được đóng mã số thuế và quyết toán thuế.

  _ Thời gian quy định là trong vòng 07 ngày làm việc, tính từ ngày mà công ty đã hoàn tất thanh toán xong những khoản nợ của mình và được nhận công văn để thực hiện đóng MST thì người được đại diện pháp luật cho công ty cần phải thực hiện gửi bộ hồ sơ của việc giải thể cho cơ quan ĐK kinh doanh thuộc tỉnh ở nơi mà công ty đặt làm trụ sở chính.

  _ Khi hồ sơ đã được hợp hệ thì cơ quan ĐK kinh doanh sẽ đưa ra thông báo để yêu cầu công ty thực hiện các thủ tục trả mẫu con dấu đến cơ quan của công an (với trường hợp là mẫu con dấu được cấp bởi công an). Tiếp đó thì công ty sẽ phải nộp văn bản được xác nhận từ cơ quan của công an đối với việc công ty đã hoàn tất việc trả mẫu con dấu đến cơ quan ĐK kinh doanh, cần phải kèm theo nội dung tóm tắt của bản báo cáo đối với việc công ty tiến hành các thủ tục để giải thể và ở trong đó phải có nội dung cam kết việc công ty đã hoàn tất thanh toán những khoản nợ của mình.

  _ Thời gian quy định là trong vòng 07 ngày làm việc, tính từ ngày mà đã được nhận đầy đủ hồ sơ một cách hợp lệ thì cơ quan ĐK kinh doanh sẽ tiến hành ra thông báo việc thực hiện xóa tên của công ty ở trong nội dung của sổ ĐK kinh doanh.

  III/ Thành phần hồ sơ cần chuẩn bị để giải thể Công ty có vốn đầu tư nước ngoài gồm:

  _ Biên bản cuộc họp của doanh nghiệp đối với việc thực hiện giải thể và tiến hành những nghĩa vụ về tài chính (ngoại trừ loại hình là công ty TNHH MTV thì sẽ không được áp dụng)

  _ Bản thông báo của việc công ty giải thể.

  _ Bản báo cáo nội dung về tiến độ tiến hành của dự án cho tới thời điểm công ty giải thể.

  _ Bản quyết định thực hiện giải thể của Chủ tịch HĐ quản trị/ Chủ tịch HĐ thành viên trong công ty, của Chủ sở hữu của doanh nghiệp.

  _ Bản quyết định của việc đóng MST từ Cục thuế của thành phố/ tỉnh mà trực thuộc tại trung ương.

  _ Biên bản của việc hoàn trả mẫu con dấu và giấy tờ chứng nhận về mẫu con dấu.

  _ Thông tin về 3 số báo đối với việc thực hiện công bố giải thể Công ty.

  IV/ Thành phần hồ sơ cần chuẩn bị để đóng MST bao gồm như sau:

  _ Nội dung biên bản xác nhận đối với việc thực hiện hoàn trả về hóa đơn.

  _ Bản công văn của công ty để xin đóng MST.

  _ Bản quyết định tiến hành giải thể của Chủ tịch HĐ quản trị/ Chủ tịch HĐ thành viên trong Công ty, Chủ sở hữu của doanh nghiệp.

  _ Kèm theo các sổ sách và chứng từ của kế toán.

  _ Bản báo cáo về tài chính được kiểm toán xác nhận.

  Bạn tham khảo thêm <Thủ tục giải thể doanh nghiệp>

  Nếu có nhu cầu hay cần tư vấn về thủ tục giải thể công ty có vốn đầu tư nước ngoài thì bạn hãy liên hệ đến Nam Việt Luật để được giải đáp miễn phí nhé !

Thông báo
Gọi điện thoại