Giải thể công ty cổ phần

Lý do giải thể công ty cổ phần?

Giải thể công ty cổ phần được thực hiện với rất nhiều lý do như :

-Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;

– Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;

– Công ty cổ phần không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật doanh nghiệp trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

-Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Bạn mệt mỏi vì không biết phải bắt đầu từ đâu, phải làm như thế nào nếu bạn không hiểu rõ các thủ tục về giải thể công ty cổ phần? Công ty Nam Việt Luật  hiểu nỗi băn khoăn của bạn và chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn với dịch vụ giải thể công ty cổ phần nhanh chóng nhất. Chúng tôi sẽ giúp bạn chuẩn bị hồ sơ và thực hiện thủ tục giải thể nhanh gọn, tiết kiệm thời gian và chi phí.

giai-the-cong-ty-co-phan

Cơ sở pháp lý về thủ tục giải thể công ty Cổ phần:

-Luật doanh nghiệp 2014

-Điều kiện để giải thể công ty cổ phần là khi công ty cổ phần đã bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và công ty  không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài.

Hồ sơ giải thể công ty cổ phần bao gồm các giấy tờ sau:

-Thông báo về giải thể công ty cổ phần.

– Báo cáo thanh lý tài sản công ty ; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sau khi quyết định giải thể công ty  cổ phần

– Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có);

-Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

*Chú  ý 

Thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, thành viên hợp danh, người đại diện theo pháp luật của công ty chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của hồ sơ giải thể doanh nghiệp.

Trường hợp hồ sơ giải thể không chính xác, giả mạo, thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc,người đại diện theo pháp luật của công ty chịu trách nhiệm thanh toán số nợ chưa thanh toán, số thuế chưa nộp và quyền lợi của người lao động chưa được giải quyết và chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về những hệ quả phát sinh trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày nộp hồ sơ giải thể công ty đến Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Trình tự tiến trình làm thủ tục giải thể công ty Cổ phần:

Thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp. Quyết định giải thể công ty cổ phần phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

– Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

– Lý do giải thể;

– Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá 06 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể công ty cổ phần

-Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;

– Họ, tên, chữ ký của chủ tịch hội đồng quản trị,giám đốc,tổng giám đốc hoặc người đại diện pháp luật.

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng.

3. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua, quyết định giải thể công ty cổ phần và biên bản họp phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp, đăng quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty.

Trường hợp công ty của bạn còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo quyết định giải thể phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền, lợi và nghĩa vụ có liên quan. Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.

4. Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo tình trạng công ty Cổ phần đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp ngay sau khi nhận được quyết định giải thể của doanh nghiệp. Kèm theo thông báo phải đăng tải quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ (nếu có).

5. Các khoản nợ của công ty cổ phần  được thanh toán theo thứ tự sau đây:

– Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;

– Nợ thuế;

-Các khoản nợ khác.

6. Sau khi đã thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể cổ phần, phần còn lại chia các thành viên cổ đông theo tỉ lệ góp vốn của công ty.

7. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi đề nghị giải thể cho Cơ quan đăng ký kinh doanh trong 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của công ty.

8. Sau thời hạn 180 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định giải thể theo khoản 3 Điều này mà không nhận được ý kiến về việc giải thể từ công ty hoặc phản đối của bên có liên quan bằng văn bản hoặc trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

9. Chính phủ quy định chi tiết về trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp.

Dịch vụ,thủ tục,giải thể công ty Cổ phần của công ty Nam Việt Luật:

-Tư vấn,soạn thảo  hồ sơ giải thể công ty cổ phần.

– Giúp bạn giải quyết nhanh chóng, tư vấn miễn phí, hỗ trợ soạn thảo hồ sơ giải quyết mọi thủ tục với cơ quan chức năng với chi phí thấp nhất

 

Giải thể công ty cổ phần
5 (100%) 1 vote[s]

Từ khóa liên quan:


Bạn đang có thắc mắc cần tư vấn ?

Hãy gọi Nam Việt Luật (24/7): 19006164 hoặc để lại lời nhắn

CHÚNG TÔI Ở ĐÂY ĐỂ PHỤC VỤ BẠN !