Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Giải thể chi nhánh công ty cổ phần

  • Tháng Ba 16, 2020
  • Bởi: Duyên
  • Chuyên mục: Tin tức

Thủ tục giải thể chi nhánh công ty Cổ phần

Giải thể chi nhánh công ty cổ phần đối với nhiều người sẽ cảm thấy chưa bao giờ là việc đơn giản khi thực hiện thủ tục này,bạn sẽ cảm thấy khó khăn khi không biết phải thực hiện ở đâu,hồ sơ bao gồm những gì,để thực hiện việc giải thể công ty cổ phần sẽ liên quan đến vấn đề về thuế,pháp lý cũng như các quy định thủ tục phức tạp cần bạn phải thực hiện qua nhiều bước.Sau khi thành lập chi nhánh công ty và bạn cảm thấy việc duy trì hoạt động của chi nhánh công ty không hiệu quả tốn kém chi phí hoạt động,vốn của công ty nên bạn muốn giải thể chi nhánh công ty cổ phần càng sớm càng tốt nhưng bạn vẫn còn các vướng mắc đến thủ tục giải thể chi nhánh công ty cổ phần.Đừng lo công ty Nam Việt Luật sẽ chia sẻ các thông tin về thủ tục giải thể chi nhánh công ty cổ phần qua bài viết dưới đây,nếu bạn còn chưa hiểu rõ các thủ tục có thể gọi đến công ty Nam Việt Luật để được tư vấn và hỗ trợ làm thủ tục giải thể chi nhánh công ty cổ phần.

giai-the-chi-nhanh-cong-ty-co-phan

Cơ sở pháp lý giải thể chi nhánh công ty cổ phần:

Luật doanh nghiệp 2014

-Nghị định 78 về đăng ký doanh nghiệp

Hồ sơ giải thể chi nhánh công ty cổ phần bao gồm:

– Quyết định của công ty cổ phần về chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

– Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;

– Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động;

– Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện;

– Con dấu của chi nhánh, văn phòng đại diện (nếu có).

Trình tự,thủ tục giải thể chi nhánh công ty cổ phần được thực hiện như sau:

1 Trước khi đăng ký giải thể chi nhánh công ty cổ phần ,doanh nghiệp phải làm thủ tục chấm dứt hoạt động các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua quyết định giải thể quy định tại Khoản 1 Điều 202 Luật Doanh nghiệp, doanh nghiệp gửi thông báo về việc giải thể đến Phòng Đăng ký kinh doanh. Kèm theo thông báo phải có quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc giải thể công ty cổ phần.

3. Sau khi nhận được hồ sơ giải thể của doanh nghiệp quy định tại Khoản 1 Điều 204 Luật Doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin về việc doanh nghiệp đăng ký giải thể cho cơ quan thuế. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin của Phòng Đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế gửi ý kiến về việc giải thể của doanh nghiệp đến Phòng đăng ký kinh doanh.

4. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng giải thể nếu không nhận được ý kiến từ chối của cơ quan thuế, đồng thời ra Thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp.

5. Nếu công ty cổ phần có  sử dụng con dấu do cơ quan công an cấp, doanh nghiệp có trách nhiệm trả con dấu, Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu cho cơ quan công an để được cấp giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu. Trong trường hợp này, con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu trong hồ sơ giải thể doanh nghiệp quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 204 Luật Doanh nghiệp được thay thế bằng giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu.

Việc giải thể chi nhánh công ty cổ phần cần phải thực hiện những thủ tục tương đối rắc rối, vì thế nếu bạn có nhiều thắc mắc hoặc thấy khó khăn hãy liên hệ với công ty Nam Việt Luật để có thể giải quyết nhanh nhất ngoài ra công ty Nam Việt Luật có còn các dịch vụ  thay đổi giấy phép kinh doanh và các thủ tục khác liên quan tới việc thực hiện thủ tục giải thể chi nhánh,các bạn hãy liên hệ đến tổng đài công ty để được tư vấn miễn phí.