Đơn xin thay đổi địa chỉ công ty như thế nào? - Nam Việt Luật

Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Đơn xin thay đổi địa chỉ công ty như thế nào?

  • 13/06/2020
  • Bởi: namvietluat.vn
  • Chuyên mục: Thay đổi địa chỉ, thông tin đổi địa chỉ

Khi muốn thay đổi địa chỉ công ty chúng ta phải chuẩn bị hồ sơ và nộp cho cơ quan đăng ký kinh doanh để thông báo về việc thay đổi địa chỉ của công ty mình. Trong hồ sơ thường sẽ có các thành phần như quyết định, biên bản họp. Và có nhiều bạn cũng thắc mắc là trong hồ sơ có đơn xin thay đổi địa chỉ công ty hay không? Để giải đáp thắc mắc ở trên thì Nam Việt Luật mời các bạn theo dõi bài viết sau đây để có thể hiểu rõ hơn nhé!

I/ Có đơn xin thay đổi địa chỉ công ty hay không ?

Căn cứ theo Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp tại Điều 40, công ty khi thay đổi địa chỉ thì phải gửi Thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh. Và mẫu Thông báo về việc công ty thay đổi địa chỉ theo mẫu Phụ lục II-1 ( Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp) được quy định trong Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT. Như vậy theo như các quy định trên thì không cần đơn xin thay đổi địa chỉ công ty trong hồ sơ khi công ty muốn thay đổi địa chỉ công ty của mình.

Tức là khi thay đổi địa chỉ công ty, doanh nghiệp phải chuẩn bị hồ sơ đổi trụ sở công ty một cách đầy đủ chứ không cần phải làm đơn xin thay đổi địa chỉ công ty. Hồ sơ đổi trụ sở công ty sẽ khác nhau tùy vào địa điểm mới có thuộc cùng quận/ huyện hay khác quận/ huyện/ tỉnh nên bạn cần hết sức lưu ý.

Đơn xin thay đổi địa chỉ công ty

Không có đơn xin thay đổi địa chỉ công ty trong hồ sơ thay đổi địa chỉ.

II/ Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ, thủ tục thay đổi địa chỉ công ty theo từng trường hợp

Như đã trình bày ở mục I thì doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ, thủ tục theo quy định để có thể thay đổi địa chỉ công ty. Cụ thể, bạn cần chuẩn bị hồ sơ theo các trường hợp sau:

1. Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cùng Quận, Huyện/ Thành phố trong 1 tỉnh

– Trường hợp công ty thay đổi địa chỉ trong cùng quận, huyện, thành phố được hiểu là doanh nghiệp chuyển địa chỉ khỏi nơi đã đăng ký tới một địa chỉ mới trong cùng quận/huyện. Trường hợp thay đổi này làm thay đổi thông tin đăng ký thuế của công ty cũng như thay đổi thông tin quản lý đăng ký kinh doanh nhưng không làm thay đổi cơ quan quản lý thuế.

– Đối với trường hợp này, công ty chỉ cần thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh – nơi công ty đặt trụ sở chính. Hồ sơ bao gồm:

+ Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp thay đổi địa chỉ của công ty theo Mẫu II-1; (tải mẫu II-1 tại đây) hoặc (Tải mẫu thông báo thay đổi địa chỉ tại đây);

+ Quyết định của chủ sở hữu đối với Công ty TNHH một thành viên/hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH hai thành viên, của Công ty Hợp danh hoặc của Đại hội đồng Cổ đông đối với Công ty Cổ phần về việc thay đổi trụ sở. (Tải mẫu Quyết định tại đây)

+ Biên bản họp hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH hai thành viên, của Công ty Hợp danh hoặc của Đại hội đồng Cổ đông đối với Công ty Cổ phần về việc thay đổi địa chỉ Công ty. (Tải mẫu Biên Bản Họp tại đây)

>>> Trong trường hợp này sau khi thực hiện việc thay đổi trụ sở công ty tại phòng đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp không cần thực hiện thủ tục tại cơ quan thuế.

2. Thủ tục thay đổi địa chỉ doanh nghiệp khác quận, huyện/thành phố nhưng trong cùng 1 tỉnh

– Trường hợp thay đổi địa chỉ công ty khác quận/huyện/thành phố trong cùng một tỉnh, thì công ty cần thực hiện nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh, sau đó doanh nghiệp cần thực hiện nộp hồ sơ chuyển thuế từ cơ quan quản lý thuế cũ tại quận/huyện cũ tới cơ quan quản lý thuế mới tại quận/huyện mới.

– Trong trường hợp này, công ty cần phải thực hiện 03 bước như sau:

Bước 1. Làm thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ công ty nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính

Hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty bao gồm:

+ Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp thay đổi địa chỉ của công ty theo Mẫu II-1; (tải mẫu II-1 tại đây) hoặc (Tải mẫu thông báo thay đổi địa chỉ tại đây);

+ Quyết định của chủ sở hữu đối với Công ty TNHH một thành viên/hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH hai thành viên, của Công ty Hợp danh hoặc của Đại hội đồng Cổ đông đối với Công ty Cổ phần về việc thay đổi địa chỉ Công ty. (Tải mẫu Quyết định tại đây)

+ Biên bản họp hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH hai thành viên, của Công ty Hợp danh hoặc của Đại hội đồng Cổ đông đối với Công ty Cổ phần về việc thay đổi địa chỉ Công ty. (Tải mẫu Biên Bản Họp tại đây)

Bước 2. Tiến hành thủ tục chốt hồ sơ thuế tại cơ quan quản lý thuế cũ tại quận/huyện cũ

Chuẩn bị hồ sơ đề nghị chuyển thuế tại cơ quan quản lý thuế cũ bao gồm:

+ Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế mẫu 08 MST

+ Bản sao đăng ký kinh doanh của Công ty.

+ Mẫu 08 về đăng ký thuế.

3. Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty khác tỉnh, thành phố

– Việc thay đổi địa chỉ công ty khác tỉnh, thành phố là việc thay đổi cơ bản tất cả các thông tin, chỉ tiêu liên quan đến đăng ký kinh doanh và quản lý thuế của doanh nghiệp. Vậy thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cần làm gì? Đối với trường hợp này, công ty cần phải thực hiện thủ tục chốt thuế, quyết toán thuế tại Tỉnh/Thành phố cũ, sau đó mới thực hiện việc thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh và chuyển thuế tới Tỉnh/Thành phố mới. Thủ tục thay đổi địa chi công ty khác Tỉnh/Thành phố được thực hiện theo các bước như sau:

– Đối với trường hợp này, công ty cần phải thực hiện 03 bước như sau:

Bước 1. Tiến hành thủ tục chuyển thuế, chốt thuế và quyết toán thuế tại cơ quan quản lý thuế cũ về việc thay đổi địa chỉ trụ sở theo quy định của luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành

Chuẩn bị hồ sơ đề nghị chuyển thuế tại cơ quan quản lý thuế cũ bao gồm:

+ Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế mẫu 08 MST

+ Quyết định của chủ sở hữu đối với Công ty TNHH một thành viên/hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH hai thành viên, của Công ty Hợp danh hoặc của Đại hội đồng Cổ đông đối với Công ty Cổ phần về việc thay đổi địa chỉ. (Tải mẫu Quyết định tại đây)

+ Biên bản họp hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH hai thành viên, của Công ty Hợp danh hoặc của Đại hội đồng Cổ đông đối với Công ty Cổ phần về việc thay đổi trụ sở. (Tải mẫu Biên Bản Họp tại đây)

+ Bản sao đăng ký kinh doanh của Công ty.

+ Mẫu 08 về đăng ký thuế.

Bước 2. Tiến hành thủ tục thay đổi địa chỉ doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký kinh doanh nơi dự tính chuyển tới

Hồ sơ cần chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ sau:

+ Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp thay đổi địa chỉ của công ty theo Mẫu II-1; (tải mẫu II-1 tại đây) hoặc (Tải mẫu thông báo thay đổi địa chỉ tại đây);

+ Quyết định của chủ sở hữu đối với Công ty TNHH một thành viên/hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH hai thành viên, của Công ty Hợp danh hoặc của Đại hội đồng Cổ đông đối với Công ty Cổ phần về việc thay đổi địa chỉ. (Tải mẫu Quyết định tại đây)

+ Biên bản họp hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH hai thành viên, của Công ty Hợp danh hoặc của Đại hội đồng Cổ đông đối với Công ty Cổ phần về việc thay đổi địa chỉ. (Tải mẫu Biên Bản Họp tại đây)

+ Bản sao hợp lệ Điều lệ đã sửa đổi của công ty; (Mẫu này doanh nghiệp tự soạn thảo)

+ Thông báo của Chi cục thuế cũ về việc chuyển địa chỉ công ty.

Bước 3: Nộp hồ sơ chuyển thuế tới cơ quan quản lý thuế tại quận/huyện mới

Chuẩn bị hồ sơ  chuyển thuế nộp tại cơ quan quản lý thuế mới bao gồm:

+ Quyết định chốt thuế chuyển quận/huyện của Chi cục thuế nơi công ty đặt địa chỉ cũ cấp,

+ Mẫu 08 MST có đóng dấu xác nhận chuyển địa chỉ tới quận/huyện mới.

+ Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới.

III/ Các thủ tục cần hoàn tất sau khi thay đổi địa chỉ công ty

Sau khi thay đổi địa chỉ công ty, doanh nghiệp cần hoàn tất những thủ tục như:

– Làm con dấu mới và thông báo thay đổi con dấu: Trường hợp công ty đổi địa chỉ khác quận/huyện hoặc đổi địa chỉ khác tỉnh/thành phố thì mới cần thực hiện bước này.

– Đăng bố cáo thay đổi: Sau khi thay đổi địa chỉ và được cấp giấy phép mới thì công ty phải thực hiện bố cáo thay đổi giấy phép kinh doanh theo quy định.

IV/ Dịch vụ thay đổi địa chỉ công ty  của Nam Việt Luật

– Nam Việt Luật có hơn 10 năm kinh nghiệm cung cấp dịch vụ thay đổi địa chỉ công ty với chi phí hợp lý.

– Quý khách không phải đi lại (chỉ có tại Nam Việt Luật), Nhân viên Nam Việt Luật soạn hồ sơ và đến tận nơi để ký hồ sơ, và bàn giao giấy phép, con dấu.

– Đồng thời tư vấn hỗ trợ đến cùng khi khách hàng hoạt động ổn định, với phương châm: “đặt quyền lợi khách hàng lên cao nhất”.

– Nam Việt Luật luôn đúng hẹn, chỉ 3-5 ngày là có thể thay đổi địa chỉ công ty thành công.

– Đảm bảo quy trình làm việc chuyên nghiệp, thời gian giải quyết hồ sơ nhanh chóng, giao giấy phép tận nơi cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp sẽ chỉ cần cung cấp giấy tờ liên quan và ủy quyền cho Nam Việt Luật, còn lại mọi vấn đề chúng tôi sẽ giúp khách hàng hoàn thành.

– Hơn nữa, Nam Việt Luật sở hữu đội ngũ chuyên viên, luật sư giàu kinh nghiệm, chuyên môn cao, có kiến thức chuyên sâu về vấn đề pháp lý, thủ tục mở công ty. Có khả năng tư vấn và đưa ra các giải pháp phù hợp để giúp khách hàng thuận lợi thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh. Đến với Nam Việt Luật, doanh nghiệp sẽ được tư vấn miễn phí mọi vấn đề liên quan..

– Nam Việt Luật luôn cam kết không phát sinh chi phí không rõ nguồn gốc, cam kết tiến hành nhanh chóng, rút ngắn thời gian đổi tên doanh nghiệp tối thiểu cho khách hàng.

– Khi khách hàng đăng ký dịch vụ thay đổi địa chỉ công ty  của Nam Việt Luật, các chuyên viên của Nam Việt Luật sẽ thay khách hàng tiến hành các thủ tục sau: 

+ Chuẩn bị thông tin và hồ sơ thay khách hàng theo quy định của pháp luật.

+ Soạn thảo quyết định về vấn đề thay đổi địa chỉ, trụ sở chính của công ty.

+ Đại diện công ty đến nộp hồ sơ tại phòng Phòng đăng ký kinh doanh, trực thuộc Sở Kế hoạch và đầu tư.

+ Thay khách hàng đến nhận kết quả giải quyết hồ sơ theo ngày hẹn trên giấy biên nhận và trả tận nơi cho khách hàng.

+ Tiến hành công bố việc thay thay đổi địa chỉ, thay đổi thông tin trong nội dung đăng ký kinh doanh lên cổng thông tin điện tử.

+ Thay khách hàng thông báo việc thay đổi địa chỉ đến cơ quan thuế và các cơ quan liên quan theo quy định của pháp luật.

– Bên cạnh dịch vụ thay đổi địa chỉ công ty, Nam Việt Luật còn cung cấp các dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh khác như Thay đổi tên công ty,  Tăng vốn điều lệ cho công ty, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, thay đổi người đại diện pháp luật….

– Đặc biệt, Nam Việt Luật cũng chuyên cung cấp dịch vụ đăng ký giấy phép kinh doanh trọn gói với tất cả loại hình công ty khi các bạn muốn thành lập doanh nghiệp bao gồm: Thành lập công ty TNHH 1 thành viên,  TNHH 2 thành viên; Thành lập công ty cổ phần;Thành lập công ty hợp doanh; Và cả doanh nghiệp tư nhân

Liên hệ với chúng tôi các bạn sẽ nhận được sự tư vấn miễn phí về các thủ tục cần thiết. Nên đừng ngần ngại mà hãy liên hệ đến Nam Việt Luật ngay nếu có bất cứ thắc mắc nào liên quan nhé!

  1. Những câu hỏi và câu trả lời bạn nên đọc qua