Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Đổi địa chỉ công ty khác quận hồ sơ, thủ tục thực hiện ra sao ?

Khi thay đổi địa chỉ công ty khác quận – chuyển từ quận này sang quận khác trong cùng một tỉnh/thành phố thì công ty ngoại trừ thay đổi giấy phép kinh doanh còn phải cần thực hiện thông báo cho Chi cục thuế quản lý để thực hiện chuyển cơ quan thuế quản lý.

Để tìm hiểu rõ hơn về hồ sơ, thủ tục thay đổi địa chỉ công ty khác quận thực hiện như thế nào thì mời các bạn theo dõi bài viết sau đây của Nam Việt Luật nhé.

Trình tự tổng quan khi đổi địa chỉ công ty khác quận

Về tổng quan khi đổi địa chỉ công ty khác quận cần thực hiện 3 bước sau:

1. Thay đổi giấy phép kinh doanh.

2. Thông báo cho Chi cục thuế quản lý quận/huyện cũ ( nơi công ty chuyển đi)

3. Thông báo cho Chi cục thuế quản lý quận/huyện mới ( nơi công ty chuyển đến)

Thay đổi giấy phép kinh doanh

Để thay đổi giấy phép kinh doanh công ty cần thực hiện cụ thể các bước sau:

Bước 1 : Chuẩn bị bộ hồ sơ thay đổi giấy phép kinh doanh

Hồ sơ gồm có các văn bản sau:

– Thông báo thay đổi địa chỉ công ty.

– Quyết định thay đổi.

– Biên bản họp của HĐTV / HĐQT nếu là công ty TNHH hai thành viên, hợp danh hay cổ phần.

– Giấy ủy quyền cho người đi thực hiện nộp hồ sơ và nhận kết quả.

– Văn bản khác liên quan đến việc thay đổi địa chỉ.

Bước 2 : Nộp bộ hồ sơ

Nộp hồ sơ cho Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế Hoạch và Đầu tư.

Khi hồ sơ chuẩn bị đầy đủ như hướng dẫn trên thì sẽ được tiếp nhận.

Và công ty sẽ nhận được Giấy hẹn trả kết quả.

Bước 3 : Nhận kết quả

Công ty theo như ngày hẹn trên Giấy hẹn trả kết quả đến Phòng đăng ký kinh doanh và nhận giấy phép đăng ký kinh doanh mới.

Nếu trường hợp hồ sơ còn thiếu, sai sót thì sẽ có văn bản hướng dẫn công ty bô sung để tiếp tục thực hiện hồ sơ.

Bước 4 : Làm dấu công ty mới và thông báo thay đổi con dấu công ty

Sau khi có giấy phép mới thì công ty phải khắc con dấu công ty mới theo như thông tin trên giấy phép.

Tiếp đó thông báo thay đổi mẫu dấu cho Phòng đăng ký kinh doanh để con dấu có hiệu lực pháp lý.

Bước 5 : Đăng bố cáo thay đổi

Cuối cùng là đăng bố cáo thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh.

Ở bước này Phòng đăng ký kinh doanh sẽ thực hiện cho công ty bằng cách cập nhật thông tin lên trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đăng ký kinh doanh.

Thông báo cho Chi cục thuế quản lý quận/huyện cũ

Sau khi hoàn tất thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh thì công ty cần thông báo đến Chi cục thuế quận/huyện cũ – hiện tại đang quản lý công ty của mình về việc chuyển sang quận/huyện khác.

Hồ sơ thông báo chuyển quận đi sẽ có :

+ Tờ khai điều chính đăng ký thông tin thuế.

+ Giấy phép đăng ký kinh doanh mới ( photo).

Khi Chi cục thuế đã tiếp nhận hồ sơ sẽ kiểm tra công ty về các vấn để liên quan đến hóa đơn gồm:

– Đã nộp tất cả báo cáo hóa đơn cho đến thời điểm chuyển đi chưa ?

– Nếu hóa đơn không sử dụng nữa thì đã nộp thông báo hủy hóa đơn chưa ?

– Nếu đem hóa đơn hiện tại sang quận/huyện mới sử dụng thì phải nộp thông báo tiếp tục sử dụng hóa đơn.

– Nếu có sai phạm trong báo cáo về hóa đơn thì phải bị xử phạt.

Chỉ khi nào đã hoàn tất các thủ tục về hóa đơn thì Chi cục thuế quận/huyện chuyển đi mới ra ” Thông báo người nộp thuế chuyển địa điểm kinh doanh”

Thông báo cho Chi cục thuế quản lý quận/huyện mới

Khi hoàn tất thủ tục bên Chi cục thuế quản lý quận/huyện cũ thì công ty chỉ cần đem “Thông báo người nộp thuế chuyển địa điểm kinh doanh” nộp cho Chi cục thuế quản lý quận/huyện mới là xong.

>> Xem  thêm Thay đổi địa chỉ công ty trên hóa đơn <<

Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh của Nam Việt Luật

Nếu các bạn cần thay đổi địa chỉ công ty khác quận, cùng quận, khác tỉnh thì hãy liên hệ với công ty chúng tôi.

Nam Việt Luật chuyên cung cấp dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh như:

Thay đổi người đại diện theo pháp luật

Tăng vốn điều lệ công ty

Thay đổi tên công ty

Dịch vụ bổ sung ngành nghề kinh doanh

  1. Những câu hỏi và câu trả lời bạn nên đọc qua

]}