Doanh nghiệp tư nhân có quyền phát hành trái phiếu hay không ?

Doanh nghiệp tư nhân có quyền phát hành trái phiếu hay không?

Trái phiếu là một chứng nhận nghĩa vụ nợ của người phát hành phải trả cho người sở hữu trái phiếu đối với một khoản tiền cụ thể (mệnh giá của trái phiếu), trong một thời gian xác định và với một lợi tức quy định. Việc phát hành trái phiếu được quy định bởi luật doanh nghiệp dành cho các loại hình kinh doanh đủ điều kiện được phát hành. Doanh nghiệp tư nhân có quyền phát hành trái phiếu hay không là câu hỏi được đặt ra của rất nhiều cá nhân đang sở hữu công ty tư nhân và có ý định phát hành trái phiếu. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này mời bạn tham khảo bài viết dưới đây để tìm được câu trả lời đúng nhất cho mình.

Doanh nghiệp tư nhân có được phát hành trái phiếu không?

Doanh nghiệp tư nhân có quyền phát hành trái phiếu hay không?

Theo khoản 2 Điều 183 Luật doanh nghiệp 2014 thì doanh nghiệp tư nhân được hiểu như sau:

“ Điều 183. Doanh nghiệp tư nhân

1. Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

2. Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào….”

Dựa vào quy định của pháp luật tại Điều 183 Luật doanh nghiệp 2014 này bạn có thể dễ dàng thấy được doanh nghiệp tư nhân không được quyền phát hành bất kỳ một loại chứng khoán nào trong đó bao gồm cả việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Lý do pháp luật không cho phép doanh nghiệp tư nhân được phép phát hành trái phiếu bởi đặc thù của loại hình doanh nghiệp này thường có sự hạn chế về vốn điều lệ, số lượng thành viên cũng như quy mô hoạt động cùa công ty. Không những vậy, theo quy định chủ doanh nghiệp tư nhân là những cá nhân phải chịu hoàn toàn trách nhiệm vô hạn bằng tài sản kể cả tài sản cá nhân của mình đối với các hoạt động của công ty nếu phá sản. Hiểu theo một cách khác thì giữa tài sản của chủ doanh nghiệp tư nhân và tài sản của doanh nghiệp sẽ không có sự phân định rõ ràng. Vì vậy, nếu doanh nghiệp tư nhân phát hành trái phiếu doanh nghiệp thì sẽ rất khó để phân định được tỉ lệ gánh chịu rủi ro giữa chủ doanh nghiệp với các nhà đầu tư chứng khoán.

Công ty tư nhân có được phát hành trái phiếu cho CBCNV ?

Công ty tư nhân có được phát hành trái phiếu cho CBCNV không?

Theo nghị định số 52/2006/NĐ-CP cảu Chính phủ ngày 19/5/2006 về việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp thì việc phát hành trái phiếu cho CBCNV và các đối tượng ngoài công ty thuộc trường hợp phát hành trái phiếu riêng lẻ. Cụ thể, việc phát hành trái phiếu này không phải phát hành ra công chúng theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Các trường hợp được quyền phát hành trái phiếu riêng lẻ bao gồm: Công ty cổ phẩn, công ty nhà nước đang trong thời gian chuyển đổi thành công ty TNHH hoặc CTCP, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Đối với các doanh nghiệp tư nhân việc phát hành trái phiếu riêng lẻ hoàn toàn không có khác biệt nào đối với các CTCP được hình thành sau CPH hoặc CTCP có một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp nhà nước.

Trong trường hợp phát hành trái phiếu riêng lẻ bạn cần lưu ý về mệnh giá của trái phiếu tối thiểu phải là 100.000vnđ, các mệnh giá khác là bội số của 100.000vnđ. Trái phiếu được phát hành hợp lệ phải đảm bảo việc thanh toán được thực hiện bằng đồng Việt Nam.

Từ khóa liên quan:


Bạn đang có thắc mắc cần tư vấn ?

Hãy gọi Nam Việt Luật (24/7): 19006164 hoặc để lại lời nhắn

CHÚNG TÔI Ở ĐÂY ĐỂ PHỤC VỤ BẠN !