• Điều kiện thành lập công ty tư vấn giám sát xây dựng

  • Thành lập công ty theo ngành nghề
  • Main Nguyen Tác giả: Main Nguyen
   5 /5 của 1 đánh giá

  Khi mà xây dựng cơ sở hạ tầng là nền tảng để phát triển kinh tế xã hội, thì sự xuất hiện của các công ty xây dựng ngày càng tăng. Đây cũng là nguyên nhân trong thời gian gần đây hàng loạt các công ty tư vấn giám sát xây dựng ra đời. Công ty tư vấn giám sát xây dựng là mô hình công ty có chức năng tư vấn, giám sát hoạt động công trình xây dựng được thực hiện theo quy định pháp luật. Vậy, thành lập công ty tư vấn giám sát xây dựng như thế nào là đúng quy định, đúng chuẩn quy trình thực hiện?

  Hướng dẫn thành lập công ty tư vấn giám sát xây dựng

  Hiểu được điều này, Nam Việt Luật xin chia sẻ với khách hàng các nội dung chính yếu như sau:

  • Điều kiện thành lập công ty tư vấn giám sát xây dựng
  • Thủ tục & Hồ sơ đăng ký thành lập công ty tư vấn giám sát xây dựng:
  • Thủ tục & hồ sơ xin cấp giấy chứng chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng
  • Kinh nghiệm khi thực hiện thành lập Công ty tư vấn giám sát xây dựng
  • Dịch vụ thành lập Công ty tư vấn giám sát xây dựng tại Nam Việt Luật

  Để biết rõ hơn về các nội dung trên, bạn có thể dõi theo phần tư vấn chi tiết cùng Bộ phận pháp lý Luật Nam Việt dưới bài viết sau đây nhé!

  Bộ phận pháp lý Luật Nam Việt trả lời:

  Cơ sở pháp lý khi thành lập Công ty tư vấn giám sát xây dựng

  • Luật Doanh nghiệp 2020;
  • Luật Xây dựng 2014;
  • Luật Đầu tư 2020;
  • Nghị định 15/2021 về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
  • Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;

  Điều kiện thành lập Công ty tư vấn giám sát xây dựng

  Bên cạnh các điều kiện cơ bản khi thành lập doanh nghiệp ở bước đầu tiên theo Luật Doanh nghiệp 2020. Theo danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện quy định tại phụ lục IV Luật Đầu Tư 2020 (STT 107), ngành nghề tư vấn giám sát thi công công trình xây dựng là một trong những ngành có điều kiện, cần đáp ứng những tiêu chí nhất định để được thực hiện việc kinh doanh.

  Xem thêm: Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện  

  Vậy nên muốn thành lập Công ty tư vấn giám sát xây dựng phải đáp ứng các điều kiện bắt buộc sau đây:

  1. Điều kiện chung của tổ chức tư vấn giám sát thi công xây dựng

  Căn cứ tại Điều 155 của Luật Xây dựng 2014 thì Điều kiện của tổ chức tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình, kiểm định xây dựng:

  Điều 155. Điều kiện của tổ chức tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình, kiểm định xây dựng

  1. Có đủ điều kiện năng lực phù hợp với công việc giám sát thi công xây dựng công trình, kiểm định xây dựng.

  2. Cá nhân tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình, kiểm định xây dựng phải có chứng chỉ hành nghề phù hợp với công việc thực hiện.

  2. Điều kiện năng lực của tổ chức tư vấn giám sát thi công xây dựng

  Theo Điều 96 Nghị định 15/2021/NĐ –CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì Tổ chức tham gia hoạt động tư vấn giám sát thi công xây dựng phải đáp ứng các điều kiện tương ứng với các hạng năng lực như sau:

  Điều 96: Điều kiện năng lực của tổ chức tư vấn giám sát thi công xây dựng

  Tổ chức tham gia hoạt động tư vấn giám sát thi công xây dựng phải đáp ứng các điều kiện tương ứng với các hạng năng lực như sau:

  1. Hạng I:

  a) Cá nhân đảm nhận chức danh giám sát trưởng có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng I, giám sát viên có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng phù hợp với loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực;

  b) Đã giám sát công tác xây dựng của ít nhất 01 công trình từ cấp I trở lên hoặc 02 công trình từ cấp II trở lên cùng loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực đối với lĩnh vực giám sát công tác xây dựng công trình;

  c) Đã giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình của ít nhất 01 công trình từ cấp I trở lên hoặc 02 công trình từ cấp II trở lên đối với lĩnh vực giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình.

  2. Hạng II:

  a) Cá nhân đảm nhận chức danh giám sát trưởng có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng từ hạng II trở lên, giám sát viên có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng phù hợp với loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực;

  b) Đã giám sát công tác xây dựng của ít nhất 01 công trình từ cấp II trở lên hoặc 02 công trình từ cấp III trở lên cùng loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực đối với lĩnh vực giám sát công tác xây dựng công trình;

  c) Đã giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình của ít nhất 01 công trình từ cấp II trở lên hoặc 02 công trình từ cấp III trở lên đối với lĩnh vực giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình.

  3. Hạng III:

  Cá nhân đảm nhận chức danh giám sát trưởng có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng từ hạng III trở lên, giám sát viên có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng phù hợp với loại công trình, lĩnh vực giám sát thi công xây dựng đăng ký cấp chứng chỉ năng lực.

  Quy định về điều kiện thành lập Công ty tư vấn giám sát xây dựng

  Thủ tục và hồ sơ đăng ký thành lập công ty tư vấn giám sát xây dựng

  Như đã đề cập ở Mục 2 của bài viết, để thành lập được Công ty tư vấn giám sát xây dựng thì chủ doanh nghiệp phải đáp ứng được các điều kiện chung của Luật Doanh nghiệp và đồng thời phải có chứng chỉ hoạt động xây dựng theo quy định của Luật xây dựng. Vì vậy thủ tục khi thành lập Công ty tư vấn giám sát xây dựng phải trải qua 2 giai đoạn sau:

  Giai đoạn 1: Đăng ký thành lập Công ty tư vấn giám sát xây dựng

  Cũng giống như quy trình thủ tục đăng ký thành lập các doanh nghiệp khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020. Gồm các bước sau:

  Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ tại Sở kế hoạch và đầu tư

  Hồ sơ thành lập Công ty tư vấn giám sát xây dựng bao gồm các thành phần sau:

  • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
  • Điều lệ công ty tư vấn giám sát xây dựng phù hợp với loại hình doanh nghiệp mình lựa chọn;
  • Danh sách thành viên hoặc cổ đông của doanh nghiệp;
  • Bản sao chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên hoặc cổ đông sáng lập doanh nghiệp; Bản sao quyết định thành lập doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của tổ chức; bản sao chứng minh nhân dân của đại diện pháp luật của tổ chức;
  • Giấy ủy quyền cho người thực hiện thủ tục thành lập Công ty tư vấn giám sát xây dựng;
  • Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân của Người đại diện pháp luật và người được ủy quyền thực hiện thủ tục thành lập Công ty tư vấn giám sát xây dựng;
  • Các giấy tờ cần thiết khác nếu có.

  Sau 03 ngày làm việc khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho Công ty tư vấn giám sát xây dựng.

  Bước 2: Thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

  Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được công khai, các doanh nghiệp phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

  Nội dung công bố bao gồm:

  • Nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
  • Danh sách cổ đông sáng lập,
  • Ngành nghề kinh doanh của Công ty tư vấn giám sát xây dựng.

  Lưu ý: Nếu doanh nghiệp không công bố hoặc công bố không đúng thời hạn sẽ bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng.

  Bước 3: Khắc con dấu tròn và thông báo sử dụng mẫu con dấu tròn của doanh nghiệp

  Doanh nghiệp tiến hành liên hệ với đơn vị khắc dấu để khắc con dấu tròn cho doanh nghiệp. Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020 thì doanh nghiệp hoàn toàn có quyền tự quyết định về hình thức, số lượng và nội dung thông tin trên con dấu tròn của mình. Sau khi khắc xong dấu, doanh nghiệp thông báo về mẫu con dấu cho cơ quan đăng ký kinh doanh để được cấp biên nhận. Sở Kế hoạch - Đầu tư sẽ thực hiện đăng tải mẫu con dấu tròn của doanh nghiệp lên cổng thông tin đăng ký quốc gia.

  Bước 4: Đăng bố cáo thông tin Công ty tư vấn giám sát xây dựng

  Doanh nghiệp phải công bố thông tin công khai về các thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông tin về ngành nghề kinh doanh lên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp giấy phép.

  Bước 5: Đăng ký khai thuế ban đầu tại cơ quan thuế

  • Nộp tờ khai lệ phí môn bài và nộp tiền lệ phí môn bài
  • Đăng ký tài khoản ngân hàng và thông báo tài khoản lên sở kế hoạch đầu tư và cơ quan thuế
  • Soạn hồ sơ khai thuế ban đầu gồm:
  • Quyết định bổ nhiệm giám đốc
  • Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán
  • Bản photo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
  • Bản đăng ký khấu hao TSCĐ
  • Bản đăng ký hình thức, phương pháp kế toán
  • Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử.

  Xem thêm: Dịch vụ kế toán trọn gói của Nam Việt Luật

  Thành lập Công ty tư vấn giám sát xây dựng

  Giai đoạn 2: Thủ tục đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

  1/ Hiệu lực của chứng chỉ hoạt động xây dựng

  Chứng chỉ năng lực có hiệu lực 10 năm khi cấp lần đầu hoặc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hoặc gia hạn chứng chỉ. Trường hợp cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hoặc cấp lại do chứng chỉ cũ còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất hoặc hư hỏng hoặc ghi sai thông tin thì ghi thời hạn theo chứng chỉ được cấp trước đó.

  2/ Tổ chức không yêu cầu phải có chứng chỉ năng lực

  Theo quy định khi tham gia các công việc được nêu ra tại Khoản 3 Điều 83 Nghị định 15/2021/NĐ-CP

  Điều 83. Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng

  3. Tổ chức không yêu cầu phải có chứng chỉ năng lực theo quy định của Nghị định này khi tham gia các công việc sau:

  a) Thực hiện nhiệm vụ quản lý dự án của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực (trừ thực hiện tư vấn quản lý dự án theo quy định tại khoản 4 Điều 21 Nghị định này); Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án theo quy định tại Điều 22 Nghị định này; Chủ đầu tư tổ chức thực hiện quản lý dự án theo quy định tại Điều 23 Nghị định này;

  b) Thiết kế, giám sát, thi công về phòng cháy chữa cháy theo pháp luật về phòng cháy, chữa cháy;

  c) Thiết kế, giám sát, thi công hệ thống thông tin liên lạc, viễn thông trong công trình;

  d) Thi công công tác hoàn thiện công trình xây dựng như trát, ốp lát, sơn, lắp đặt cửa, nội thất và các công việc tương tự khác không ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực của công trình;

  đ) Tham gia hoạt động xây dựng đối với công trình cấp IV; công viên cây xanh, công trình chiếu sáng công cộng; đường cáp truyền dẫn tín hiệu viễn thông; dự án chỉ có các công trình nêu tại điểm này;

  e) Thực hiện các hoạt động xây dựng của tổ chức nước ngoài theo giấy phép hoạt động xây dựng quy định tại khoản 2 Điều 148 của Luật Xây dựng năm 2014.”

  3/ Thẩm quyền cấp năng lực hoạt động xây dựng

  Theo Khoản 1 Điều 86 Nghị định 15/2021/NĐ-CP

  Điều 86. Thẩm quyền cấp, thu hồi chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

  1. Thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực:

  a) Cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng cấp chứng chỉ năng lực hạng I;

  b) Sở Xây dựng, tổ chức xã hội - nghề nghiệp được công nhận cấp chứng chỉ năng lực hạng II, hạng III”

  Trường hợp chứng chỉ năng lực được cấp không đúng quy định mà cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực không thực hiện thu hồi thì Bộ Xây dựng trực tiếp quyết định thu hồi chứng chỉ năng lực.

  4/ Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ năng lực lần đầu, điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực

  Theo quy định tại Khoản 1 Điều 87 Nghị định 15/2021/NĐ-CP

  Điều 87. Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

  1. Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ năng lực lần đầu, điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực bao gồm

  a) Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực theo Mẫu số 04 Phụ lục IV Nghị định này;

  b) Quyết định thành lập tổ chức trong trường hợp có quyết định thành lập;

  c) Quyết định công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng của tổ chức hoặc hợp đồng nguyên tắc về việc liên kết thực hiện công việc thí nghiệm phục vụ khảo sát xây dựng với phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng được công nhận (đối với tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực khảo sát địa chất công trình);

  đ) Chứng chỉ hành nghề kèm theo bản kê khai và tự xác định hạng chứng chỉ theo Mẫu số 05 Phụ lục IV Nghị định này hoặc kê khai mã số chứng chỉ hành nghề trong trường hợp đã được cấp chứng chỉ hành nghề được cấp theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014 của các chức danh yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề; các văn bằng được đào tạo của cá nhân tham gia thực hiện công việc;

  đ) Chứng chỉ năng lực đã được cơ quan có thẩm quyền cấp trong trường hợp đề nghị điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực;

  e) Hợp đồng và Biên bản nghiệm thu công việc đã thực hiện theo nội dung kê khai (đối với tổ chức khảo sát xây dựng, lập thiết kế quy hoạch xây dựng, thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng, tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng, tư vấn giám sát thi công xây dựng hạng I, hạng II);

  g) Hợp đồng; Biên bản nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng hoặc bộ phận công trình (trong trường hợp thi công công tác xây dựng chuyên biệt) đã thực hiện theo nội dung kê khai (đối với tổ chức thi công xây dựng hạng I, hạng II);

  h) Các tài liệu theo quy định tại các điểm b, c, d, đ, e và g khoản này phải là bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử có giá trị pháp lý…”

  5/ Trình tự cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

  Theo hoản 1 Điều 90 Nghị định 15/2021/NĐ-CP

  Điều 90. Trình tự cấp, thu hồi chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

  1. Đối với trường hợp cấp chứng chỉ năng lực:

  a) Tổ chức nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ năng lực theo quy định tại Điều 87 Nghị định này qua mạng trực tuyến hoặc qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực;

  b) Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực có trách nhiệm cấp chứng chỉ năng lực trong thời hạn 20 ngày đối với trường hợp cấp chứng chỉ năng lực lần đầu, điều chỉnh hạng, điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ năng lực; 10 ngày đối với trường hợp cấp lại chứng chỉ năng lực. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực phải thông báo một lần bằng văn bản tới tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị.”

  6/ Đăng tải thông tin về năng lực của tổ chức tham gia hoạt động xây dựng

  Theo quy định tại Điều 99 Nghị định 15/2021/NĐ-CP

  Điều 99. Đăng tải thông tin về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

  1. Thông tin năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng đã được cấp chứng chỉ phải được đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử do cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ quản lý và tích hợp trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng.

  2. Trình tự thực hiện đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng:

  Cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ có trách nhiệm đăng tải thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân lên trang thông tin điện tử do mình quản lý, đồng thời gửi thông tin đến cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng để tích hợp trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng.

  Thời gian thực hiện đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày cấp chứng chỉ. Thời gian thực hiện tích hợp thông tin trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông tin cửa cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ.”

  Mục 4: Kinh nghiệm khi thành lập Công ty tư vấn giám sát xây dựng

  Một số mã ngành nghề liên quan tới giám sát thi công xây dựng khi thành lập Công ty tư vấn giám sát xây dựng. Dưới đây là một số mã ngành nghề kinh doanh mà doanh nghiệp có thể tham khảo.

  STT

  Mã ngành nghề

  Tên ngành nghề

  1

  7210

  Kiểm tra và phân tích kỹ thuật

  2

  7410

  Hoạt động thiết kế chuyên dụng

  3

  4100

  Xây dựng nhà các loại

   Xem thêm: Danh mục ngành nghề đăng ký kinh doanh

  Sau khi làm thủ tục thành lập Công ty tư vấn giám sát xây dựng, doanh nghiệp cần thực hiện các công việc sau:

  • Treo biển tại trụ sở Công ty tư vấn giám sát xây dựng
  • Thông báo áp dụng phương pháp tính thuế
  • Mở tài khoản ngân hàng của Công ty tư vấn giám sát xây dựng
  • Đăng ký tài khoản với Sở Kế hoạch và Đầu tư;
  • Đăng ký chữ ký số điện tử cho thành lập Công ty tư vấn giám sát xây dựng
  • Đăng ký nộp thuế điện tử;
  • In và đặt in hóa đơn lần đầu cho doanh nghiệp
  • Kê khai và nộp thuế môn bài;
  • Ghi nhận và thực hiện góp vốn trong 90 ngày kể từ ngày cấp đăng ký kinh doanh.

  Lưu ý khi chọn địa chỉ cho công ty

  Công ty tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình, kiểm định xây dựng cần có địa chỉ hoạt động kinh doanh thì mới được phép đăng ký kinh doanh. Địa chỉ của công ty có thể đặt ở nhà riêng có địa chỉ rõ ràng, cụ thể, bạn có thể tận dụng nhà của người thân, bạn bè.Tuy nhiên, không được đặt công ty ở khu chung cư hay tập thể phục vụ mục đích để ở. Địa chỉ công ty phải nằm trong lãnh thổ Việt Nam và cấm sử dụng địa chỉ giả.

  >>> Tham khảo chi tiết hơn về Cách đặt địa chỉ công ty đúng quy định.

  Lưu ý về việc mua chữ ký số cho công ty

  – Để có thể thực hiện đóng thuế trực tuyến thì công ty tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình, kiểm định xây dựng cần tiến hành đăng ký mua chữ ký số theo quy định. Sau đó, kế toán viên của công ty dùng chữ ký số để đóng các loại thuế đúng thời gian quy định khi công ty đi vào hoạt động. Doanh nghiệp hãy đề nghị nhân viên ngân hàng kích hoạt chức năng đóng thuế điện tử cho tài khoản ngân hàng của công ty để có thể đóng thuế trực tuyến.

  Lưu ý khi chọn người đại diện cho công ty

  • Doanh nghiệp phải chuẩn bị chọn một người phù hợp để làm người đại diện theo pháp luật cho công ty. Đây là người có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp. Do đó, cần chọn người có đủ năng lực, kinh nghiệm.
  • Người đại diện của công ty tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình, kiểm định xây dựng có thể là giám đốc, chủ tịch, người quản lý… Tuy nhiên phải đảm bảo là người đảm nhận vai trò này cần tuần tuân thủ tốt những quy định chung về người đại diện.
  • Doanh nghiệp phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì người đó phải cư trú ở Việt Nam và phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật khi xuất cảnh khỏi Việt Nam.

  >>> Chi tiết Quy định về người đại diện theo pháp luật theo Luật doanh nghiệp mới nhất.

  Lưu ý về việc công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

  • Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày doanh nghiệp có giấy phép đăng ký kinh doanh thì cần phải thực hiện công bố đầy đủ nội dung đăng ký công ty lên cổng thông tin điện tử quốc gia theo trình tự, thủ tục và phải trả phí được quy định. 
  • Quá thời gian quy định trên mà công ty tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình, kiểm định xây dựng không thực hiện công bố nội dung đăng ký công ty thì sẽ bị xử phạt hành chính từ 1 – 2 triệu VNĐ. Do đó, doanh nghiệp cần hết sức lưu ý.

  Lưu ý khi đặt tên cho doanh nghiệp

  • Tên của công ty tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình, kiểm định xây dựng có khá nhiều quy định cần tuân thủ như không được trùng lặp với công ty khác, không được gây nhầm lẫn, tên phải có đủ cấu trúc về loại hình và tên riêng.
  • Tên riêng doanh nghiệp có thể viết tắt hoặc sử dụng tên tiếng anh nhưng phải đảm bảo là không giống những doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh trước đó.
  • Ngoài ra, cấm sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp hay sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc làm tên công ty.

  >>> Tham khảo chi tiết về Cách đặt tên công ty phù hợp, hay và đúng quy định.

  Lưu ý khi đăng ký tài khoản ngân hàng

  – Để có thể tiến hành giao dịch tài chính, chủ doanh nghiệp hoặc người đại diện công ty tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình, kiểm định xây dựng phải mang theo chứng minh thư nhân dân, con dấu và giấy phép đăng ký doanh nghiệp để mở tài khoản ngân hàng cho công ty. Sau khi có tài khoản ngân hàng, doanh nghiệp làm thủ tục báo cáo số tài khoản ngân hàng của công ty tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình, kiểm định xây dựng lên cho Sở Kế hoạch và đầu tư.

  Lưu ý khi chuẩn bị vốn tối thiểu, vốn điều lệ

  Doanh nghiệp muốn thành lập doanh nghiệp tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình, kiểm định xây dựng thì cần chuẩn bị đầy đủ vốn theo quy định. Mức vốn tối thiểu này sẽ tùy thuộc vào khả năng tài chính của từng công ty cũng như quy định về vốn của ngành nghề mà doanh nghiệp đăng ký kinh doanh.

  >>> Tìm hiểu thêm về Vốn tối thiểu khi thành lập công ty là bao nhiêu?

  Khi mở công ty, bạn cần tiến hành kê khai vốn điều lệ theo quy định. Mức vốn điều lệ cần kê khai cũng tùy thuộc vào ngành nghề đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

  • Nếu doanh nghiệp đăng ký kinh doanh ngành nghề không yêu cầu vốn pháp định thì có thể kê khai vốn điều lệ tùy theo mong muốn của mình. Tức không cần chứng minh vốn điều lệ, cho nên có thể kê khai từ vài triệu hoặc vào tỉ, tùy vào điều kiện tài chính của doanh nghiệp.
  • Nếu doanh nghiệp đăng ký ngành nghề yêu cầu về vốn pháp định hoặc vốn ký quỹ thì sẽ cần chứng minh về vốn. Trường hợp này, cần kê khai vốn điều lệ tối thiểu bằng hoặc nhiều hơn so với mức vốn pháp định đã được quy định.

  (Tham khảo đầy đủ Danh mục ngành nghề yêu cầu vốn pháp định)

  Lưu ý khi góp vốn vào doanh nghiệp

  • Công ty tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình, kiểm định xây dựng trong vòng 90 ngày kể từ ngày có giấy phép đăng ký doanh nghiệp phải thực hiện góp đủ vốn theo quy định. Trường hợp doanh nghiệp không góp đủ vốn theo cam kết thì cần làm thủ tục điều chỉnh, thay đổi vốn điều lệ của công ty.
  • Doanh nghiệp có thể góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ được sử dụng để góp vốn bao gồm quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và các quyền sở hữu trí tuệ khác theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ hoặc Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.

  >>> Tham khảo ngay: Quy định về việc góp vốn trong doanh nghiệp

  Lưu ý khi chọn loại hình doanh nghiệp

  • Hiện nay, để có thể thuận lợi kinh doanh, doanh nghiệp cần chọn loại hình công ty phù hợp với phương thức hoạt động cũng điều kiện phát triển của công ty mình. Ví dụ ít thành viên thì nên chọn công ty trách nhiệm hữu hạn, còn số thành viên vượt quá 50 người thì nên chọn công ty cổ phần, tuy nhiên, doanh nghiệp cũng có thể chọn loại hình công ty tư nhân hay công ty hợp danh để làm loại hình cho công ty tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình, kiểm định xây dựng của mình.
  • Mỗi loại hình doanh nghiệp đều có những ưu điểm riêng, doanh nghiệp hãy căn cứ vào mong muốn, điều kiện kinh doanh của công ty mình và chọn loại hình phù hợp nhất.

  >>> Tìm hiểu về Ưu điểm và nhược điểm các loại hình doanh nghiệp

  Lưu ý khi khắc con dấu công ty

  • Sau khi thành lập công ty và có mã số thuế, doanh nghiệp cần thực hiện khắc con dấu tròn cho công ty tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình, kiểm định xây dựng . Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp. Nội dung con dấu phải thể hiện những thông tin về Tên doanh nghiệp và Mã số doanh nghiệp.
  • Trước khi sử dụng, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

  Lưu ý khi thuê và sử dụng dịch vụ kế toán

  Doanh nghiệp cần thuê một kế toán viên để có thể tiến hành giải quyết và hoàn tất kê khai thuế hay những vấn đề liên quan. Tuy nhiên, để thuận tiện và giúp tiết kiệm chi phí tối đa, doanh nghiệp có thể sử dụng dịch vụ kế toán tại Nam Việt Luật.

  (Tham khảo ngay: Dịch vụ kế toán trọn gói của Nam Việt Luật).

  Lưu ý khi xin giấy phép đủ điều kiện kinh doanh

  Khi đáp ứng đủ điều kiện thành lập công ty tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình, kiểm định xây dựng và có giấy phép kinh doanh, doanh nghiệp cần làm hồ sơ xin giấy phép đủ điều kiện tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình, kiểm định xây dựng theo quy định thì mới được phép hoạt động kinh doanh

  Lưu ý về việc kê khai và đóng thuế

  Sau khi thành lập doanh nghiệp tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình, kiểm định xây dựng , doanh nghiệp phải nộp tờ khai thuế môn bài tối đa trong vòng 30 ngày. Nếu không sẽ bị xử phạt hành vi chậm nộp tờ khai thuế. Ngoài ra, công ty sẽ cần đóng một số loại thuế như:

  • Thuế giá trị gia tăng
  • Thuế thu nhập doanh nghiệp
  • Thuế môn bài. Nếu vốn điều lệ trên 10 tỷ thì cần đóng 3 triệu tiền thuế môn bài mỗi năm, nếu vốn điều lệ dưới 10 tỷ thì phải đóng 2 triệu đồng mỗi năm

  Lưu ý về việc phát hành hóa đơn và treo bảng hiệu công ty

  • Công ty tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình, kiểm định xây dựng nên ra thông báo phát hành hóa đơn giá trị gia tăng, sau đó tiến hành đặt in hóa đơn để sử dụng. Trường hợp không phát hành hóa đơn thì doanh nghiệp mua hóa đơn từ cơ quan thuế để sử dụng.
  • Ngoài ra, bạn cần đặt làm bảng hiệu công ty có chứa đầy đủ những thông tin cần thiết. Hình thức bảng hiệu do doanh nghiệp quyết định, tuy nhiên trên bảng hiệu cần có tên công ty, địa chỉ, số điện thoại, mã số… Như vậy sẽ giúp cơ quan có thẩm quyền thuận lợi cho việc quản lý. Việc treo bảng hiệu công ty là bắt buộc, nên doanh nghiệp phải sớm tiến hành.

  Dịch vụ thành lập Công ty tư vấn giám sát xây dựng tại Nam Việt Luật

  Nam Việt Luật là nơi quy tụ đội ngũ Luật sư, chuyên viên Luật vững chuyên môn, giàu kinh nghiệm, am hiểu về thủ tục, hồ sơ, trình tự thành lập công ty. Có khả năng tư vấn một cách chi tiết và đầy đủ mọi vấn đề khi mở công ty cho bạn. Chúng tôi hiểu rõ những khó khăn mà bạn gặp phải. Với mong muốn đồng hành cùng bạn trên con đường kinh doanh, Nam Việt Luật sẽ giải quyết tất cả những vấn đề pháp lý phát sinh xoay quanh công việc kinh doanh của bạn. Đến với dịch vụ thành lập Công ty tư vấn giám sát xây dựng của Nam Việt Luật, Quý khách hàng sẽ có những lợi ích sau:

  • Tra cứu miễn phí & Tư vấn đặt tên công ty phù hợp với quy định của pháp luật Doanh nghiệp và pháp luật Sở hữu trí tuệ;
  • Tư vấn các thông tin ban đầu như: trụ sở đăng ký công ty, mức vốn phù hợp với hoạt động kinh doanh của công ty;
  • Tư vấn chi tiết về điều kiện thành lập & các điều kiện cần đến giấy phép con có liên quan trước khi công ty đi vào hoạt động;
  • Hỗ trợ soạn thảo hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp & giấy phép con cần thiết;
  • Tư vấn pháp luật về thuế, dịch vụ kế toán cũng như các vấn đề phát sinh sau thành lập & trong quá trình hoạt động của công ty;
  • Đại diện khách hàng thực hiện thủ tục thành lập công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  Nếu các bạn quan tâm đến bài tư vấn thành lập Công ty tư vấn giám sát xây dựng, có thể xem các nội dung liên quan khác tại website của Nam Việt Luật:

  Đơn vị tư vấn thủ tục thành lập Công ty tư vấn giám sát xây dựng

  ------------------------------------------------

  Trên đây là tư vấn của công ty Nam Việt Luật về điều kiện thành lập Công ty tư vấn giám sát xây dựng, thủ tục đăng ký thành lập Công ty tư vấn giám sát xây dựng dựa trên quy định pháp luật hiện hành. Tuy nhiên, chúng tôi cũng hiểu rằng, trong giới hạn bài viết này sẽ không thể đáp ứng được hết những nhu cầu, thắc mắc của người xem - vì phạm vi lĩnh vực khá rộng, để được tư vấn trực tiếp hơn, hãy liên hệ Nam Việt Luật để được đội ngũ nhân viên giải đáp thắc mắc, gỡ rối những vấn đề bạn đang gặp phải nhé.

Thông báo
Gọi điện thoại