Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Điều kiện thành lập công ty dịch vụ kế toán mới nhất.

  • Tháng Sáu 13, 2020
  • Bởi: Vu Nguyen
  • Chuyên mục: Thông tin thành lập

Hiện nay những công ty cung cấp về dịch vụ kể toán đang phát triển rất nhanh cũng chính vì thế nên nhu cầu về thành lập công ty dịch vụ kế toán cũng sẽ tăng cao. Và hiện tại có rất nhiều khách hàng đang thắc mắc khi thành lập công ty dịch vụ kế toán sẽ cần có điều kiện gì thì bài viết của Công ty Nam Việt Luật sau dây sẽ giải đáp các thắc mắc đó.

I/ Định nghĩa về công ty dịch vụ kế toán:

_ Công ty dịch vụ kế toán là 01 tổ chức sẽ đứng ra nhận làm những công việc của phòng kế toán trong công ty dựa vào 01 thỏa thuận về hợp đồng, nguyên tắc làm việc mà không có chịu sự quản lý đồng thời không có thuộc vào số lượng thành viên của công ty đó.

_ Hiện nay, công ty dịch vụ kế toán là 01 loại hình đang rất là phát triển trong tình hình của nền kinh tế thị trường.

II/ Điều kiện thành lập công ty dịch vụ kế toán của công ty hợp danh công ty TNHH 02 thành viên gồm:

Dựa vào quy định ở Điều số 60, tại Khoản 01 và 02 theo Luật kế toán thì:

_ Người được đại diện pháp luật, tổng giám đốc hay giám đốc phải là người hành nghề kế toán.

_ Có tối thiểu là 02 thành viên góp vốn/ thành viên hợp danh là người hành nghề kế toán.

_ Có Giấy CN đăng ký doanh nghiệp, Giấy CN đăng ký đầu tư hay giấy tờ khác mà có giá trị tương ứng.

Riêng việc đối với công ty TNHH 02 thành viên trở lên thì về tỷ lệ mức vốn góp đã được quy định cụ thể như sau:

Dựa vào Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ở Điều số 26 và Khoản 01 ở Điều số 27 hướng dẫn chi tiết theo Luật Kế toán năm 2015: khi thành viên là tổ chức thì được góp tối đa là 35% so với mức vốn điều lệ. Nếu như có nhiều thành viên là tổ chức thì mức vốn góp nhiều nhất của những thành viên là tổ chức sẽ là 35% so với mức vốn điều lệ.

Có tối thiểu là 02 thành viên tham gia góp vốn là người hành nghề kế toán tại doanh nghiệp. Mức vốn góp của những người hành nghề kế toán tại doanh nghiệp chiếm ở mức là trên 50%.

Chú ý: Với công ty TNHH 02 thành viên trở lên thì: người hành nghề kế toán sẽ không được phép cùng lúc đăng ký hành nghề về dịch vụ kế toán ở tại 02 đơn vị hoạt động kinh doanh về dịch vụ kế toán trở lên vào trong cùng 01 thời gian (Dựa vào Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ở Điều số 27 tại Khoản 02 hướng dẫn chi tiết theo Luật Kế toán năm 2015).

III/ Điều kiện thành lập công ty dịch vụ kế toán của doanh nghiệp tư nhân gồm:

Dựa vào Luật kế toán ở Điều số 60 tại Khoản 03 đã quy định thì:

_ Chủ của doanh nghiệp tư nhân là người hành nghề kế toán và đồng thời cũng là giám đốc.

_ Có tối thiểu là 02 người hành nghề kế toán viên.

_ Có Giấy CN đăng ký doanh nghiệp, Giấy CN đăng ký đầu tư hay giấy tờ khác mà có giá trị tương ứng.

IV/ Những điều kiện chung về pháp lý:

Để thực hiện thành lập công ty dịch vụ kế toán thì các khách hàng cần phải đáp ứng đầy đủ được những điều kiện về pháp lý như sau (dựa vào quy định theo pháp luật, nội dung Luật kế toán ở Điều số 55 đã quy định về công ty dịch vụ kế toán):

1/ Đối với hình thức của công ty dịch vụ kế toán gồm:

_ Công ty TNHH, doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh.

_ Để thực hiện thành lập về công ty dịch vụ kế toán cần phải có tối thiểu là 02 người có chứng chỉ về hành nghề kế toán mà trong đó có 01 trong những người làm quản lý của công ty dịch vụ kế toán cần phải có các chứng chỉ về hành nghề kế toán dựa vào Nghị định số 129 ở Điều số 40 và Luật Kế toán ở Điều số 57 đã quy định.

2/ Đối với cơ cấu tổ chức của công ty dịch vụ kế toán như sau:

Việc thực hiện hoạt động, tổ chức quản lý và thành lập công ty dịch vụ kế toán cần phải tuân thủ theo pháp luật quy định về công ty và dựa vào Nghị định số 129 đã quy định.

3/ Đối với ngành nghề hoạt động kinh doanh về dịch vụ kế toán như sau:

Công ty dịch vụ kế toán sẽ được thực hiện đăng ký kinh doanh về dịch vụ kế toán dựa vào Nghị định số 129 ở Điều số 43 đã quy định.

4/ Đối với chứng chỉ về hành nghề nhân sự của công ty dịch vụ kế toán như sau:

Trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh thì công ty dịch vụ kế toán cần phải bảo đảm có tối thiểu 01 người làm quản lý của công ty phải có đầy đủ chứng chỉ về hành nghề kế toán dựa vào Nghị định số 129 ở Điều số 40 và Luật Kế toán ở Điều số 57 đã quy định.

5/ Cá nhân thực hiện đăng ký kinh doanh về dịch vụ kế toán:

Dựa vào Luật Kế toán ở Điều số 55 thì cá nhân thực hiện đăng ký kinh doanh về dịch vụ kế toán sẽ được quy định cụ thể như sau:
_ Cá nhân thực hiện đăng ký kinh doanh về dịch vụ kế toán cần phải có địa chỉ giao dịch và văn phòng.

_ Cá nhân khi có chứng chỉ về hành nghề kế toán và có những điều kiện khác dựa vào quy định theo pháp luật thì được phép thực hiện đăng ký kinh doanh về dịch vụ kế toán dựa vào quy định theo pháp luật về việc đăng ký kinh doanh và việc đăng ký nộp thuế như là hộ kinh doanh cá thể và dựa vào Nghị định số 129/2004/NĐ-CP đã quy định.

  1. Những câu hỏi và câu trả lời bạn nên đọc qua