Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Điều kiện thành lập công ty có vốn nước ngoài

  • Tháng Sáu 13, 2020
  • Bởi: Nam Viet Luat VN
  • Chuyên mục: Thông tin thành lập

Từng ngày, nền kinh tế nước ta ngày càng lớn mạnh và thay đổi nhanh chóng. Không chỉ ở trong nước mà điều kiện thành lập công ty có vốn nước ngoài tại Việt Nam cũng đã được thay đổi để phù hợp và được chấp thuận thành lập.

Điều kiện thành lập công ty có vốn nước ngoài

Điều kiện về nhà đầu tư nước ngoài

– Phải là những tổ chức, công ty, doanh nghiệp (hoạt động trên 01 năm).

– Cá nhân nước ngoài nếu muốn đầu tư tại Việt Nam thì có thể lựa chọn thành lập công ty cổ phần, công ty TNHH (bao gồm 1 thành viên; 2 thành viên trở lên), công ty liên doanh.

– Phải có dự án đầu tư, đồng thời làm thủ tục đăng ký đầu tư hay thẩm tra đầu tư tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Phải đảm bảo có địa điểm để thực hiện dự án đầu tư sao cho phù hợp quy hoạch phát triển của địa phương.

– Phải có báo cáo năng lực tài chính đúng theo quy định để thực hiện dự án đầu tư.

– Khi thực hiện đầu tư phải đảm bảo được những điều kiện về môi trường, an ninh và trật tự xã hội.

– Chỉ được thực hiện kinh doanh những ngành nghề mà Việt Nam đã cam kết mở cửa thị trường khi tham gia vào WTO 2016.

Điều kiện tên công ty có vốn nước ngoài

Tên công ty có vốn đầu tư nước ngoài cần phải đảm bảo những yếu tố sau:

– Loại hình công ty gồm: Công ty TNHH 1 thành viên, công ty TNHH 2 thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần.

– Tên riêng của công ty phải được viết bằng những chữ cái trong bảng chữ tiếng việt.

– Tên công ty phải được gắn tại trụ sở làm việc chính, chi nhánh công ty, văn phòng đại diện hay địa điểm kinh doanh của công ty. Tên công ty có vốn nước ngoài phải được in hoặc viết trên những hồ sơ tài liệu, giấy tờ giao dịch và các ấn phẩm do công ty phát hành.

Điều kiện về ngành nghề khi đăng ký kinh doanh

Điều kiện thành lập công ty có vốn nước ngoài về ngành nghề đăng ký kinh doanh như sau: công ty được phép kinh doanh những ngành nghề pháp luật Việt Nam không cấm và phải thực hiện đăng ký ngành nghề kinh doanh với cơ quan quản lý có thẩm quyền, không được thực hiện kinh doanh những ngành nghề cấm đầu tư, kinh doanh ở Việt Nam; kinh doanh những ngành, nghề có điều kiện trong khi chưa đủ những điều kiện để kinh doanh theo quy định hiện hành của pháp luật hoặc không bảo đảm có thể duy trì đủ điều kiện kinh doanh trong suốt quá trình hoạt động của công ty.

Điều kiện về địa điểm mở công ty có vốn nước ngoài

Địa điểm mở của công ty có vốn đầu tư nước ngoài là địa điểm liên lạc của công ty trên toàn lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ được xác định đầy đủ bao gồm số nhà, hẻm, ngách, hẻm, phố, đường hoặc thôn, xóm, xã, phường, huyện, quận, thành phố, tỉnh,… và có số điện thoại, email fax (nếu có).

Điều kiện về vốn điều lệ và vốn pháp định

Điều kiện thành lập công ty có vốn nước ngoài

Vốn điều lệ của công ty chính là số vốn được góp hoặc cam kết góp bởi những thành viên, cổ đông trong công ty và được ghi vào Điều lệ của công ty. Vốn pháp định của công ty chính là mức vốn tối thiểu mà công ty phải có để được thành lập, mức vốn này sẽ được pháp luật quy định cụ thể đối với từng ngành, nghề khác nhau.

Với những ngành, nghề mà pháp luật không yêu cầu vốn pháp định thì chủ sở hữu công ty sẽ được phép tự quyết định và đăng ký số vốn khi thành lập công ty. Tuy nhiên công ty cần phải lưu ý như sau: Thời hạn góp vốn đã được quy định đầy đủ trong Luật doanh nghiệp 2014 đó là thời hạn mà các cổ đông, thành viên phải hoàn thành nghĩa vụ góp vốn là trong vòng 90 ngày kể từ khi thành lập. Nếu như công ty không góp đủ số vốn đã cam kết thì thì vốn mặc định giảm xuống đến mức số vốn đã được góp, cổ đông hoặc thành viên nào không góp thì sẽ không còn là cổ đông hoặc thành viên trong công ty, đồng thời công ty sẽ thực hiện điều chỉnh vốn tương ứng.

Điều kiện về con dấu công ty có vốn nước ngoài

Điều kiện thành lập công ty có vốn nước ngoài về con dấu của công ty như sau: Công ty có quyền quyết định về số lượng lẫn hình thức của con dấu, tuy nhiên cần phải đảm bảo được những thông tin bao gồm:

– Tên công ty

– Mã số công ty

Trước khi con dấu được đưa vào sử dụng thì công ty cần phải đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để tiến hành đăng tải công khai con dấu lên cổng thông tin quốc gia.

Điều kiện về hồ sơ thành lập công ty có vốn nước ngoài

Hồ sơ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm:

– Điều lệ công ty;

– Giấy đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư;

– Báo cáo năng lực về tài chính của nhà đầu tư;

– Bản giải trình về khả năng đáp ứng điều kiện đầu tư hoặc Giải trình kinh tế kỹ thuật;

– Tài liệu chứng minh địa điểm thực hiện đầu tư;

– Hồ sơ pháp lý của những nhà đầu tư (hộ chiếu hoặc CMND);

Trên đây là những điều kiện thành lập công ty có vốn nước ngoài mà bạn cần nắm rõ khi có nhu cầu. Nếu như muốn giải đáp điều gì, hãy liên hệ với Nam Việt Luật để được tư vấn thêm nhé.

  1. Những câu hỏi và câu trả lời bạn nên đọc qua

]}