Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Điều kiện thành lập công ty 100 vốn nước ngoài

Các nhà đầu tư nước ngoài được phép thành lập công ty tại Việt Nam, tuy nhiên điều kiện thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tương đối phức tạp, thủ tục cấp phép khá khó khăn. Điều này đã ngăn cản nền kinh tế nước ta được cải cách, phát triển, thu hút những nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, đặc biệt là ngành công nghiệp sản xuất và xuất khẩu.

Điều kiện thành lập công ty 100 vốn nước ngoài

Đối tượng nào được thành lập công ty 100 vốn nước ngoài?

Các cá nhân, tổ chức nước ngoài sẽ được quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam trừ một số trường hợp theo quy định của luật doanh nghiệp 2014.

Đối tượng được phép thành lập công ty 100% vốn nước ngoài bao gồm:

 • Nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài thực hiện đầu tư theo hình thức 100% vốn nước ngoài để thành lập công ty cổ phần, công ty hợp danh, công ty TNHH hay doanh nghiệp tư nhân theo quy định hiện hành.
 • Công ty 100% vốn nước ngoài đã được thành lập và hoạt động tại Việt Nam được phép hợp tác với nhau và với những nhà đầu tư nước ngoài để thành lập công ty 100% vốn nước ngoài mới.
 • Công ty 100% vốn nước ngoài có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật Việt Nam, được thành lập và hoạt động bắt đầu từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

Vậy, bạn có thể thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài dưới hình thức công ty cổ phần, công ty hợp danh, công ty TNHH hay doanh nghiệp tư nhân theo đúng quy định nhà nước Việt Nam.

Điều kiện thành lập công ty 100 vốn nước ngoài

Công ty 100% vốn nước ngoài được thành lập theo những hình thức được quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014, là đơn vị có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam, được phép hoạt động bắt đầu từ ngày được cấp giấy phép đầu tư. Vốn pháp định của công ty chính là 100% vốn nước ngoài.

Điều kiện thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam như sau:

 • Có dự án đầu tư tại Việt Nam (là dự án khả thi) và được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại Việt Nam xem xét.
 • Có đầy đủ năng lực về tài chính để thực hiện việc đầu tư, triển khai dự án đầu tư tại Việt Nam.
 • Có hồ sơ về việc thành lập coog ty 100% vốn nước ngoài hợp lệ theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.
 • Có cam kết nghĩa vụ về thuế, sử dụng đất, sử dụng lao động địa phương,… với cơ quan nhà nước Việt Nam.

Hồ sơ thành lập công ty 100 vốn nước ngoài

Điều kiện thành lập công ty 100 vốn nước ngoài

Hồ sơ về việc thành lập công ty 100 vốn nước ngoài cần chuẩn bị như sau:

 • Bản đăng ký đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài (Theo mẫu quy định).
 • Báo cáo về năng lực tài chính của nhà đầu tư nước ngoài được lập và chịu trách nhiệm bởi nhà đầu tư (Trong báo cáo phải thể hiện được rõ nguồn vốn đầu tư dự án, nhà đầu tư có đủ năng lực về tài chính để thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam).
 • Dự thảo Điều lệ của Công ty 100% vốn nước ngoài tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp. Dự thảo Điều lệ công ty này sẽ phải có đầy đủ chữ ký, đặc biệt là phải ký từng trang của các thành viên sau: chủ sở hữu công ty, người đại diện pháp luật, thành viên hoặc cổ đông sáng lập của công ty. Trong điều lệ công ty sẽ phải thể hiện đầy đủ nội dung theo Điều 22 của Luật Doanh nghiệp 2014.
 • Bản danh sách thành viên, cổ đông của công ty tương ứng với loại hình doanh nghiệp của công ty (Theo mẫu quy định).
 • Một số loại văn bản xác nhận tư cách pháp nhân của những thành viên hoặc cổ đông sáng lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài:
  • Nếu như thành viên/cổ đông sáng lập là pháp nhân: Bản sao chứng thực đã được hợp pháp hóa lãnh sự (thời hạn tối đa 3 tháng trước ngày nộp hồ sơ thành lập công ty 100% vốn nước ngoài,) Quyết định thành lập, Giấy CNĐKKD hay những giấy tờ tương đương khác, Điều lệ của pháp nhân hoặc tài liệu tương đương khác. Những văn bản này bằng tiếng nước ngoài thì sẽ phải được dịch thuật – công chứng sang tiếng Việt.
  • Nếu như thành viên/cổ đông sáng lập là cá nhân: Bản sao chứng thực có hợp pháp hóa lãnh sự (thời hạn tối đa 3 tháng trước ngày nộp hồ sơ thành lập công ty 100% vốn nước ngoài) của một trong số những giấy tờ: Chứng minh thư nhân dân, hộ chiếu hay những giấy tờ khác còn hiệu lực.
 • Nếu như nhà đầu tư là pháp nhân thì cần cung cấp văn bản uỷ quyền cho người được uỷ quyền và Bản sao chứng thực một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân (hộ chiếu, CMND) của người đại diện công ty theo uỷ quyền. Những văn bản bằng tiếng nước ngoài yêu cầu phải được dịch thuật – công chứng sang tiếng Việt.
 • Và một số tài liệu, giấy tờ khác tùy vào từng trường hợp thành lập công ty 100% vốn nước ngoài khác nhau theo quy định của nhà nước.

Như vậy, chúng ta có thể thấy điều kiện thành lập công ty 100% vốn nước ngoài cũng như việc chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty 100 vốn nước ngoài vô cùng phức tạp. Chính vì thế, bạn hãy lưu ý tìm hiểu thật kỹ lưỡng hoặc nhờ những đơn vị chuyên trong lĩnh vực này giúp đỡ trước khi bắt đầu thành lập công ty nhé.

 

 1. Những câu hỏi và câu trả lời bạn nên đọc qua

]}