Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Dịch vụ tư vấn thay đổi địa chỉ doanh nghiệp

Công ty tư vấn Nam Việt Luật mang đến cho khách hàng của mình dịch vụ tư vấn thay đổi địa chỉ doanh nghiệp cho khách hàng do nhu cầu kinh doanh của doanh nghiệp nhưng vẫn chưa biết cần phải thực hiện những nội dung gì? Chi phí thay đổi địa chỉ công ty là bao nhiêu? Việc thay đổi mất bao lâu? Và phải thực hiện  kèm theo đó là những thủ tục pháp lý liên quan.

Trình tự thủ tục thay đổi địa chỉ doanh nghiệp cùng quận

Thời gian hoàn tất thủ tục thay đổi địa chỉ công ty trong cùng quận/huyện: 03 – 05 ngày làm việc.

Hồ sơ mà khách hàng cần phải chuẩn bị như sau:

 • Thông tin địa chỉ mới công ty sẽ chuyển đến (Lưu ý: Trụ sở này không được đăng ký ở nhà chung cư hay nhà tập thể);
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ của công ty;
 • Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh chuyển địa chỉ công ty;
 • Biên bản họp đối với công ty cổ phần và công ty TNHH về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh chuyển địa chỉ công ty;
 • Quyết định về việc thay đổi địa chỉ công ty;
 • Giấy ủy quyền cho Nam Việt Luật thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ công ty hoặc giấy giới thiệu;

Trình tự thủ tục thay đổi địa chỉ doanh nghiệp khác quận

Dịch vụ tư vấn thay đổi địa chỉ doanh nghiệp của Nam Việt Luật sẽ cung cấp thông tin khi thay đổi địa chỉ khác quận như sau:

Bước 1: Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh của công ty tại cơ quan thuế có thẩm quyền

Theo quy định tại Nghị định số 78/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp 2014 thì trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ công ty, công ty sẽ phải thực hiện những thủ tục cần thiết với cơ quan thuế có liên quan đến việc thay đổi địa chỉ theo quy định của pháp luật về thuế”.

Theo đó công ty sẽ cần phải thực hiện những thủ tục như sau:

Công ty có nhu cầu thay đổi địa chỉ công ty khác quận thì phải nộp 05 bộ hồ sơ lên chi cục thuế quản lý cũ để chốt thuế hiện tại đồng thời nhận kết quả là mẫu 09 và 09a.

Hồ sơ đăng ký sẽ bao gồm những giấy tờ sau:

 • Biên bản họp hội đồng quản trị/cổ đông về việc thay đổi địa chỉ doanh nghiệp khác quận
 • Quyết định về việc thay đổi địa chỉ doanh nghiệp khác quận
 • Công văn xin chốt thuế chuyển quận gửi cơ quan quản lý thuế
 • Bản sao có chứng thực giấy đăng ký kinh doanh
 • Giấy ủy quyền cho Nam Việt Luật đi nộp hồ sơ hoặc giấy giới thiệu.

Số lượng hồ sơ: 03 bộ chính

Thời hạn hoàn thành thủ tục tại Chi Cục thuế là từ 10- 15 ngày làm việc.

Bước 2: Thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ doanh nghiệp tại Phòng đăng ký kinh doanh

Hồ sơ bao gồm:

 • Mẫu 09 và 09a như trên;
 • Thông báo thay đổi địa chỉ doanh nghiệp;
 • Biên bản họp về việc thay đổi địa chỉ doanh nghiệp của Công ty cổ phần hoặc công ty TNHH;
 • Quyết định thay đổi địa chỉ doanh nghiệp;
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ;
 • Giấy ủy quyền cho Nam Việt Luật thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ doanh nghiệp hoặc giấy giới thiệu.

Thời gian hoàn thành thủ tục thay đổi địa chỉ doanh nghiệp là từ 03- 05 ngày làm việc.

Bước 3: Trong trường hợp con dấu pháp nhân của doanh nghiệp còn thông tin địa chỉ cũ thì doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục khắc và công bố mẫu con dấu mới.

Thời hạn thực hiện từ 1 – 3 ngày làm việc

Lưu ý: Theo quy định hiện hành của pháp luật thì khi thực hiện khắc con dấu mới thì không nên khắc thông tin quận của trụ sở công ty để tránh sau này có sự thay đổi thì lại phải thực hiện lại thủ tục khắc dấu pháp nhân.

Nếu như còn điều gì chưa rõ về vấn đề này, khách hàng hãy trực tiếp liên hệ với dịch vụ tư vấn thay đổi địa chỉ doanh nghiệp để nhận được những thông tin chính xác nhất nhé.

 1. Những câu hỏi và câu trả lời bạn nên đọc qua

]}