Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Dịch vụ tư vấn ngành nghề kinh doanh

  • Tháng Sáu 13, 2020
  • Bởi: Nam Viet Luat VN
  • Chuyên mục: Thông tin ngành nghề

Khi thành lập công ty, ngành nghề kinh doanh được ghi nhận trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, được ghi và mã hóa theo ngành cấp bốn trong Hệ thống của ngành kinh tế Việt Nam. Việc lựa chọn ngành nghề kinh doanh phải đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật cũng như hoạt động kinh doanh của công ty. Nam Việt Luật xin gửi đến Quý bạn đọc những nội dung liên quan đến ngành nghề kinh doanh cùng với một số thông tin về dịch vụ tư vấn ngành nghề kinh doanh của chúng tôi.

Lựa chọn ngành nghề kinh doanh khi thành lập công ty

Công ty cần lựa chọn ngành nghề kinh doanh đáp ứng được các yếu tố sau:

– Thứ nhất: Ngành nghề kinh doanh phải đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật: công ty được quyền kinh doanh các ngành nghề mà pháp luật không cấm. Nếu công ty kinh doanh các ngành nghề có điều kiện thì phải đảm bảo đáp ứng được các điều kiện kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Ngành nghề kinh doanh công ty đăng ký cần phải được mã hóa theo mã ngành cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam. Công ty có thể tra cứu mã ngành cấp bốn của ngành nghề đăng ký kinh doanh theo Quyết định của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

– Thứ hai: Ngành nghề kinh doanh công ty dự định đăng ký cần phải phù hợp với mục tiêu kinh doanh của công ty: công ty cần lựa chọn ngành nghề đăng ký kinh doanh đáp ứng được định hướng phát triển của công ty. Ngành nghề kinh doanh không phù hợp sẽ ảnh hưởng đến quá trình hoạt động và hiệu quả kinh doanh của công ty, mục đích kinh doanh sẽ không thực hiện được hoặc không mang lại hiệu quả như mong muốn.

– Thứ ba: Ngành nghề kinh doanh phải phù hợp với thị trường và điều kiện của công ty: công ty cần nắm bắt được xu hướng của thị trường, xác định các ngành nghề nhiều tiềm năng để thực hiện việc đăng ký kinh doanh.

Mặt khác, các ngành nghề kinh doanh cũng phải đảm bảo nằm trong điều kiện, năng lực kinh doanh của công ty. Kinh doanh một ngành nghề nhưng không đủ vốn, không đủ nhân lực, vật lực thì việc kinh doanh sẽ không đạt được hiệu quả, thậm chí đem đến thiệt hại cho công ty.

Thay đổi ngành nghề kinh doanh

Dịch vụ tư vấn ngành nghề kinh doanh của Nam Việt Luật không chỉ tư vấn về việc lựa chọn ngành nghề mà còn tư vấn việc thay đổi ngành nghề kinh doanh. Trong nhiều trường hợp, công ty có thể tiến hành thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh. Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh được tiến hành tại Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp tỉnh nơi công ty đã đăng ký kinh doanh. Công ty phải có trách nhiệm thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh với Phòng Đăng ký kinh doanh trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi ngành nghề. Thủ tục thực hiện trong trường hợp này như sau:

– Công ty lập 01 bộ hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh, gồm có:

+ Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

+ Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh của công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh.

– Công ty nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh. Thời hạn giải quyết là 03 ngày làm việc.

Nam Việt Luật là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn ngành nghề kinh doanh, chúng tôi sẽ hỗ trợ soạn thảo toàn bộ hồ sơ và thay mặt công ty thực hiện thủ tục đăng ký, thay đổi ngành nghề kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để sử dụng dịch vụ tư vấn ngành nghề kinh doanh ngay hôm nay nhé!

  1. Những câu hỏi và câu trả lời bạn nên đọc qua

Bạn đã xem các bài viết sau

]}