• Dịch vụ thành lập công ty tại quận Ba Đình Hà Nội

  • Thành lập công ty theo địa lý
  • Main Nguyen Tác giả: Main Nguyen
   5 /5 của 1 đánh giá

  Với hơn 15 năm cung cấp dịch vụ thành lập công ty tại quận Ba Đình Hà Nội cho tổ chức và cá nhân, chúng tôi nhận thấy việc số lượng các công ty được thành lập tại quận Ba Đình – Hà Nội chiếm một số lượng khá lớn vì Ba Đình Hà Nội là một trong mười hai quận trung tâm của thủ đô Hà Nội. Quận Ba Đình tập trung nhiều cơ quan quan trọng của Việt Nam nói riêng và Hà Nội nói chung. Là địa bàn có nhiều tuyến đường trọng điểm nên đón nhiều khách trong nước và quốc tế đến du lịch, tham quan, làm việc, có nhiều di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh (vườn bách thảo, lăng bác hồ, hồ tây, công viên thủ lệ..). Do vậy nơi đây tập trung nhiều hoạt động vui chơi giải trí, nhà hàng, khách sạn phục vụ du khách đến thăm quan du lịch và công tác vì vậy thu hút được một lượng khách lớn. Để phục vụ tốt nhất cho các tổ chức cá nhân, cá nhân tiến hành thủ tục thành lập doanh nghiệp tại quận Ba Đình, công ty Nam Việt luật cung cấp thêm các dịch vụ liên quan như lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài, thành lập chi nhánh, thành lập văn phòng đại diện, tiến hành kê khai báo cáo thuế, dịch vụ kế toán tại Ba Đình, thay đổi đăng ký kinh doanh tại Ba Đình, Tư vấn luật tại Ba Đình ….. cho các doanh nghiệp mở công ty tại quận Ba Đình, Hà Nội.

   >>> Xem thêm: Thành lập công ty tại quận Hoàn Kiếm Hà Nội

  >>>Tham khảo ngay: Bảng giá thành lập công ty giá rẻ vốn Việt Nam

  >>>Tham khảo ngay: Bảng giá dịch vụ thành lập công ty vốn nước ngoài

  TƯ VẤN CÁC VẤN ĐỀ TRƯỚC KHI THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI BA ĐÌNH HÀ NỘI

  TƯ VẤN LỰA CHỌN LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP KHI THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI QUẬN BA ĐÌNH HÀ NỘI

  Luật doanh nghiệp hiện hành quy định có các loại hình doanh nghiệp sau:

  + Công ty TNHH hai thành viên trở lên: Có ít nhất 02 thành viên và tối đa là 50 thành viên, có tư cách pháp nhân, không được phát hành cổ phần, chỉ được phát hành trái phiếu.

  + Công ty TNHH một thành viên: có thể do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ, chủ sở hữu chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi vốn điều lệ. Có tư cách pháp nhân, được phát hành trái phiếu.

  + Doanh nghiệp nhà nước: Do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, do nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

  Vể nghĩa vụ thuế: tất cả các loại hình doanh nghiệp trên đều nộp thuế như nhau (về thuế môn bài, năm đầu tiên sẽ được miễn thuế, vốn điều lệ đăng ký dưới 10 tỷ là 2 triệu/1 năm, vốn điều lệ trên 10 tỷ là 3 triệu/1 năm; Về thuế thu nhập doanh nghiệp các doanh nghiệp đều nộp như nhau là 20% của lợi nhuận sau thuế).

  Về thủ tục thành lập công ty tại quận Ba Đình thì các loại hình doanh nghiệp trên đều làm theo quy trình như nhau.

  TƯ VẤN TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP KHI THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI QUẬN BA ĐÌNH

  Theo quy định tại khoản 24, điều 4 luật doanh nghiệp năm 2020 thì: Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý doanh nghiệp tư nhân và người quản lý công ty, bao gồm chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

  • Trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ được giao theo đúng các quy định của pháp luật, bao gồm luật doanh nghiệp, luật chuyên ngành, các quy định của pháp luật liên quan như Bộ luật lao động, bộ luật dân sự, bộ luật hình sự… và các quy định tại điều lệ doanh nghiệp, các quy chế quản trị điều hành nội bộ doanh nghiệp;
  • Thực hiện các quyền và nghĩa vụ một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm đảm bảo tối đa lợi ích hợp pháp của công ty;
  • Trung thành với lợi ích của công ty; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của công ty, địa vị, chức vụ, tài sản của công ty để tư lợi và phục vụ cho lợi ích của tổ chức và cá nhân khác;
  • Chịu trách nhiệm cá nhân khi lợi dụng danh nghĩa công ty thực hiện hành vi vi phạm pháp luật; tiến hành kinh doanh hoặc giao dịch khác không nhằm mục đích phục vụ lợi ích của công ty và gây thiệt hại cho người khác;
  • Trường hợp phát hiện hội đồng thành viên, hội đồng quản trị có hành vi vi phạm nghĩa vụ trong thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao thì thành viên khác của hội đồng quản trị, hội đồng thành viên báo cáo bằng văn bản với đại diện chủ sở hữu, yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắp phục hậu quả.

  TƯ VẤN QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN, BAN ĐIỀU HÀNH, BAN KIỂM SOÁT KHI THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI QUẬN BA ĐÌNH – HÀ NỘI

  • Điều kiện và cách thức bầu/ bổ nhiệm các chức danh quản trị, điều hành;
  • Thời hạn nhiệm kỳ, nguyên tắc bãi nhiệm, miễm nhiệm, kỷ luật, kheo thưởng;
  • Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, nguyên tắc làm việc;
  • Mối quan hệ giữa các thành viên khác hoặc bộ phận khác trong công ty;
  • Cách thức triệu tập cuộc họp và phước thức họp;
  • Cơ cấu tổ chức bộ máy giúp việc.

  TƯ VẤN HỆ THỐNG QUY ĐỊNH VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC NGHIỆP VỤ CỦA CÁC PHÒNG BAN, TRUNG TÂM KHI THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI QUẬN BA ĐÌNH – HÀ NỘI

  • Các quy định do giám đốc ban hành;
  • Mỗi phòng ban quy định chi tiết, cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức nghiệp vụ của các phòng ban trung tâm;
  • Quy định cụ thể chế độ chịu trách nhiệm nếu các phòng ban không hoàn thành đúng nhiệm vụ được giao
  • Và các vấn đề khác…

  TƯ VẤN VỀ QUY CHẾ TIỀN LƯƠNG KHI THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI QUẬN BA ĐÌNH – HÀ NỘI

  • Nguyên tắc, nội dung quản lý tiền lương, tiền thưởng từ quỹ tiền lương; thống nhất việc sử dụng, trả tiền lương, tiền thưởng từ quỹ lương phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ công ty;
  • Hệ thống thang, bảng lương áp dụng trong công ty; vấn đề nâng lương và điều kiện nâng lương cho người lao động tại công ty; các chính sách phụ cấp và đãi ngộ cho người lao động cùng các quy định khác có liên quan.
  • Các vấn đề khác liên quan…

  TƯ VẤN QUY CHẾ KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT KHI THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI QUẬN BA ĐÌNH – HÀ NỘI

  • Khen thưởng hàng tháng, khen thưởng hàng quý, khen thưởng đột xuất, khen thưởng cuối năm;
  • Kỷ luật bằng tài chính, bằng thời gian làm bù giờ, trừ điểm thi đua, khen thưởng

  TƯ VẤN CÁC VĂN BẢN PHÂN CẤP QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH KHÁC TRONG DOANH NGHIỆP

  • Quy chế hoạt động của chi nhánh;
  • Quy chế hoạt động của văn phòng đại diện;
  • Quy chế hoạt động của địa điểm kinh doanh…

  CHUẨN BỊ GIẤY TỜ, THÔNG TIN TRƯỚC KHI THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI QUẬN BA ĐÌNH HÀ NỘI

  • Tổ chức, cá nhân chuẩn bị 01 bản chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân chứng thực hoặc hộ chiếu, nếu là tổ chức chuẩn bị thêm 01 đăng ký kinh doanh chứng thực và quyết định bổ nhiệm người đại diện quản lý phần vốn góp tại công ty mới thành lập (Việt luật sẽ hỗ trợ soạn thảo).
  • Chuẩn bị địa chỉ trụ sở để đăng ký thành lập công ty tại quận Ba Đình (lưu ý là không đăng ký trụ sở tại chung cư và tập thể) Việt Luật hỗ trợ khách hàng địa chỉ ảo, cho thuê chỗ ngồi để khách hàng giảm thiểu tối đa chi phí nhất, tại đây khách hàng có thể tiếp khách, tiếp cơ quan quản lý nhà nước
  • Về vốn điều lệ nếu là ngành không yêu cầu phải chứng minh tại ngân hàng, chỉ cần doanh nghiệp tự kê khai và tự chịu trách nhiệm, ngoài một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện như: (Kinh doanh dịch vụ cho thuê lại lao động, Sản xuất phim, Kinh doanh dịch vụ bưu chính, Kinh doanh dịch vụ bảo vệ…phải đăng ký mức vốn pháp định nhưng không phải chứng minh thông qua sao kê ngân hàng, chỉ cần đăng ký trên giấy phép kinh doanh).
  • Lựa chọn ngành nghề của doanh nghiệp theo quyết 27/2018 về ngành nghề kinh tế quốc dân và văn bản luật chuyên ngành (khách hàng nêu ra ý tưởng về ngành nghề thương mại dịch vụ, giáo dục, bất động sản, xây dựng, nhà hàng khách sạn…. Việt luật sẽ soạn thảo và gửi lại khách hàng xem và sửa đổi bổ sung).
  • Lựa chọn tên công ty có thể chuận bị vài phương án tên công ty Việt Luật sẽ tra cứu để tránh trường hợp công ty bị trùng hoặc có doanh nghiệp đã đăng ký, do đăng ký thành lập tại quận Ba đình nên khách hàng có thể sử dụng tên công ty liên quan đến địa giới hành chính Ba Đình để sau này có thể làm thương hiệu, hoặc chỉ dẫn địa lý…
  • Lựa chọn chức danh giám đốc, tổng giám đốc, chủ tịch hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng thành viên làm người đại diện của pháp luật.

  BIỂU PHÍ DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI QUẬN BA ĐÌNH HÀ NỘI

  STT

  Nội dung thực hiện

  Gói Cơ Bản (A)

  Gói Trung

  Bình (B)

  Gói Đầy Đủ (C)

  Gói Trọn gói (D)

  Gói VIP (E)

  1

  Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

  X

  X

  X

  X

  X

  2

  Khắc dấu tròn + Thông báo mẫu dấu

  X

  X

  X

  X

  X

  3

  Đăng bố cáo thành lập

  X

  X

  X

  X

  X

  4

  Thủ tục khai thuế ban đầu

  X

  X

  X

  X

  5

  Thủ tục áp dụng phương pháp tính thuế

  X

  X

  X

  X

  6

  Thông báo phát hành hóa đơn

  X

  X

  X

  7

  Chữ ký số khai thuế (1 năm)

  X

  X

  X

  8

  Hóa đơn điện tử 200 số

  X

  X

  X

  9

  Dấu chức danh (01 dấu)

  X

  X

  X

  10

  Bảng hiệu (25 x 35) treo tại trụ sở

  X

  X

  X

  11

  Miễn phí báo cáo thuế quý đầu tiên

  X

  X

  X

  12

  Thông báo số tài khoản ngân hàng

  X

  X

  13

  Thuê địa chỉ đăng ký kinh doanh mở công ty 500k/tháng tại Hoàn Kiếm (12 tháng tặng 01 tháng)

  X

   

  Tổng Chi Phí (chưa VAT)

  1,200,000

  1,990,000

  4,990,000

  5.300.000

  11,300,000

   

  Tổng Thời gian(Ngày làm việc)

  4-7 ngày

  4-10 ngày

  4-15 ngày

  4-20 ngày

  4-20 ngày

  QUY TRÌNH DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI QUẬN BA ĐÌNH HÀ NỘI

  • Bước 1: Xin cấp đăng ký kinh doanh tại sở kế hoạch và đầu tư hà nội, sở kế hoạch đầu tư Hà Nội có trách nhiệm gửi hồ sơ sang tổng cục thuế, sau khi xem xét nếu người đại diện theo pháp luật không nằm trong tình trạng nợ thuế, trốn thuế thì sẽ cấp cho doanh nghiệp mã số thuế và chuyển sang sở kế hoạch đầu tư. Sở kế hoạch và đầu tư căn cứ vào mã này sẽ ghi nhận trên giấy phép đăng ký kinh doanh gọi chung là mã số doanh nghiệp, mã số này duy trì trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Thời gian thực hiện từ 2-5 ngày làm việc kể từ ngày Việt Luật nhận được hồ sơ hợp lệ.
  • Bước 2: Khắc dấu doanh nghiệp, thời gian thực hiện 01 ngày về dấu gồm dấu có thể là dấu liền mực, dấu đồng hoặc dấu dưới hình thức chữ ký số. Doanh nghiệp tự quyết định hình thức và số lượng con dấu.
  • Kê khai thuế: Doanh nghiệp nộp thuế môn bài, tờ khai thuế môn bài và hồ sơ khai thuế ban đầu sau 10 ngày làm việc kể từ ngày được cấp giấy phép đăng ký kinh doanh.
  • Mở tài ngân hàng: Doanh nghiệp mở tài khoản ngân hàng và làm thông báo đến chi cục thuế nơi doanh nghiệp đặt trụ sở. Mỗi doanh nghiệp mở ít nhất một tài khoản ngân hàng.
  • Đăng ký chữ ký số để kê khai thuế điện tử;
  • Đăng ký hóa đơn điện tử để phát hành hóa đơn;
  • Làm các giấy phép con đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện như: Trung tâm ngoại ngữ, tin học; Giấy phép an ninh trật tự; Giấy phép phòng cháy chữa cháy; giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm…

  NAM VIỆT LUẬT THỰC HIỆN DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI QUẬN BA ĐÌNH

  • Soạn thảo hồ sơ thành lập doanh nghiệp bao gồm (điều lệ; giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp; danh sách thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần; hợp đồng ủy quyền cho Việt Luật thay mặt khách hàng thực hiện dịch vụ cấp giấy phép kinh doanh tại quận ba đình tại sở kế hoạch và đầu tư);
  • Chuyển hồ sơ đã soạn cho khách hàng ký hồ sơ;
  • Thay mặt khách hàng nhận kết quả đăng ký kinh doanh;
  • Trả giấy phép đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp;
  • Khắc dấu cho doanh nghiệp;
  • Đăng ký chữ ký số cho doanh nghiệp thời gian 4 năm sử dụng, hết hạn lại tiếp tục gia hạn được hưởng giá ưu đãi;
  • Mở tài khoản ngân hàng miễn phí và chọn số tài khoản đẹp cho doanh nghiệp làm dịch vụ thành lập công ty tại quận Ba Đình;
  • Tiến hành nộp tờ khai thuế môn bài, kê khai báo cáo thuế cho doanh nghiệp;
  • Đăng ký hóa đơn và phát hành hóa đơn cho khách hàng.
  • Đăng ký nhãn hiệu.
  • Đăng ký bảo hiểm xã hội cho người lao động, chủ sở hữu, cổ đông, thành viên công ty…

  Lợi ích của khách hàng khi ủy quyền Nam Việt Luật thành lập công ty tại quận Ba Đình Hà Nội

  • Khách hàng không phải đi lại, chờ đợi nhân viên của chúng tôi sẽ gọi điện cho khách hàng để lấy thông tin hoặc chúng tôi sẽ đến tận nơi lấy giấy tờ của khách hàng nếu khách có yêu cầu.
  • Sau khi soạn thảo xong hồ sơ thành lập công ty tại quận Ba Đình chúng tôi sẽ chuyển lại cho khách hàng ký hồ sơ.
  • Khi ký xong hồ sơ chúng tôi sẽ thay mặt khách hàng nộp hồ sơ qua mạng trên trang về đăng ký doanh nghiệp của bộ kế hoạch và đầu tư về đăng ký kinh doanh, thay mặt khách hàng giải trình nếu cơ quan nhà nước có yêu cầu.
  • Thay mặt khách hàng nhận kết quả đăng ký kinh doanh và trả kết quả tận nơi cho khách hàng.
  • Và làm các thủ tục về kê khai thuế, báo cáo thuế miễn phí sau thành lập để khách hàng không bị phạt thuế.
  • Mở tài khoản ngân hàng miễn phí, luôn được ưu tiên chọn số tài khoản đẹp tại các ngân hàng…
  • Tư vấn về điều lệ doanh nghiệp
  • Tư vấn về quy chế tài chính trong doanh nghiệp
  • Tư vấn về quy chế hoạt động của các doanh nghiệp thành viên như chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

  Trên đây là một số thông tin về dịch vụ thành lập công ty tại Quận Ba Đình Hà Nội. Nếu trong quá trình thành lập nếu các bạn có bất cứ vướng mắc gì vui lòng liên hệ  chúng tôi để được tư vấn miễn phí. Xin cảm ơn!

Thông báo
Gọi điện thoại