Dịch vụ khác

Công ty Nam Việt Luật biết rằng công ty muốn duy trì hoạt động của mình cần phải có lượng vốn nhất định (gọi là vốn điều lệ) và cần đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Nhưng trong tiến trình hoạt kinh doanh có nhiều nguyên nhân khách quan hoặc chủ

Nên có hợp đồng góp vốn với các cá nhân/tổ chức khi thành lập công ty Các thành viên/ cổ đông góp vốn là những người có thể quyết định sự tồn tại, phát triển hoặc giải thể doanh nghiệp. Hợp tác được những thành viên/ cổ đông đồng lòng, đồng quan điểm, lý tưởng sẽ

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TPHCM PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH MỘT SỐ NGÀNH CÓ VỐN PHÁP ĐỊNH KHI ĐĂNG KÝ KINH DOANH STT Ngành Mức vốn pháp định Văn bản pháp lý Hồ sơ chứng minh 1 Ngân hàng NHTM nhà nước 3000 tỷ VNĐ Nghị đinh 10/2011/NĐ-CP ngày 26/01/2011 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 141/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2006 về ban hành về Danh

Tra cứu tên doanh nghiệp chính xác nhất tại Nam Việt Luật. Trước khi tra cứu tên doanh nghiệp các bạn cần phải nắm rõ:  + Nắm được nguyên tắc tra cứu tên doanh nghiệp thì mới xác định được chính xác tên công ty mình đặt.  + Biết được những quy định về tên doanh nghiệp

Trước khi thành lập doanh nghiệp các bạn phải biết được mình thuộc đối tượng nào? Có bị cấm thành lập doanh nghiệp hay không? Bởi trong luật doanh nghiệp quy định rõ những đối tượng không được phép thành lập và quản lý doanh nghiệp. Nam Việt Luật xin chia sẻ thông tin giúp Quý