Dịch vụ khác

Là khi doanh nghiệp muốn chấm dứt hoạt động và sự tồn tại của dựa vào ý chí doanh nghiệp và có sự can thiệp từ cơ quan có thẩm quyền thực hiện phê duyệt. I/ Những trường hợp cần phải thực hiện giải thể doanh nghiệp: 1/ Bắt buộc giải thể doanh nghiệp dựa

Về thủ tục để thực hiện giải thể doanh nghiệp cơ quan thuế là một vấn đề mà được rất nhiều công ty quan tâm. Nhất là đối với các đơn vị đang có dự định thực hiện việc giải thể doanh nghiệp trong thời gian gần đây. Giải thể doanh nghiệp là 01 công

I/ Cơ sở pháp lý gồm: Luật Doanh nghiệp 2014. II/ Nội dung điều kiện giải thể doanh nghiệp: Dựa vào Luật doanh nghiệp năm 2014 ở Điều số 201 tại Khoản 02 đã quy định về điều kiện thực hiện việc giải thể như sau: _ Doanh nghiệp sẽ chỉ được phép giải thể

I/ Căn cứ cơ sở về pháp lý gồm: _ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP đã Quy định một cách chi tiết việc thi hành của Luật Thương mại đối với hoạt động mua bán về hàng hoá của quốc tế và những hoạt động của đại lý bán, mua, quá cảnh và gia công hàng hóa

Tư vấn thủ tục hợp nhất doanh nghiệp tư nhân ở Nam Việt Luật – Hợp nhất doanh nghiệp tư nhân là hai hoặc một số doanh nghiệp cùng loại có thể hợp nhất thành một công ty mới. Vì sao bạn lại cần hợp nhất doanh nghiệp tư nhân? Việc hợp nhất sẽ mang lại những

Các vướng mắc trong thủ tục thành lập công ty mới – Dựa trên những kinh nghiệm thực tế khi triển khai dịch vụ pháp lý trong năm 2016, đội ngũ luật sư Nam Việt Luật xin chia sẻ những vướng mắc khi thực hiện thủ tục thành lập công ty mới theo Luật Doanh nghiệp

Thành lập công ty doanh nghiệp ở Việt Nam dễ hay khó – Nếu bạn có một ý tưởng kinh doanh, mong muốn hiện thực hóa ước đó. Nhưng bạn sẽ làm gì? Và nếu bạn đang có sẵn một số vốn nhất định thì hãy thành lập công ty để bạn tự làm chủ và

Tư vấn thủ tục thành lập công ty kinh doanh thực phẩm – Bạn đang tìm hiểu về thủ tục thành lập công ty kinh doanh thực phẩm? Bạn mong muốn hoàn tất các thủ tục, hồ sơ một cách nhanh chóng và tiết kiệm nhất? Hãy đến ngay với công ty Nam Việt Luật, chúng