Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp

  • Tháng Sáu 13, 2020
  • Bởi: Vu Nguyen
  • Chuyên mục: Thông tin đầu tư

Để đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào doanh nghiệp thì cần lưu ý những gì?  Thủ tục cụ thể ra sao? Phải tiến hành như thế nào? Bài viết sau sẽ giúp bạn giải đáp những thắc mắc trên một cách chi tiết.

I/ Những vấn đề cần lưu ý khi tiến hành đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp

Các tổ chức kinh tế sau khi đăng ký thành lập thì trong quá trình hoạt động có thể vì muốn mở rộng kinh doanh, sản xuất nên có thể cần huy động vốn từ các nhà đầu tư khác. Các nhà đầu tư có thể đầu tư theo hình thức góp vốn mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế theo như theo Luật đầu tư 2014 quy định.

Theo Luật đầu tư 2014 thì đầu tư kinh doanh là việc nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư để thực hiện hoạt động kinh doanh thông qua việc thành lập tổ chức kinh tế; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế; đầu tư theo hình thức hợp đồng hoặc thực hiện dự án đầu tư.

Thành lập tổ chức kinh tế bao gồm thành lập doanh nghiệp, thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Như vậy tổ chức kinh tế hay cụ thể là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có thể huy động vốn từ nhà đầu tư bằng cách nhà đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của mình.

Khi nhà đầu tư tiền hành đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần công ty thì cần lưu ý một số vấn đề cơ bản như sau:

– Chủ đầu tư phải chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ xác minh tư cách công dân hợp pháp như hộ chiếu, thẻ căn cước công dân.

– Chủ đầu tư cần chứng minh được khả năng tài chính, khả năng góp vốn bằng cách cung cấp giấy tờ xác nhận về tài khoản ngân hàng, tài sản tiết kiệm hay báo cáo tài chính của tổ chức.

– Chủ đầu tư cần tiến hành đăng ký góp vốn với cơ quan quản lý có thẩm quyền trước, khi được cấp phép mới có thể góp vốn và tiến hành thương lượng, ký kết hợp đồng góp vốn, mua bán, chuyển nhượng vốn góp, cổ phần với chủ doanh nghiệp của Việt Nam.

II/ Hình thức và điều kiện góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp

Theo Điều 25, Luật đầu tư 2014 thì khi nhà đầu tư tiến hành đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp thì cần đáp ứng đầy đủ những điều kiện liên quan và thực hiện theo những hình thức nhất định. Cụ thể, để hiểu rõ hơn, mời bạn tham khảo chi tiết điều 25:

Điều 25. Hình thức và điều kiện góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế

– Nhà đầu tư nước ngoài được góp vốn vào tổ chức kinh tế theo các hình thức sau đây:

a) Mua cổ phần phát hành lần đầu hoặc cổ phần phát hành thêm của công ty cổ phần;

b) Góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh;

c) Góp vốn vào tổ chức kinh tế khác không thuộc trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này.

– Nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế theo các hình thức sau đây:

a) Mua cổ phần của công ty cổ phần từ công ty hoặc cổ đông;

b) Mua phần vốn góp của các thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn để trở thành thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn;

c) Mua phần vốn góp của thành viên góp vốn trong công ty hợp danh để trở thành thành viên góp vốn của công ty hợp danh;

d) Mua phần vốn góp của thành viên tổ chức kinh tế khác không thuộc trường hợp quy định tại các điểm a, b và c khoản này.

Việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài theo các hình thức quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này phải đáp ứng điều kiện quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 22 của Luật này.

III/ Hồ sơ, thủ tục cần chuẩn bị khi tiến hành góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp

– Nhà đầu tư tiến hành góp vốn, mau cổ phần, phần vốn góp thì cần chuẩn bị hồ sơ đăng ký góp vốn để nộp lên Sở Kế hoạch và đầu tư. Thủ tục này được quy định cụ thể tại Điều 26, Luật đầu tư 2014. Cụ thể như sau:

Điều 26. Thủ tục đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp

– Nhà đầu tư thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế trong các trường hợp sau đây:

a) Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế hoạt động trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài;

b) Việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp dẫn đến nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế quy định tại khoản 1 Điều 23 của Luật này nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên của tổ chức kinh tế.

– Hồ sơ đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp:

a) Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp gồm những nội dung: thông tin về tổ chức kinh tế mà nhà đầu tư nước ngoài dự kiến góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp; tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài sau khi góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế;

b) Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức.

– Thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp:

a) Nhà đầu tư nộp hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này tại Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi tổ chức kinh tế đặt trụ sở chính;

b) Trường hợp việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đáp ứng điều kiện quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 22 của Luật này, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo bằng văn bản trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ để nhà đầu tư thực hiện thủ tục thay đổi cổ đông, thành viên theo quy định của pháp luật. Trường hợp không đáp ứng điều kiện, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

Nhà đầu tư không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này thực hiện thủ tục thay đổi cổ đông, thành viên theo quy định của pháp luật khi góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế. Trường hợp có nhu cầu đăng ký việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế, nhà đầu tư thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều này.

IV/ Nhận tư vấn chi tiết – MIỄN PHÍ tại Nam Việt Luật

Nếu bạn cần tư vấn chi tiết hơn về vấn đề đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty thì có thể liên hệ đến Nam Việt Luật để được hỗ trợ.

– Nam Việt Luật sẽ tư vấn, hướng dẫn chi tiết cho bạn mọi vấn đề liên quan đến hình thức đầu tư bằng cách góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty. Các chuyên viên, luật sư sẽ tư vấn cụ thể về điều kiện góp vốn, tỉ lệ vốn góp phù hợp, hướng dẫn chuẩn bị giấy tờ, thủ tục góp vốn đầy đủ.

– Hơn nữa, Nam Việt Luật còn nhận ủy quyền để thay mặt chủ đầu tư  thực hiện đăng ký góp vốn, tiến hành chuyển nhượng vốn góp, mua cổ phần…để giúp bạn thuận lợi góp vốn vào công ty. Nam Việt Luật luôn đặt sự hài lòng của khách hàng lên hàng đầu. Rất hân hạnh được phục vụ khách hàng.

Cần lưu ý là việc nhà đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp có thể  sẽ dẫn đến tổ chức kinh tế thay đổi vốn điều lệ nên sẽ cần làm thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh. Nên bạn sẽ cần hoàn tất các thủ tục liên quan khác nếu cần thiết. Nếu có bất cứ vướng mắc nào liên quan cần tư vấn thêm, hãy liên hệ ngay đến Nam Việt Luật để được hỗ trợ nhé!

  1. Những câu hỏi và câu trả lời bạn nên đọc qua