Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp

Các tổ chức kinh tế sau khi đăng ký thành lập thì trong quá trình hoạt động có thể vì muốn mở rộng kinh doanh, sản xuất nên có thể cần huy động vốn từ các nhà đầu tư. Các nhà đầu tư có thể đầu tư theo hình thức góp vốn mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế theo như theo Luật đầu tư 2014 định nghĩa.

Luật đầu tư 2014 định nghĩa đầu tư kinh doanh là việc nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư để thực hiện hoạt động kinh doanh thông qua việc thành lập tổ chức kinh tế; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế; đầu tư theo hình thức hợp đồng hoặc thực hiện dự án đầu tư

Thành lập tổ chức kinh tế bao gồm thành lập doanh nghiệp, thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Như vậy tổ chức kinh tế hay cụ thể là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có thể huy động vốn từ nhà đầu tư bằng cách nhà đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của mình.

Vậy việc nhà đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế được quy định ở đâu ? Quy định này đối với nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư có khác biệt gì không ?

Đầu tư theo hình thức góp vốn

 

Quy định về đầu tư theo hình thức góp vốn

Theo Luật đầu tư 2014 quy định về hình thức đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần góp vốn vào tổ chức kinh tế ở Điều 24 như sau:

Điều 24. Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế

1. Nhà đầu tư có quyền góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế.

2. Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế thực hiện theo quy định tại Điều 25 và Điều 26 của Luật đầu tư.

Đầu tư theo hình thức góp vốn

 

Đối với nhà đầu tư trong nước có quyền góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế mà không có hạn chế.

Nhưng đối với nhà đầu tư nước ngoài việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế phải thực hiện theo quy định trong Luật đầu tư 2015 ở Điều 25. Hình thức và điều kiện góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế và Điều 26. Thủ tục đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp.

Cần lưu ý là việc nhà đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp có thể  sẽ dẫn đến tổ chức kinh tế thay đổi vốn điều lệ nên sẽ cần làm thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh.

Từ khóa liên quan:


Bạn đang có thắc mắc cần tư vấn ?

Hãy gọi Nam Việt Luật (24/7): 19006164 hoặc để lại lời nhắn

CHÚNG TÔI Ở ĐÂY ĐỂ PHỤC VỤ BẠN !