Đầu tư nước ngoài

Đầu tư kinh doanh là việc nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư để thực hiện hoạt động kinh doanh thông qua việc thành lập tổ chức kinh tế; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế; đầu tư theo hình thức hợp đồng hoặc thực hiện dự án

Đầu tư kinh doanh là việc nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư để thực hiện hoạt động kinh doanh thông qua việc thành lập hoặc đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp tổ chức kinh tế;đầu tư theo hình thức hợp đồng hoặc thực hiện dự án đầu tư. Thành lập tổ

Trước khi mở công ty có vốn nước ngoài tại thị trường Việt Nam, nhà đầu tư cần nắm được các quy định cũng như các thông tin mở công ty có vốn nước ngoài mà chúng tôi chia sẻ ở bài viết dưới đây! Quy định cần biết khi mở công ty có vốn

Tài khoản đầu tư trực tiếp của một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được gọi là công ty nước ngoài mở tài khoản tại Việt Nam. Sau đây là 2 trường hợp sử dụng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt nam. Tài khoản vốn đầu tư trực

Dù là công ty Việt Nam hay công ty nước ngoài thì việc mở tài khoản ngân hàng luôn là điều cần thiết. Vậy việc mở tài khoản ngân hàng cho công ty nước ngoài tại Việt Nam thì cần phải chuẩn bị những hồ sơ gì? Sử dụng như thế nào? Điều này sẽ

Năm 2018, đánh giá là một năm vốn đầu tư nước ngoài được đầu tư mạnh mẽ vào thị trường Việt Nam. Với mong muốn hỗ trợ tốt nhất về pháp lý, thủ tục cũng như cung cấp dịch vụ pháp lý cho nhà đầu tư mở công ty nước ngoài tại Việt Nam, Nam

Mở công ty du lịch nước ngoài tuân theo quy định nào? Thủ tục mở công ty ra sao? Tất cả đều được giải đáp thông qua bài viết dưới đây của chúng tôi. Quy định về việc mở công ty du lịch nước ngoài Căn cứ vào quy định của Luật Doanh nghiệp 2014,

Theo quy định của Luật Đầu tư  và các văn bản hướng dẫn thi hành thì hồ sơ thành lập công ty có vốn nước ngoài sẽ căn cứ vào điều kiện đầu tư, tỷ lệ vốn của nhà đầu tư nước ngoài. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu hồ sơ thành lập công ty

Theo quy định của Luật Đầu tư 2014 và Luật Doanh nghiệp 2014 thì những nhà đầu tư nước ngoài nếu như muốn thành lập công ty nước ngoài tại Việt Nam thì cần phải có Giấy chứng nhận đầu tư cũng như Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đồng thời phải chuẩn bị