Đầu tư nước ngoài

Các nhà đầu tư sau khi đã hoàn thành hết các thủ tục pháp lý để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc nhận được văn bản quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp

Đầu tư kinh doanh là việc nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư để thực hiện hoạt động kinh doanh thông qua việc thành lập tổ chức kinh tế; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế; đầu tư theo hình thức hợp đồng hoặc thực hiện dự án

Nhà đầu tư khi hoạt động đầu tư kinh doanh có thể lựa chọn một trong các hình thức đầu tư như thành lập tổ chức kinh tế gồm có thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; đầu tư góp vốn, mua vốn, cổ phần của tổ chức kinh tế; đầu tư

QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 67/2014/QH13 Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2014   LUẬT ĐẦU TƯ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật đầu tư.

Để đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào doanh nghiệp thì cần lưu ý những gì?  Thủ tục cụ thể ra sao? Phải tiến hành như thế nào? Bài viết sau sẽ giúp bạn giải đáp những thắc mắc trên một cách chi tiết. I/ Những vấn đề