Đầu tư nước ngoài

Hiện nay, tại Việt Nam thu hút rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài. Chính vì thế mà trình tự thủ tục thành lập công ty đầu tư nước ngoài là vấn đề được rất nhiều người quan tâm. Hãy cùng Nam Việt Luật tìm hiểu về vấn đề này nhé! Trình tự đăng ký

Theo quy định mới nhất của Nghị định số 09/2018/NĐ-CP hướng dẫn luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa về cấp giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư  nước ngoài để thực hiện các hoạt động kinh doanh được quy định như sau: Cấp Giấy phép

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ Dịch vụ thay đổi giấy chứng nhận đầu tư được thực hiện uy tín chuyên nghiệp tại Nam Việt Luật qua nhiều năm qua và khẳng định vị thế tư vấn hàng đầu tại Việt Nam. BẢNG GIÁ DỊCH VỤ THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG

Dự án đầu tư sau khi đã đăng ký và được cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì phải bắt đầu hoạt động, tiến hành thực hiện đúng các nội dung, đúng tiến độ dự án đã đăng ký. Tuy nhiên, trong một số trường

Thực hiện đúng nội dung dự án đầu tư và đảm bảo tiến độ thực hiện dự án là trách nhiệm của nhà đầu tư sau khi đăng ký dự án thành công và đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Nhưng trong quá trình thực hiện dự án, nhà đầu tư

Khi nhà đầu tư thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư thì trong hồ sơ chuẩn bị để gửi cho cơ quan đăng ký đầu tư phải có đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô

Một dự án đầu tư sau khi đã được chấp nhận và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã có thể bắt đầu tiến hành thực hiện dự án đó. Trong quá trình tiến hành đó nhà đầu tư có trách nhiệm đảm bảo việc thực hiện dự án phải đúng với

Đối với thời hạn hoạt động của dự án đầu tư nhà nước sẽ quy định một thời hạn nhất định chứ không cho phép dự án hoạt động mãi mãi. Vậy thời gian hoạt động của một dự án đầu tư là bao nhiêu năm? Có phải tất cả dự án đều có thời