Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Đăng ký kinh doanh lữ hành

 • Tháng Sáu 13, 2020
 • Bởi: namvietluat.vn
 • Chuyên mục: Đăng ký kinh doanh, Tin đăng ký kinh doanh

Ngành du lịch, lữ hành ngày càng phát triển. Nếu bạn muốn kinh doanh trong lĩnh vực này, chắc chắn bạn phải làm thủ tục đăng ký kinh doanh lữ hành. Vậy thủ tục này như thế nào?

Đăng ký kinh doanh lữ hành

Điều kiện kinh doanh lữ hành

Trước khi tìm hiểu thủ tục đăng ký kinh doanh lữ hành, bạn cần nắm được điều kiện đăng ký kinh doanh lữ hành!

Điều kiện chung

Hoạt động kinh doanh lữ hành là hoạt động kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam. Theo đó, công ty thực hiện hoạt động kinh doanh lữ hành phải đáp ứng các điều kiện sau:

–        Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lữ hành

–        Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa hoặc quốc tế

–        Công ty kinh doanh lữ hành quốc tế được kinh doanh lữ hành nội địa.

–        Công ty kinh doanh lữ hành nội địa không được kinh doanh lữ hành quốc tế.

Điều kiện kinh doanh lữ hành nội địa

 • đăng ký kinh doanh lữ hành nội địa tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền.
 • Có phương án kinh doanh lữ hành nội địa;
 • Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ phải có thời gian ít nhất 03năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành.

Điệu kiện kinh doanh lữ hành quốc tế

 • Có đăng ký kinh doanh lữ hành quốc tế do Tổng Cục du lịch cấp;
 • Có chương trình du lịch cho khách du lịch quốc tế;
 • Có phương án kinh doanh lữ hành quốc tế;
 • Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế có ít nhất 04 năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành quốc tế như: Hướng dẫn du lịch; Quản lý hoạt động lữ hành; Quảng bá, xúc tiến du lịch; Xây dựng và điều hành chương trình du lịch; Nghiên cứu, giảng dạy về lữ hành.
 • Có ít nhất 03 hướng dẫn viên được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế.;
 • Có tiền ký quỹ theo quy định, cụ thể:
 • Công ty kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam (Inbound) và kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài (Outbound): công ty phải ký quỹ là 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng);
 • Công ty kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam (Inbound): công ty phải ký quỹ 250.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi triệu đồng);

Đăng ký kinh doanh lữ hành nội địa

Công ty phải làm thủ tục đăng ký kinh doanh lữ hành tại Sở Du lịch nơi đăng ký trụ sở chính.

Hồ sơ đăng ký kinh doanh lữ hành nội địa:

 • Đơn đề nghị đăng ký kinh doanh lữ hành nội địa;
 • Bản sao giấy đăng ký kinh doanh của công tycó ngành nghề đăng ký kinh doanh: “Điều hành tua du lịch: Kinh doanh lữ hành nội địa”;
 • Chương trình du lịch cho khách nội địa;
 • Phương án kinh doanh lữ hành nội địa;
 • Giấy xác nhận kinh nghiệm hoặc giấy tờ chứng minh thời gian hoạt động của người điều hành hoạt động kinh doanh;

Dịch vụ tư vấn đăng ký kinh doanh lữ hành nội địa tại NVL

Dịch vụ tư vấn đăng ký kinh doanh lữ hành nội địa tại công ty Nam Việt Luật gồm các nội dung sau:

 • Tư vấn điều kiện đăng ký kinh doanh lữ hành nội địa;
 • Yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin để hoàn thiện hồ sơ đăng ký kinh doanh lữ hành nội địa;
 • Soạn thảo hồ sơ, phương án kinh doanh đăng ký kinh doanh lữ hành nội địa;
 • Thay mặt công ty làm các thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa;
 • Trao đổi, cung cấp thông tin cho khách hàng
 • Nhận và giao lại cho khách hàng giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa.

Đăng ký kinh doanh lữ hành quốc tế

Hồ sơ đăng ký kinh doanh lữ hành quốc tế

 • Đơn đề nghị đăng ký kinh doanh lữ hành;
 • Bản sao giấy đăng ký kinh doanh của công ty có ngành nghề đăng ký kinh doanh: “Điều hành tua du lịch: Kinh doanh lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế”;
 • Chương trình du lịch cho khách quốc tế,
 • Phương án kinh doanh lữ hành quốc tế;
 • Giấy xác nhận kinh nghiệm hoặc giấy tờ chứng minh thời gian hoạt động của người điều hành hoạt động kinh doanh; Quyết định bổ nhiệm chức vụ cho người điều hành hoạt động kinh doanh;
 • 03 bản sao thẻ của 03 hướng dẫn viên và hợp đồng của hướng dẫn viên;
 • Giấy chứng nhận tiền ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế của công ty.

Dịch vụ tư vấn đăng ký kinh doanh lữ hành quốc tế của NVL

Dịch vụ tư vấn đăng ký kinh doanh lữ hành quốc tế tại Nam Việt Luật gồm các nội dung sau:

 • Tư vấn điều kiện đăng ký cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế;
 • Tư vấn chuẩn bị hồ sơ, thông tin để hoàn thiện hồ sơ thủ tục đăng ký kinh doanh lữ hành quốc tế;
 • Soạn thảo hồ sơ, phương án kinh doanh xin cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế;
 • Thay mặt công ty làm các thủ tục đăng ký kinh doanh lữ hành quốc tế;
 • Nhận và giao lại cho khách hàng Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế;
 • Tư vấn các thủ tục pháp lý sau khi được cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế;
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý phát sinh liên quan đến hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế của công ty.

Bạn có thể sử dụng dịch vụ đăng ký kinh doanh tại Nam Việt Luật để hoàn thành thủ tục đăng ký kinh doanh lữ hành một cách nhanh chóng nhất!

 1. Những câu hỏi và câu trả lời bạn nên đọc qua

Bạn đã xem các bài viết sau