Cục đăng ký doanh nghiệp quốc gia có những quyền hạn gì !

Cục đăng ký doanh nghiệp quốc gia có những quyền hạn gì?

Cục đăng ký kinh doanh quốc gia có những quyền hạn gì? Chắc chắn đây là sự thắc mắc của không ít các doanh nghiệp, công ty hay các nhà đầu tư đang muốn thành lập doanh nghiệp. Bài viết sau đây sẽ cho các bạn biết được những chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ của cục quản lý đăng ký doanh nghiệp để bạn có thể hiểu biết hơn về cơ quan có “quyền lực” nhất trong việc đăng ký doanh nghiệp này.

 

Cục đăng ký doanh nghiệp quốc gia có những quyền hạn gì?

Cục đăng ký doanh nghiệp có những chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ gì?

Chức năng

Cục quản lý đăng ký kinh doanh thuộc Bộ kế hoạch và đầu tư giúp bộ trưởng thực hiện những chức năng quản lý cấp nhà nước về đăng ký kinh doanh

Cục có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và tài khoản cấp 2. Kinh phí hoạt động của cục do ngân sách nhà nước cấp, được tổng hợp trong sự toán hằng năm của bộ.

Nhiệm vụ

Cục có nhiệm vụ chủ trì hoặc tham gia xây dựng soạn thảo các cơ chế, chính sách cùng các văn bản quy phạm pháp luật về đăng ký kinh doanh trình các cấp có thẩm quyền để ban hành. Cục ban hành và trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo về những quy trình chuyên môn, biểu mẫu, nghiệp vụ về công tác đăng ký kinh doanh đối với các cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, huyện.

Cục có nhiệm vụ theo dõi, giám sát và tổng hợp tình hình thực hiện việc đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp trên phạm vi cả nước:

  • Tổ chức xây dụng, quản lý và vận hành hệ thống đăng ký doanh nghiệp quốc gia, cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký kinh doanh cùng cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.
  • Chủ trì, phối hợp với tổng cục thuế, cục phát triển doanh nghiệp cùng các đơn vị chức năng của bộ công an, bộ tài chính và các cơ quan có liên quan trong việc kết nối, trao đổi thông tin về đăng ký doanh nghiệp.
  • Cung cấp các thông tin về đăng ký doanh nghiệp cho các tổ chức và cá nhân khi có yêu cầu.
  • Phát hành ấn phẩm thông tin về việc đăng ký doanh nghiệp, giải thể, phá sản và các trường hợp vi phạm của các doanh nghiệp trên phạm vi cả nước.

Cục phải có nhiệm vụ bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ cho các cán bộ thuộc lĩnh vực phụ trách của cục, thực hiện hợp tác quốc tế về các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiện vụ của cục. Cục còn có nhiệm cụ quản lý tổ chức, biên chế tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của bộ, thực hiện các nhiệm vụ khác do bộ trưởng giao phó.

Cục đăng ký doanh nghiệp quốc gia có những quyền hạn gì?

 

Cục đăng ký là cơ quan quản lý quan trọng đối với các doanh nghiệp

Cục trưởng cục quản lý đăng ký kinh doanh quy định cụ thể nhiệm vụ và biên chế cho từng đơn vị của cục trong phạm vi nhiệm vụ và biên chế do bộ trưởng của bộ. Xây dựng các chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt động của trung tâm hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh trình bộ trưởng quyết định cũng là một nhiệm vụ quan trọng đối với cục trưởng cục quản lý đăng ký kinh doanh.

Qua bài chia sẻ của chúng tôi chắc hẳn bạn cũng đã hiểu phần nào về những quyền hạn của cục đăng ký doanh nghiệp quốc gia rồi phải không nào. Nếu cần sự tư vấn thành lập doanh nghiệp hãy liên hệ ngay tới chúng tôi, chúng tôi sẽ giúp bạn có những thông tin quan trọng và cần thiết cho sự hình thành và phát triển mạnh mẽ đối với doanh nghiệp của bạn.

Từ khóa liên quan:


Bạn đang có thắc mắc cần tư vấn ?

Hãy gọi Nam Việt Luật (24/7): 19006164 hoặc để lại lời nhắn

CHÚNG TÔI Ở ĐÂY ĐỂ PHỤC VỤ BẠN !

[contact-form-7 404 "Not Found"]