Công ty nước ngoài mở tài khoản tại Việt Nam - Chi tiết A>Z!

Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Công ty nước ngoài mở tài khoản tại Việt Nam

Tài khoản đầu tư trực tiếp của một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được gọi là công ty nước ngoài mở tài khoản tại Việt Nam. Vậy tài khoản này gồm những cách thức nào? Đặc điểm chính mỗi hình thức ra sao? Làm sao để mở tài khoản giúp công ty nước ngoài tại Việt Nam? Bài viết sau sẽ giúp bạn giải đáp những vấn đề trên một cách chi tiết. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu nhé!

I/ Cách thức sử dụng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam

Hiện nay, các công ty nước ngoài mở tài khoản tại Việt Nam có thể thực hiện bằng 2 cách thức chinh sau:

1. Tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ

Tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ thường được sử dụng để thực hiện những giao dịch thu, chi liên có quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp sau đây:

Những giao dịch thu:

– Thu tiền góp vốn đầu tư bằng ngoại tệ của những nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư Việt Nam trong công ty có vốn đầu tư nước ngoài;

– Thu tiền rút vốn bằng ngoại tệ từ những khoản vay trong nước và nước ngoài của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;

– Thu tiền thanh toán ngoại tệ giá trị chuyển nhượng dự án đầu tư và vốn đầu tư;

– Thu tiền ngoại tệ từ tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ được mở tại ngân hàng được phép của công ty có vốn đầu tư nước ngoài và những nhà đầu tư là cá nhân hay tổ chức nước ngoài;

– Những khoản thu hợp pháp bằng ngoại tệ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư của nước ngoài tại Việt Nam.

Những giao dịch chi:

– Chi trả tiền gốc, tiền lãi, phí của những khoản vay trong nước và nước ngoài bằng ngoại tệ của công ty có vốn đầu tư nước ngoài;

– Chi chuyển ngoại tệ từ tài khoản ngoại tệ này sang tài khoản ngoại tệ thanh toán mở tại ngân hàng được phép tại Việt Nam của công ty có vốn đầu tư nước ngoài và những nhà đầu tư nước ngoài;

– Chi bán ngoại tệ cho các tổ chức tín dụng, ngân hàng được phép để chuyển vào tài khoản đồng Việt Nam của công ty có vốn đầu tư nước ngoài và những nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

– Chi chuyển tiền ngoại tệ thanh toán giá trị nhận chuyển nhượng dự án đầu tư và vốn đầu tư;

– Chi chuyển lợi nhuận và những nguồn thu hợp pháp khác bằng ngoại tệ từ các hoạt động đầu tư trực tiếp của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ra khỏi Việt Nam;

– Chi chuyển vốn đầu tư bằng ngoại tệ của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ra khỏi Việt Nam trong trường hợp công ty bị giải thể, chấm dứt hoạt động, chuyển nhượng dự án đầu tư và vốn đầu tư, giảm vốn đầu tư hay thanh lý, chấm dứt hoạt động của công ty tại Việt Nam theo quy định của đầu tư;

– Những khoản chi bằng ngoại tệ hợp pháp khác có liên quan đến hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

2. Tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng đồng Việt Nam

Tài khoản vốn đầu tư bằng đồng Việt Nam của công ty nước ngoài được sử dụng để thực hiện những giao dịch thu, chi có liên quan đến hoạt động sau đây:

Những giao dịch thu:

– Thu tiền góp vốn đầu tư bằng đồng Việt Nam của những nhà đầu tư nước ngoài và Việt Nam trong công ty có vốn đầu tư nước ngoài;

– Thu lợi nhuận sau thuế bằng đồng Việt Nam để thực hiện tái đầu tư của những nhà đầu tư nước ngoài và Việt Nam trong công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

– Thu tiền rút vốn từ những khoản vay trong nước bằng đồng Việt Nam của công ty có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện các hoạt động đầu tư tại Việt Nam;

– Thu tiền rút vốn từ những khoản vay nước ngoài thực hiện bằng đồng Việt Nam của công ty có vốn đầu tư nước ngoài được phép vay bằng đồng Việt Nam theo quy định của pháp luật hiện hành về việc vay trả nợ nước ngoài của công ty không được Chính phủ Việt Nam bảo lãnh;

– Thu tiền thanh toán bằng đồng Việt Nam giá trị chuyển nhượng dự án đầu tư và vốn đầu tư;

– Thu tiền chuyển khoản từ tài khoản bằng đồng Việt Nam của công ty có vốn đầu tư nước ngoài và những nhà đầu tư nước ngoài mở tại những ngân hàng được phép.

Những giao dịch chi:

– Chi chuyển khoản đến tài khoản bằng đồng Việt Nam của công ty có vốn đầu tư nước ngoài và những nhà đầu tư nước ngoài mở tại ngân hàng được phép hoạt động tại Việt Nam;

– Chi tiền chuyển lợi nhuận bằng đồng Việt Nam cho những nhà đầu tư nước ngoài và Việt Nam trong công ty có vốn đầu tư nước ngoài;

– Chi trả tiền gốc, tiền lãi và phí của những khoản vay trong nước bằng đồng Việt Nam nhằm mục đích thực hiện dự án đầu tư của công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

– Chi trả tiền gốc, tiền lãi và phí của những khoản vay nước ngoài bằng đồng Việt Nam của công ty có vốn đầu tư nước ngoài được phép vay nước ngoài bằng đồng Việt Nam đúng theo quy định của pháp luật hiện hành;

– Chi chuyển tiền thanh toán bằng đồng Việt Nam giá trị nhận chuyển nhượng dự án đầu tư và vốn đầu tư;

– Chi chuyển tiền trả vốn đầu tư bằng đồng Việt Nam cho những nhà đầu tư nước ngoài và Việt Nam trong công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp giải thể, chấm dứt hoạt động của công ty có vốn đầu tư nước ngoài, chuyển nhượng dự án đầu tư và vốn đầu tư, giảm vốn đầu tư hay thanh lý và chấm dứt hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Công ty nước ngoài mở tài khoản tại Việt Nam

Công ty nước ngoài mở tài khoản tại Việt Nam

II/ Hướng dẫn hồ sơ để công ty nước ngoài mở tài khoản tại Việt Nam

Công ty nước ngoài khi mở tài khoản ngân hàng ở Việt Nam thì cần phải chuẩn bị hồ sơ như sau:

–  Đơn đề nghị mở tài khoản thanh toán cho công ty nước ngoài lập theo mẫu của ngân hàng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại nơi công ty mở tài khoản gồm những nội dung sau đây:

+ Tên giao dịch của công ty viết đầy đủ và viết tắt; địa chỉ trụ sở chính của công ty, địa chỉ giao dịch của công ty, điện thoại, số fax (nếu có); lĩnh vực hoạt động, kinh doanh của công ty;

+ Thông tin về người đại diện hợp pháp của công ty đăng ký làm chủ tài khoản thanh toán;

+ Trong trường hợp công ty mở tài khoản thuộc đối tượng bắt buộc phải bố trí kế toán trưởng theo đúng quy định của pháp luật hiện hành thì cần cung cấp thêm thông tin về kế toán trưởng hay người phụ trách công việc kế toán của công ty theo quy định;

+ Mẫu chữ ký của chủ tài khoản công ty, kế toán trưởng hay người phụ trách kế toán (trong trường hợp như trên) cùng mẫu dấu (nếu có) trên các chứng từ giao dịch với ngân hàng hay chi nhánh ngân hàng;

+ Họ tên và chữ ký của người đại diện hợp pháp công ty và đóng dấu (nếu có) của công ty nước ngoài mở tài khoản ngân hàng.

– Những giấy tờ chứng minh việc công ty nước ngoài mở tài khoản ngân hàng được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam bao gồm:

+ Quyết định thành lập công ty;

+ Giấy phép hoạt động của công ty;

+ Giấy CNĐKDN’

+ Hoặc một số giấy tờ khác theo đúng quy định của pháp luật hiện hành;

– Những giấy tờ chứng minh tư người đại diện theo pháp luật hay đại diện theo ủy quyền của người làm chủ tài khoản kèm theo CMND/ hộ chiếu/ thẻ căn cước vẫn còn thời hạn của người đó;

– Trong trường hợp mở tài khoản ngân hàng cho công ty nước ngoài thuộc đối tượng bắt buộc phải có kế toán trưởng hay người phụ trách công việc kế toán của công ty trên chứng từ kế toán giao dịch với ngân hàng theo đúng quy định của pháp luật hiện hành tại Việt Nam thì ngoài những giấy tờ nêu trên, hồ sơ mở tài khoản ngân hàng phải có:

+ Quyết định bổ nhiệm;

+ CMND/ hộ chiếu/ thẻ căn cước công dân còn hạn của kế toán trưởng hay người phụ trách kế toán công ty nước ngoài tổ chức mở tài khoản ngân hàng.

Công ty nước ngoài mở tài khoản tại Việt Nam có thể nói thủ tục và cách sử dụng khá rắc rối. Vì thế nếu như cần chúng tôi tư vấn thêm điều gì, hãy liên hệ với Nam Việt Luật nhé.

  1. Những câu hỏi và câu trả lời bạn nên đọc qua