CÔNG TY NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC THÀNH LẬP CHI NHÁNH TẠI VIỆT NAM KHI NÀO?

Công ty nước ngoài được thành lập chi nhánh tại Việt Nam khi nào?

Văn phòng đại diện, chi nhánh của công ty nước ngoài tại Việt Nam là đơn vị trực thuộc của công ty nước ngoài, được thành lập theo quy định của pháp Luật Việt Nam giúp các doanh nghiệp nước ngoài có thể dễ dàng tìm hiểu thị trường cũng như thực hiện một số hoạt động xúc tiến thương mại được pháp Luật Việt Nam cho phép.

Điều kiện thành lập văn phòng đại diện của công ty nước ngoài tại Việt Nam

Thành lập văn phòng đại diện của công ty nước ngoài tại Việt Nam

– Công ty nước ngoài sẽ được cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam khi đã đáp ứng được đầy đủ các điều kiện dưới đây:

1. Công ty nước ngoài đó là công ty được Pháp luật nước, vùng lãnh thổ – nơi công ty đó thành lập hoặc đăng ký kinh doanh công nhận hợp pháp.

2. Công ty phải hoạt động kinh doanh không dưới 01 năm được tính kể từ khi bắt đầu thành lập hoặc đăng ký kinh doanh hợp pháp ở nước thành lập công ty.

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam, bao gồm:

1. Đơn đề nghị xin cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện do đại diện có thẩm quyền của công ty nước ngoài ký.

2. Bản sao giấy đăng ký kinh doanh hoặc những giấy tờ có giá trị tương đương khác được cơ quan có thẩm quyền tại nơi mà công ty nước ngoài thành lập xác nhận. Trường hợp nếu giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương khác có quy định thời hạn hoạt động của công ty thì thời hạn đó phải đảm bảo còn ít nhất là 01 năm.

3. Báo cáo tài chính đã kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương khác chứng minh được sự tồn tại và hoạt động thực sự của công ty nước ngoài trong năm tài chính gần nhất.

4. Bản sao điều lệ hoạt động của công ty đối với công ty nước ngoài là các tổ chức kinh tế.

Điều kiện để công ty nước ngoài thành lập chi nhánh tại Việt Nam

Điều kiện để công ty nước ngoài thành lập chi nhánh tại Việt Nam

Chi nhánh của công ty nước ngoài tại Việt Nam là đơn vị kinh doanh phụ thuộc của công ty nước ngoài, được thành lập và hoạt động thương mại theo quy định của Pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký.

Điều kiện để công ty nước ngoài được cấp giấy phép thành lập chi nhánh tại Việt Nam như sau:

1. Được công nhận hợp pháp bởi nước, vùng lãnh thổ nơi mà công ty đó thành lập hoặc đăng ký kinh doanh.

2. Công ty đã hoạt động không dưới 05 năm, kể từ khi thành lập hoặc đăng ký kinh doanh hợp pháp tại nước thành lập công ty.

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thành lập chi nhánh tại Việt Nam, bao gồm:

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập chi nhánh của công ty nước ngoài do đại diện có thẩm quyền của công ty ký.

2. Bản sao Điều lệ hoạt động của chi nhánh, trong đó quy định rõ phạm vi ủy quyền cho người đứng đầu chi nhánh.

3. Bản sao giấy đăng ký kinh doanh của công ty nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị tương đương khác được cơ quan có thẩm quyền nơi công ty nước ngoài được thành lập hoặc đăng ký kinh doanh xác nhận. Trường hợp nếu giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương khác có quy định thời hạn hoạt động kinh doanh của công ty thì thời hạn đó phải đảm bảo còn ít nhất là 03 năm thì doanh nghiệp mới được cấp giấy phép thành lập chi nhánh tại Việt Nam.

Từ khóa liên quan:


Bạn đang có thắc mắc cần tư vấn ?

Hãy gọi Nam Việt Luật (24/7): 19006164 hoặc để lại lời nhắn

CHÚNG TÔI Ở ĐÂY ĐỂ PHỤC VỤ BẠN !