Công bố điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài

Công bố điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài

Khi nhà đầu tư nước ngoài đến Việt Nam đầu tư kinh doanh phải tuân thủ các quy định pháp về điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài. Các quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh dành cho nhà đầu tư nước ngoài được thể hiện rõ trong các văn bản pháp luật nhưng để các nhà đầu tư nước ngoài có thể dễ dàng tiếp cận thông tin đầy đủ về các điều kiện đó thì cần công bố điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài một cách rỗng rãi, phổ biến.

Việc công bố điều đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài phải được thực hiện như thế nào để các nhà đầu tư có thể dễ dàng tiếp nhận thông tin đầy đủ về các điều kiện để hoạt động đầu tư kinh doanh dành cho nhà đầu tư nước ngoài ?

nha-dau-tu-nuoc-ngoai

Quy định về công bố điều kiện đầu tư:

Căn cứ theo Điều 13 nằm trong Nghị Định số 118/2015/NĐ-CP Hướng dẫn Luật đầu tư 2014

Điều 13. Công bố điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ rà soát, tập hợp các ngành, nghề và điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại các luật, pháp lệnh, nghị định, điều ước quốc tế về đầu tư và ngành, phân ngành dịch vụ quy định tại Điểm e Khoản 2 Điều 10 Nghị định này để công bố trên Cổng thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài.

2. Điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài được công bố theo quy định tại Khoản 1 Điều này gồm những nội dung sau đây:

a) Ngành, nghề đầu tư có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài;

b) Căn cứ áp dụng điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài;

c) Nội dung điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại Khoản 1 Điều 10 Nghị định này;

d) Các ngành, phân ngành dịch vụ quy định tại Điểm e Khoản 2 Điều 10 Nghị định này.

3. Những nội dung quy định tại Khoản 2 Điều này được cập nhật trong các trường hợp sau:

a) Điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài có sự thay đổi theo quy định tại các luật, pháp lệnh, nghị định và điều ước quốc tế về đầu tư;

b) Các ngành, phân ngành dịch vụ quy định tại Điểm e Khoản 2 Điều 10 Nghị định này được điều chỉnh theo kết quả rà soát quy định tại Khoản 1 Điều này.

4. Những nội dung được cập nhật trong các trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều này được công bố trên Cổng thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài theo thủ tục quy định tại Khoản 3 Điều 12 Nghị định này

nha-dau-tu-1

Như vậy :

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan ban ngành liên quan đến các vấn đề gồm ngành nghề kinh doanh có điều kiện và các điều kiện áp dụng cho nhà đầu tư nước ngoài tập hợp các quy định tại các luật, pháp lệnh, nghị định, điều ước quốc tế để công bố trên Cổng thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài.

Nội dung công bố gồm các điều kiện cho nhà đầu tư nước ngoài  về ngành nghề kinh doanh, căn cứ áp dụng điều kiện; điều kiện về hình thức đầu tư, phạm vi hoạt động đầu tư, tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ…

Khi điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư có thay đổi thì phải cập nhật và công bố sự thay đổi lên Cổng thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài.

Từ khóa liên quan:


Bạn đang có thắc mắc cần tư vấn ?

Hãy gọi Nam Việt Luật (24/7): 19006164 hoặc để lại lời nhắn

CHÚNG TÔI Ở ĐÂY ĐỂ PHỤC VỤ BẠN !