Có được giảm vốn điều lệ công ty cổ phần? Quy định mới nhất.

Hiện nay 01 trong các loại hình của doanh nghiệp mà được sự ưa chuộng của nhiều người nhất đó là Công ty cổ phần bởi vì tính chất hoạt động của nó. Đối với thời gian để thực hiện góp vốn vào trong công ty cổ phần được giới hạn nhiều nhất là trong 90 ngày dựa vào quy định theo luật doanh nghiệp năm 2014. Tuy nhiên trong thực tế hiện nay ở Việt Nam có rất nhiều doanh nghiệp sử dụng hình thức vốn ảo (có nghĩa là trên thực tế không có thực hiện góp vốn) mà chỉ được ghi nhận ở trong sổ sách, về điều này thì sẽ không có ảnh hưởng nhiều khi các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp không có xảy ra vấn đề gì. Nhưng nếu như bị phát hiện thì mức nộp phạt khi không thực hiện góp đầy đủ vốn sẽ có thể lên đến mức 20.000.000 VNĐ.

Vì thế trong 01 số trường hợp thì các công ty cổ phần sẽ cần phải thực hiện thủ tục về giảm vốn. Tuy nhiên không phải là lúc nào cũng sẽ được thực hiện giảm vốn mà khi công ty cổ phần muốn giảm vốn sẽ cần phải đáp ứng được 01 số các điều kiện cụ thể nhất định.

I/ Các điều kiện để có được giảm vốn điều lệ công ty cổ phần gồm:

_ Khi mua lại các cổ phần dựa vào yêu cầu từ các cổ đông (theo Luật doanh nghiệp năm 2014 ở Điều số 129).

_ Thực hiện giảm vốn vì các cổ đông khi đăng ký mua mà không có góp đầy đủ trong thời gian là 30 ngày tính từ ngày đã kết thúc thời hạn của việc góp vốn. Đối với trường hợp này khi các cổ đông chưa có thực hiện thanh toán thì vẫn sẽ phải chịu trách nhiệm ở trong phạm vi của số vốn đã thực hiện đăng ký mua mà chưa được góp đủ nếu như có xảy ra thiệt hại. (Dựa vào Luật doanh nghiệp năm 2014 ở Điều số 112)

_ Khi giảm vốn của công ty cổ phần vì phải hoàn trả mức vốn góp cho các cổ đông.

_ Khi mua lại các cổ phần dựa vào quyết định của doanh nghiệp (Dựa vào Luật doanh nghiệp năm 2014 ở Điều số 130).

Khi đã thanh toán xong hết những cổ phần đã mua lại mà nếu như tổng giá trị của tài sản đã được ghi ở trong sổ sách kế toán của doanh nghiệp giảm hơn 10% thì doanh nghiệp sẽ phải tiến hành thông báo đến tất cả những chủ nợ để được biết là thời gian trong vòng 15 ngày tính từ ngày thực hiện thanh toán xong hết những cổ phần đã mua lại.

II/ Thủ tục thực hiện giảm vốn điều lệ công ty cổ phần theo mỗi trường hợp:

1/ Thực hiện giảm vốn vì các cổ đông không góp đầy đủ thì hồ sơ gồm:

_ Bản quyết định từ đại HĐ cổ đông.

_ Biên bản cuộc họp của đại HĐ cổ đông.

_ Hợp đồng về dịch vụ hay các văn bản về ủy quyền.

_ Bản thông báo thực hiện giảm vốn và phải ghi rõ nội dung lý do.

2/ Thực hiện giảm vốn yêu cầu về việc mua lại các cổ phần từ những cổ đông thì hồ sơ như sau:

_ Bản thỏa thuận về mức giá hay giấy tờ về định giá (doanh nghiệp cần giới thiệu tối thiểu là 03 tổ chức về định giá để tiến hành lựa chọn).

_ Văn bản về yêu cầu việc mua lại các cổ phần vì phản đối nội dung nghị quyết đối với việc tổ chức lại doanh nghiệp hay thay đổi nghĩa vụ, quyền của các cổ đông được quy định ở trong Điều lệ của doanh nghiệp trong thời hạn là 10 ngày tính từ ngày mà nghị quyết đã được thông qua.

_ Ngoài ra còn có các giấy tờ trong hồ sơ của trường hợp 01 được nêu trên.

3/ Thực hiện giảm vốn công ty cổ phần vì phải hoàn trả số vốn góp cho các cổ đông thì hồ so gồm:

_ Biên bản cuộc họp của đại HĐ cổ đông đối với việc giảm vốn.

_ Bản thông báo thực hiện giảm vốn vì phải hoàn trả số vốn góp cho các cổ đông.

_ Bản cam kết thực hiện thanh toán một cách đầy đủ về những nghĩa vụ đối với tài sản khác khi đã giảm vốn xong.

_ Bản quyết định từ đại HĐ cổ đông đối với việc giảm vốn.

Khi đã giảm vốn của công ty cổ phần sẽ vẫn phải bảo đảm thực hiện thanh toán một cách đầy đủ những khoản nợ và các nghĩa vụ khác khi đã giảm vốn xong. Vì thế việc giảm vốn vì phải hoàn trả số vốn góp sẽ không có các tác dụng trốn tránh về những khoản nợ mà đã phát sinh từ lúc trước khi thực hiện giảm vốn. Những cổ đông sẽ vẫn bị liên đới và chịu trách nhiệm một cách tương ứng đối với mức vốn điều lệ mà trước khi thực hiện giảm vốn, do đó mà trước khi có các yêu cầu về việc giảm vốn thì các khách hàng nên liên hệ đến Công ty Nam Việt Luật để được tư vấn và hướng dẫn một cách chi tiết hơn.

4/ Thực hiện giảm vốn  doanh nghiệp mua lại các cổ phần dựa vào quyết định từ công ty:

_ Doanh nghiệp có thể thực hiện mua lại các cổ phần của mỗi cổ đông tương đương với tỉ lệ về số cổ phần của từng cổ đông trong công ty. Với trường hợp này khi có quyết định thực hiện mua lại các cổ phần của doanh nghiệp thì cần phải được tiến hành thông báo bằng các hương thức đảm bảo cho toàn bộ cổ đông ở trong thời hạn là 30 ngày tính từ ngày mà quyết định đó đã được thông qua.

_ Doanh nghiệp có quyền thực hiện mua lại ở mức không vượt quá 30% trên tổng số của các cổ phần phổ thông mà đã thực hiện bán (được quyết định bởi đại HĐ cổ đông).

_ HĐ quản trị sẽ có quyền đưa ra quyết định thực hiện mua lại ở mức không vượt quá 10% trên tổng số của các cổ phần đối với mỗi loại mà đã được tiến hành chào bán trong vòng 12 tháng.

Từ khóa liên quan:


Bạn đang có thắc mắc cần tư vấn ?

Hãy gọi Nam Việt Luật (24/7): 19006164 hoặc để lại lời nhắn

CHÚNG TÔI Ở ĐÂY ĐỂ PHỤC VỤ BẠN !