Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu

Sau khi thành lập công ty, để công ty hoạt động hiệu quả thì không thể thiếu việc tổ chức cơ cấu quản lý công ty. Khi công ty có một cơ cấu quản lý thì quyền và nghĩa vụ của mỗi thành viên trong cơ cấu đó đã được quy định rõ, thực hiện đúng trách nhiệm của mình và truy cứu trách nhiệm đúng người khi xảy ra vấn đề.

Trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nếu chủ sở hữu là cá nhân thì việc tổ chức cơ cấu quản lý công ty đơn giản hơn vì cá nhân đó sở hữu 100% vốn công ty cho nên có quyền tự mình quyết định tất cả các vấn đề quan trọng của công ty, quản trị nội bộ công ty mà không thông qua ý kiến của người khác. Trong trường hợp này thì cơ cấu chỉ đơn giản là chủ sở hữu có quyền quyết định cao nhất tất cả vấn đề, ở dưới là các quản lý và nhân viên thực hiện công việc hằng ngày cho công ty.

Nhưng đối với chủ sở hữu là tổ chức thì việc tổ chức cơ cấu quản lý không đơn giản như chủ sở hữu là cá nhân. Vì tổ chức là gồm các cá nhân liên kết với nhau, cho nên khi chủ sở hữu là tổ chức thì lợi ích công ty sẽ liên quan đến lợi ích của các cá nhân trong tổ chức. Thế nên cơ cấu tổ chức quản lý công ty phải chặt chẽ, rõ ràng để quản lý, kiểm soát công ty tránh tổn hại lợi ích của nhiều người.

Sau đây công ty Nam Việt Luật xin giới thiệu với các bạn quy định về cơ cấu tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

tnhh-1-tv

Luật doanh nghiệp 2014 Điều 78. Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu được tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây:

a) Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên;

b) Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.

2. Trường hợp Điều lệ công ty không quy định thì Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty là người đại diện theo pháp luật của công ty.

3. Trường hợp Điều lệ công ty không quy định khác, thì chức năng, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên thực hiện theo quy định của Luật này.

hop-hoi-dong-thanh-vien-1

 

Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có chủ sở hữu là tổ chức có hai mô hình tổ chức như sau:

+ Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.

+ Hội đồng thành viên với Chủ tích Hội đồng thành viên đứng đầu, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.

Chủ tịch công ty và Chủ tịch Hội đồng thành viên sẽ là đại diện pháp luật của công ty. Hoặc Điều lệ công ty có thể quy định đại diện pháp luật khác như Giám đốc hay Tổng giám đốc.

Chức năng, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên thực hiện theo quy định của Luật này hoặc theo Điều lệ công ty.

Từ khóa liên quan:


Bạn đang có thắc mắc cần tư vấn ?

Hãy gọi Nam Việt Luật (24/7): 19006164 hoặc để lại lời nhắn

CHÚNG TÔI Ở ĐÂY ĐỂ PHỤC VỤ BẠN !

[contact-form-7 404 "Not Found"]