Cơ cấu tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu

Việc thành lập doanh nghiệp với hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu.

Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được quy định tùy theo chủ sở hữu là tổ chức hay cá nhân.

Nếu chủ sở hữu là tổ chức thì có hai mô hình tổ chức quản lý : mô hình gồm Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Kiểm soát viên hay mô hình gồm Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Kiểm soát viên. Hai mô hình chỉ khác nhau ở cấp quản lý cao nhất là Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty sẽ nhân danh chủ sở hữu thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu, còn các cấp quản lý tiếp theo thì đều giống nhau về chức danh, về quyền và nghĩa vụ được giao.

Còn nếu chủ sở hữu là cá nhân thì chỉ cơ cấu tổ chức quản lý cho công ty theo mô hình như thế nào ? Mô hình quản lý của công ty trách nhiệm hữu hạn có chủ sở hữu là cá nhân được quy định trong Điều luật nào ?

 

tnhh-1-tv-2

 

Điều 85. Cơ cấu tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu có Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

2. Chủ tịch công ty có thể kiêm nhiệm hoặc thuê người khác làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

3. Quyền, nghĩa vụ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc được quy định tại Điều lệ công ty, hợp đồng lao động mà Giám đốc hoặc Tổng giám đốc ký với Chủ tịch công ty.

 

tnhh-1-tv

 

Với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có chủ sở hữu là cá nhân thì phải cơ cấu tổ chức quản lý theo mô hình Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

Chủ tịch công ty do chủ sở hữu bổ nhiệm. Chủ tịch công ty nhân danh chủ sở hữu thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu, nhân danh công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty. Chủ tịch công ty có thể kiêm nhiệm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc  nếu không được kiêm nhiệm bởi Chủ tịch công ty thì có thể thuê người khác đảm nhiệm. Quyền và nghĩa vụ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc được quy định trong Điều lệ công ty, trong hợp đồng lao động của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc ký với Chủ tịch công ty.

Cơ cấu tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu
5 (100%) 1 vote[s]

Từ khóa liên quan:


Bạn đang có thắc mắc cần tư vấn ?

Hãy gọi Nam Việt Luật (24/7): 19006164 hoặc để lại lời nhắn

CHÚNG TÔI Ở ĐÂY ĐỂ PHỤC VỤ BẠN !