Có bao nhiêu loại hình doanh nghiệp ở Việt Nam

Có bao nhiêu loại hình doanh nghiệp ở Việt Nam

Các loại hình doanh nghiệp ở Việt Nam khá là đa dạng chính vì thế để có thể chọn lựa được loai hình doanh nghiệp phù hợp với tình hình hiện tại và định hướng phát triển thì người chủ doanh nghiệp cần nắm vững những đặc điểm của từng loại hình đó. Bài viết dưới đây là nội dung phân tích các loại hình doanh nghiệp ở Việt Nam để các bạn có thể hiểu rõ, lựa chọn được loại hình doanh nghiệp phù hợp nhất trước khi làm thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp.

 

Các loại hình doanh nghiệp ở Việt Nam

Các loại hình doanh nghiệp ở Việt Nam

Tìm hiểu về doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân là 1 tổ chức kinh tế được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật và thực hiện các hoạt động kinh doanh. Doanh nghiệp do cá nhân làm chủ có tài sản, có trụ sở giao dịch. Chủ doanh nghiệp sẽ là đại diện của pháp luật và có quyền quyết định tất cả trong hoạt động kinh doanh của mình. Thông thường thì chủ doanh nghiệp tư nhân sẽ trực tiếp quản lý và điều hành mọi hoạt động của công ty tuy nhiên vẫn có thể thuê người khác để có thể thay thế công việc của mình. Doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân và là công ty trách nhiệm vô hạn.

Tìm hiểu về công ty TNHH

Công ty TNHH là loại hình doanh nghiệp có tư cách pháp nhân được pháp luật công nhân. Chủ sở hữu của công ty và công ty là 2 thực thể pháp lý tách biệt với nhau. Trước pháp luật thì công ty sẽ có tư cách pháp nhân bắt đầu từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Chủ sở hữu là thể thân với các quyền, nghĩa vụ tương ứng với quyền sở hữu công ty.

 

% số lao động tại các loại hình kinh doanh nghiệp tại Việt Nam

% số lao động tại các loại hình kinh doanh nghiệp tại Việt Nam

Công ty TNHH có không quá 50 thành viên cùng góp vốn thành lập và công ty sẽ chỉ chịu trách nhiệm với các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính khác trong phạm vi nghĩa vụ tài sản của công ty mình. Công ty TNHH không được quyền phát hành cổ phiếu để có thể huy động vốn đầu tư.

Tìm hiểu về công ty cổ phần

Công ty cổ phần là loại hình công ty có vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau được gọi là cổ phần, thành lập và tồn tại độc lập. Công ty có đại hội đồng cổ động, hội đồng quản trị và giám đốc. Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty và có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần cho người khác. Công ty không hạn chế số lượng thành viên và có thể phát hành chứng khoán.

Tìm hiểu về công ty hợp danh

Công ty hợp danh là công ty có ít nhất 2 thành viên hợp danh là chủ sở hữu chung của công ty và có thể có thành viên góp vốn. Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty. Loại hình này có tư cách pháp nhân, có thành viên có quyền quản lý và tiến hành các hoạt động của công ty. Lợi nhuận được chia theo % số vốn và có quyền ngang nhau khi quyết định các vấn đề của công ty.

Bài viết trên sẽ giúp cho bạn hiểu được về mặt cơ bản của các loại hình doanh nghiệp phổ biến nhất hiện nay. Hy vọng rằng bạn sẽ chọn cho mình được một loại hình doanh nghiệp thích hợp nhất cho việc thành lập công ty của mình.

Từ khóa liên quan:


Bạn đang có thắc mắc cần tư vấn ?

Hãy gọi Nam Việt Luật (24/7): 19006164 hoặc để lại lời nhắn

CHÚNG TÔI Ở ĐÂY ĐỂ PHỤC VỤ BẠN !