Chuyển nhượng vốn góp có phải nộp thuế hay không?

Luật Doanh nghiệp 2014 có quy định thành viên là công ty TNHH có quyền chuyển nhượng toàn bộ hay một phần vốn góp của mình đến cá nhân hay tổ chức khác. Câu hỏi được đặt ra ở đây đó chính là chuyển nhượng vốn góp có phải nộp thuế hay không? Chúng ta hãy cùng xem câu trả lời là gì nhé.

Theo quy định thì nếu cá nhân chuyển nhượng vốn góp thì sẽ phải thực hiện nộp thuế thu nhập cá nhân. Văn bản pháp lý liên quan đến vấn đề này đó chính là Luật Thuế thu nhập cá nhân, Thông tư số 111/2013/TT-BTC của Bộ tài chính và văn bản pháp luật liên quan khác. Để quý vị có thể thuận tiện trong việc tìm hiểu về chuyển nhượng vốn góp chúng tôi sẽ gửi đến quý khách một số những quy định có liên quan đến vấn đề này như sau:

Cách tính thuế thu nhập cá nhân của người chuyển nhượng:

Thu nhập tính thuế được tính = Giá vốn góp chuyển nhượng – Giá mua – Chi phí hợp lý liên quan khác

Bạn cần lưu ý vấn đề sau:

  • Trong trường hợp doanh nghiệp, công ty hạch toán kế toán sử dụng đồng ngoại tệ và thành viên chuyển nhượng vốn góp bằng đồng ngoại tệ thì giá vốn góp chuyển nhượng cũng như giá mua của vốn chuyển nhượng đó cũng sẽ được xác định bằng đồng ngoại tệ.
  • Trong trường hợp doanh nghiệp, công ty hạch toán kế toán sử dụng đồng Việt Nam và cá nhân chuyển nhượng bằng đồng ngoại tệ thì giá của vốn góp chuyển nhượng sẽ được xác định bằng đồng tiền Việt Nam theo tỷ giá giao dịch ngoại tệ bình quân trên thị trường do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố ngay tại thời điểm thực hiện chuyển nhượng vốn góp.

Trong đó:

  • Giá vốn góp chuyển nhượng là tổng số tiền mà thành viên chuyển nhượng vốn góp nhận được theo đúng trong hợp đồng chuyển nhượng vốn góp.
  • Giá mua vốn góp là giá trị của phần vốn góp tính tại thời điểm chuyển nhượng vốn
  • Các chi phí hợp lý liên quan bao gồm các chi phí pháp lý phát sinh phục vụ cho việc chuyển nhượng vốn góp, các khoản phí, lệ phí nộp cho ngân sách nhà nước, các khoản chi phí khác có liên quan trực tiếp. Tuy nhiên những khoản chi phí này sẽ phải có hóa đơn hay chứng từ hợp lệ.

Thuế suất:

Thuế suất của chuyển nhượng vốn góp có phải nộp thuế là 20%

Thời điểm để xác định thu nhập tính thuế của việc chuyển nhượng vốn góp:

Đó là thời điểm mà hợp đồng chuyển nhượng vốn góp chính thức có hiệu lực. Ngoài ra, đối với trường hợp thành viên góp vốn bằng phần vốn góp của mình thì thời điểm xác định thu nhập tính thuế của việc chuyển nhượng vốn đó là thời điểm thành viên thực hiện chuyển nhượng vốn góp và rút vốn.

 

Từ khóa liên quan:


Bạn đang có thắc mắc cần tư vấn ?

Hãy gọi Nam Việt Luật (24/7): 19006164 hoặc để lại lời nhắn

CHÚNG TÔI Ở ĐÂY ĐỂ PHỤC VỤ BẠN !

[contact-form-7 404 "Not Found"]