Chuyển nhượng phần vốn góp trong công ty cổ phần cần điều kiện và thủ tục gì?

Chúng tôi nhận được câu hỏi như sau: một công ty cổ phần được thành lập năm 2007 có 4 thành viên, chủ tịch hội đồng quản trị chiếm 50% vốn góp và 3 thành viên còn lại chiếm tổng 50% vốn góp. Tuy nhiên 3 thành viên kia lại muốn chuyển nhượng phần vốn góp trong công ty cổ phần cho người khác. Vậy điều kiện và tủ tục để chuyển nhượng vốn là gì?

Hôm nay, chúng tôi sẽ tư vấn cho trường hợp trên như sau:

Điều kiện để chuyển nhượng phần vốn góp

Luật Doanh nghiệp 2014 quy định rằng: các cổ đông trong công ty cổ phần có quyền chuyển nhượng cổ phần của người khác trừ những trường hợp tại khoản 3 – điều 110.

Khoản 3 – Điều 119 của Luật doanh nghiệp quy định: trong vòng 3 năm kể từ ngày công ty cổ phần được thành lập, các cổ đông có quyền chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho bất kỳ cổ đông sáng lập khác trong công ty. Họ chỉ được quyền chuyển nhượng cho người không phải là cổ đông nếu như được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Khoản 1 – Điều 126 của Luật doanh nghiệp cũng đã quy định: phần góp vốn trong công ty cổ phần được phép tự do chuyển nhượng nhưng phải tuân thủ quy định tại khoản 3 – Điều 119 cũng như điều lệ của công ty.

Chính vì thế, đối với câu hỏi trên, công ty cổ phần đã thành lập được trên 3 năm, vì thế các cổ đông có quyền chuyển nhượng phần vốn góp trong công ty cổ phần. Nhưng việc chuyển nhượng phần góp vốn này sẽ chỉ được diễn ra nếu như điều lệ của công ty không quy định về việc chuyển nhượng cổ phần bị hạn chế.

Thủ tục chuyển nhượng phần vốn góp

Đối với phần vốn góp của cổ đông sáng lập

  • Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần được ký giữa các bên liên quan
  • Biên bản xác nhận thủ tục chuyển nhượng phần góp vốn đã hoàn thành
  • Biên bản họp Đại hội cổ đông về việc chuyển nhượng phần góp vốn
  • Chỉnh sửa, sổ sung thông tin của cổ đông mới trong Sổ đăng ký cổ đông
  • Đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập

Đối với phần góp vốn của cổ đông phổ thông

  • Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần được ký giữa các bên liên quan
  • Biên bản xác nhận thủ tục chuyển nhượng phần góp vốn đã hoàn thành
  • Chỉnh sửa, bổ sung thông tin của cổ đông mới trong Sổ đăng ký cổ đông
  • Đối với cổ đông sở hữu trên 5% cổ phần thì công ty phải tiến hành đăng ký với Phòng đăng ký kinh doanh

Với điều kiện và thủ tục của việc chuyển nhượng phần góp vốn trong công ty cổ phần trên đây, hy vọng tình huống trên của quý vị sẽ được giải quyết nhanh chóng nhất. Nếu có thắc mắc hãy liên hệ với chúng tôi, Nam Việt Luật sẵn sàng hỗ trợ

 

Từ khóa liên quan:


Bạn đang có thắc mắc cần tư vấn ?

Hãy gọi Nam Việt Luật (24/7): 19006164 hoặc để lại lời nhắn

CHÚNG TÔI Ở ĐÂY ĐỂ PHỤC VỤ BẠN !