• Chi nhánh công ty là gì?

  • Tin tức
  • Main Nguyen Tác giả: Main Nguyen
   5 /5 của 1 đánh giá

  Chi nhánh là gì? chi nhánh công ty là gì? chi nhánh công ty tiếng anh là gì? Chi nhánh công ty tiếng Trung là gì? Chắc hẳn đã có khá nhiều người nghe đến cụm từ này. Vậy định nghĩa của chi nhánh công ty là gì? Khi thành lập chi nhánh công ty cần lưu ý những điều gì? Tất cả sẽ được chúng tôi giải đáp trong bài viết dưới đây.

  >>>Xem thêm: Lưu ý khi thành lập chi nhánh <<<

  Chi nhánh công ty là gì?

  Theo Điều 44, 45 Luật doanh nghiệp mới nhất quy định:

  Điều 44. Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp

  1. Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

  2. Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Văn phòng đại diện không thực hiện chức năng kinh doanh của doanh nghiệp.

  3. Địa điểm kinh doanh là nơi doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể.

  Điều 45. Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp; thông báo địa điểm kinh doanh

  1. Doanh nghiệp có quyền thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở trong nước và nước ngoài. Doanh nghiệp có thể đặt một hoặc nhiều chi nhánh, văn phòng đại diện tại một địa phương theo địa giới đơn vị hành chính.

  2. Trường hợp thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện trong nước, doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện đến Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt chi nhánh, văn phòng đại diện. Hồ sơ bao gồm:

  a) Thông báo thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện;

  b) Bản sao quyết định thành lập và bản sao biên bản họp về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp; bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện.

  3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho doanh nghiệp. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện thì phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

  4. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.

  5. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày quyết định địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp thông báo địa điểm kinh doanh đến Cơ quan đăng ký kinh doanh.

  6. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

  Chi nhánh công ty tiếng anh là gì?

  Chi nhánh tiếng anh là: branch (số ít); branches (số nhiều)

  Chi nhánh công ty tiếng trung là gì?

  Những lưu ý khi thành lập chi nhánh

  Trên đây là một số thông tin để giải đáp cho thắc mắc chi nhánh là gì? chi nhánh công ty là gì? chi nhánh công ty tiếng anh là gì? Chi nhánh công ty tiếng Trung là gì? Để được tư vấn các vấn đề liên quan đến chi nhánh. Vui lòng liên hệ Nam Việt Luật để được hỗ trợ.

Thông báo
Gọi điện thoại