• Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu trong công ty cổ phần

  • Tin tức
  • Main Nguyen Tác giả: Main Nguyen
   5 /5 của 4 đánh giá

  Với hình thức chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu, công ty sẽ chào bán cổ phần như thế nào? Quy định cụ thể ra sao? Trình tự tiến hành chào báo được thực hiện như thế nào? Bài viết sau sẽ giúp bạn giải đáp những thắc mắc trên một cách chi tiết. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu nhé!

  I/ Quy định cụ thể về việc chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu 

  Công ty cổ phần là công ty có vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. Các cá nhân, tổ chức sở hữu cổ phần công ty được gọi là cổ đông công ty. Số lượng cổ đông tối thiểu là 03 cổ đông và không giới hạn tối đa bao nhiêu cổ đông. Công ty cổ phần có thể phát hành các loại cổ phần khác nhau như cổ phần phổ thông, cổ phần ưu đãi cổ tức, cổ phần ưu đãi hoàn lại, cổ phần ưu đãi khác do Điều lệ công ty quy định và chào bán các cổ phần được quyền chào bán đó theo các hình thức như chào bán cho cổ đông hiện hữu, chào bán cổ phần riêng lẻ, chào bán ra công chúng để huy động vốn.

  Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014, Điều 124 quy định chi tiết như sau:

  Điều 124. Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu

  1. Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu là trường hợp công ty tăng thêm số lượng cổ phần được quyền chào bán và bán toàn bộ số cổ phần đó cho tất cả cổ đông theo tỷ lệ cổ phần hiện có của họ tại công ty.

  2. Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu của công ty cổ phần không phải là công ty cổ phần đại chúng được thực hiện như sau:

  a) Công ty phải thông báo bằng văn bản đến các cổ đông theo phương thức bảo đảm đến được địa chỉ thường trú hoặc địa chỉ liên lạc của họ trong sổ đăng ký cổ đông chậm nhất 15 ngày trước ngày kết thúc thời hạn đăng ký mua cổ phần;

  b) Thông báo phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức; số cổ phần và tỷ lệ cổ phần hiện có của cổ đông tại công ty; tổng số cổ phần dự kiến chào bán và số cổ phần cổ đông được quyền mua; giá chào bán cổ phần; thời hạn đăng ký mua; họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty. Kèm theo thông báo phải có mẫu phiếu đăng ký mua cổ phần do công ty phát hành. Trường hợp phiếu đăng ký mua cổ phần không được gửi về công ty đúng hạn như thông báo thì cổ đông có liên quan coi như đã không nhận quyền ưu tiên mua;

  c) Cổ đông có quyền chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần của mình cho người khác.

  3. Trường hợp số lượng cổ phần dự kiến chào bán không được cổ đông và người nhận chuyển quyền ưu tiên mua đăng ký mua hết thì Hội đồng quản trị có quyền bán số cổ phần được quyền chào bán còn lại đó cho cổ đông của công ty hoặc người khác theo cách thức hợp lý với điều kiện không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có chấp thuận khác hoặc cổ phần được bán qua Sở giao dịch chứng khoán.

  4. Cổ phần được coi là đã bán khi được thanh toán đủ và những thông tin về người mua quy định tại khoản 2 Điều 121 của Luật này được ghi đầy đủ vào sổ đăng ký cổ đông; kể từ thời điểm đó, người mua cổ phần trở thành cổ đông của công ty.

  5. Sau khi cổ phần được thanh toán đầy đủ, công ty phải phát hành và trao cổ phiếu cho người mua. Công ty có thể bán cổ phần mà không trao cổ phiếu. Trường hợp này, các thông tin về cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 121 của Luật này được ghi vào sổ đăng ký cổ đông để chứng thực quyền sở hữu cổ phần của cổ đông đó trong công ty.

  Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu trong công ty cổ phần

  Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu trong công ty cổ phần

  >>> Kết luận: 

  – Công ty chào bán tất cả cổ phần phát hành cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ cổ phần hiện có của họ trong công ty.

  – Công ty gửi thông báo bằng văn bản đến cho các cổ đông hiện hữu chậm nhất 15 ngày trước ngày đăng ký mua cổ phần. Kèm theo thông báo phải có mẫu phiếu đăng ký mua cổ phần do công ty phát hành. Trường hợp phiếu đăng ký mua cổ phần không được gửi về công ty đúng hạn như thông báo thì cổ đông có liên quan coi như đã không nhận quyền ưu tiên mua.

  – Thông báo chào bán cổ phần gửi đến các cổ đông phải có thông tin cá nhân của cổ đông là cá nhân, thông tin tổ chức của cổ đông là tổ chức; số cổ phần và tỷ lệ cổ phần hiện có của cổ đông; số ; số cổ phần được phát hành thêm và cổ đông được quyền mua bao nhiêu cổ phần; giá bán cổ phần và thời hạn đăng ký mua cổ phần.

  – Trường hợp số cổ phần phát hành tăng thêm không được các cổ đông hiện hữu mua hết thì số cổ phần chưa bán sẽ được thì Hội đồng quản trị có quyền tiếp tục chào bán cho các cổ đông hoặc chào bán cho người khác.

  – Các cổ đông đăng ký mua cổ phần phải thanh toán đầy đủ thì mới được coi là hoàn thành việc chào bán cổ phần và thông tin mới về cổ đông, về số cổ phần đang sở hữu mới được ghi lại trong sổ đăng ký cổ đông; đồng thời công ty cũng phát hành và trao cổ phiếu công ty cho cổ đông.

  II/ Nhận tư vấn chi tiết hơn tại Nam Việt Luật

  Nếu bạn vẫn còn vướng mắc về vấn đề trên thì hãy liên hệ ngay đến Nam Việt Luật để nhận tư vấn chi tiết hơn nhé!

  – Nam Việt Luật quy tụ đội ngũ chuyên viên, luật sư được đào tạo bài bản, giàu kinh nghiệm, giỏi chuyên môn, am hiểu về luật, quy định liên quan nên có khả năng tư vấn chi tiết những vấn đề liên quan một cách chi tiết cho bạn.

  – Ngoài ra, Nam Việt Luật luôn đảm bảo tư vấn miễn phí cho mọi khách hàng, giải đáp tận tình mọi thắc mắc liên quan đến quy định, thủ tục mở công ty, thành lập doanh nghiệp cũng như những vấn đề về vốn, cam kết đặt sự hài lòng của khách hàng lên hàng đầu.

  – Đặc biệt, khi nhận được ủy quyền, Nam Việt Luật còn thay doanh nghiệp soạn thảo, nộp hồ sơ, lấy kết quả và trao trả tận tay giúp khách hàng. Đặc biệt, Nam Việt Luật còn đại diện khách hàng tiến hành các thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, kê khai, đóng thuế theo đúng quy định.

  Hy vọng những chia sẻ trên đây của chúng tôi sẽ hữu ích với bạn. Nếu bạn có nhu cầu tư vấn những vấn đề liên quan đến công ty cổ phần hay cần làm thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh  thì có thể liên hệ với công ty Nam Việt Luật để có thể nhận được sự trợ giúp tốt nhất.

Thông báo
Gọi điện thoại
icon zalo Chat Zalo