• Cách thay đổi địa chỉ công ty trên giấy phép kinh doanh thực hiện ra sao?

  • Giấy phép kinh doanh
  • 5 /5 của 7 đánh giá

  Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của một công ty thì việc thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh luôn luôn có thể xảy ra chẳng hạn như địa chỉ công ty thay đổi. Và trong một vài trường hợp có doanh nghiệp không nắm rõ hồ sơ, thủ tục, cách thay đổi địa chỉ công ty trên giấy phép kinh doanh như thế nào? Ở trong bài viết này công ty Nam Việt Luật sẽ trình bày về cách thay đổi địa chỉ công ty trên giấy phép kinh doanh để các bạn có thể hiểu rõ hơn.

  Cách thay đổi địa chỉ công ty trên giấy phép

  Để thay đổi địa chỉ công ty trên giấy phép cần phải chuẩn bị đầy đủ một bộ hồ sơ đăng ký thay đổi đăng ký kinh doanh, sau đó nộp bộ hồ sơ cho cơ quan đăng ký kinh doanh và chỉ cần chờ nhận kết quả.

  Cách thay đổi địa chỉ công ty được thực hiện cụ thể theo các bước sau:

  Bước 1 : Chuẩn bị bộ hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty

  Hồ sơ gồm có:

  – Thông báo thay đổi địa chỉ công ty.

  – Quyết định thay đổi.

  – Biên bản họp của HĐTV / HĐQT nếu là công ty TNHH hai thành viên, hợp danh hay cổ phần.

  – Giấy ủy quyền cho người đi thực hiện nộp hồ sơ và nhận kết quả.

  – Văn bản khác liên quan đến việc thay đổi địa chỉ.

  Bước 2 : Nộp hồ sơ

  Đến Sở Kế Hoạch và Đầu Tư và nộp hồ sơ trong Phòng đăng ký kinh doanh.

  Nếu hồ sơ chuẩn bị đúng theo quy định thì sẽ được tiếp nhận và Phòng đăng ký kinh doanh sẽ ra Giấy hẹn trả kết quả.

  Bước 3 : Nhận kết quả

  Theo ngày hẹn trả kết quả mà đến Phòng đăng ký kinh doanh để nhận kết quả:

  – Nếu hồ sơ hoàn toàn hợp lệ doanh nghiệp sẽ nhận được giấy phép đăng ký kinh doanh mới.

  – Ngược lại doanh nghiệp sẽ nhận được văn bản trả lời lý do hồ sơ bị từ chối và cách bổ sung, sửa đổi để tiếp tục thực hiện hồ sơ.

  Bước 4 : Làm con dấu mới và thông báo thay đổi con dấu.

  Ở bước này chỉ cần làm khi doanh nghiệp chuyển địa chỉ sang quận/huyện khác hoặc chuyển sang tỉnh/thành phồ khác.

  Bước 5 : Đăng bố cáo thay đổi

  Việc đăng bô cáo thay đổi sẽ được Phòng đăng ký kinh doanh thực hiện bằng cách cập nhật thông tin mới nhất của doanh nghiệp lên trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đăng ký kinh doanh.

  Các trường hợp thay đổi địa chỉ công ty

  Thay đổi địa chỉ công ty sẽ có 3 trường hợp xảy ra và tùy theo từng trường hợp mà doanh nghiệp cón có thể phải thực hiện thêm các thủ tục về thay đổi địa chỉ tại cơ quan thuế.

  Các trường hợp gồm :

  – Thay đổi địa chỉ mới nhưng vẫn ở cùng quận/huyện với địa chỉ cũ.

  – Thay đổi sang địa chỉ ở quận/huyện khác trong cùng tỉnh/thành phố.

  – Chuyển sang một tỉnh/thành phổ khác.

  Đổi địa chỉ cùng quận

  Ở trường hợp này doanh nghiệp chỉ cần thực hiện các bước theo như cách thay đổi địa chỉ công ty được hướng dẫn như trên.

  Thay đổi sang quận/huyện khác

  Sau khi thực hiện thay đổi như hướng dẫn ở trên thì doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục chuyển cơ quan thuế quản lý.

  Đầu tiên

  Ở Chi cục thuế quản lý cũ doanh nghiệp phải thông báo đã chuyển sang quận/huyện khác.

  Thông báo gồm có:

  + Tờ khai điều chính đăng ký thông tin thuế.

  + Giấy phép đăng ký kinh doanh mới (bản photo)

  Tiếp theo

  Sau khi Chi cục thuế quản lý cũ tiếp nhận hồ sơ sẽ kiểm tra doanh nghiệp đã báo cáo đầy đủ về sử dụng hóa đơn hay chưa.

  Doanh nghiệp phải nộp đủ và đúng tất cả báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tính cho đến thời điểm chuyển đi. Và thông báo hủy hóa đơn đang sử dụng hoặc thông báo số hóa đơn tiếp tục sử dụng khi chuyển sang Chi cục thuế quản lý mới

  Nếu chưa doanh nghiệp có thể bị xử phạt và sau khi nộp phạt đầy đủ doanh nghiệp mới được chuyển cơ quan thuế.

  Cuối cùng

  Sau khi hoàn tất thủ tục ở Chi cục thuế quản lý cũ thì doanh nghiệp sẽ nhận được “Thông báo về người nộp thuế chuyển địa điểm”.

  Doanh nghiệp chỉ cần đem thông báo này đến nộp cho Chi cục thuế quản lý mới là hoàn thành thủ tục chuyển cơ quan thuế quản lý.

  Chuyển sang một tỉnh/thành phổ khác

  Ở trường hợp này doanh nghiệp cũng thực hiện các thủ tục như trường hợp thay đổi địa chỉ sang quận/huyện khác nhưng thứ tự thực hiện phải thay đổi thứ tự theo trình tự như sau:

  – Thông báo đổi địa chỉ cho Chi cục thuế quản lý cũ.

  – Khi có “Thông báo về người nộp thuế chuyển địa điểm” thì doanh nghiệp mới thực hiện thay đổi giấy phép tại Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh/thành phố mà doanh nghiệp chuyển đến. Lưu ý trong hồ sơ thay đổi giấy phép phải có kèm theo thông báo này.

  – Sau khi có giấy phép mới thì doanh nghiệp mới nộp “Thông báo về người nộp thuế chuyển địa điểm” cho Chi cục thuế quản lý mới.

  Trên đây là các thủ tục đầy đủ cho cách thay đổi địa chỉ công ty trên giấy phép kinh doanh được thực hiện ra sao.

Thông báo
Gọi điện thoại