Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Các bước thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

 • Tháng Sáu 13, 2020
 • Bởi: Vu Nguyen
 • Chuyên mục: Thông tin thành lập

Bạn muốn thành lập công ty 100 vốn nước ngoài? Kể từ ngày 01/07/2015 thì bộ Luật Đầu tư 2014 mới bắt đầu có hiệu lực. Và trong luật này đã nêu rõ các bước thành lập công ty 100% vốn nước ngoài như sau:

các bước thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

Bước 01: Đăng ký chủ trương đầu tư

Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện đầu tư dự án vào Việt Nam thì phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu. Tuy nhiên, trước khi xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư, thì nhà đầu tư sẽ cần phải đăng ký chủ trương đầu tư (trong một số trường hợp cụ thể).

Hồ sơ gồm:

 • Giấy đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
 • Nếu nhà đầu tư là cá nhân thì cần cung cấp bản sao công chứng thẻ căn cước, chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu
 • Nếu nhà đầu tư là tổ chức thì cần cung cấp bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận thành lập hay những tài liệu có giá trị tương đương.
 • Đề xuất thực hiện dự án đầu tư bao gồm những nội dung: tên nhà đầu tư thực hiện dự án, quy mô đầu tư, mục tiêu đầu tư, vốn đầu tư, phương án huy động vốn, thời hạn, tiến độ đầu tư, địa điểm, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, nhu cầu về lao động, đánh giá tác động, hiệu quả đến kinh tế – xã hội của dự án;
 • Bản sao hợp lệ một trong những tài liệu sau:
 • Báo cáo tài chính trong vòng 02 năm gần nhất của nhà đầu tư là tổ chức;
 • Bảo lãnh về năng lực tài chính;
 • Cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính;
 • Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ;
 • Các tài liệu thuyết minh năng lực tài chính;
 • Đề xuất nhu cầu sử dụng đất đai; hoặc bản sao thỏa thuận thuê địa điểm kinh doanh hoặc tài liệu khác xác nhận quyền sử dụng đất của nhà đầu tư để thực hiện dự án đầu tư;
 • Giải trình về việc sử dụng công nghệ bao gồm những nội dung sau: tên, xuất xứ, sơ đồ quy trình; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của thiết bị, máy móc và dây chuyền công nghệ chính đối với Dự án đầu tư có sử dụng công nghệ nằm trong Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao
 • Nếu như dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC thì cần cung cấp hợp đồng BCC.

* Chú ý: Bước này chỉ thực hiện trong trường hợp dự án đầu tư nằm trong diện quyết định chủ trương đầu tư.

Bước 02: Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Thủ tục thành lập công ty liên doanh nước ngoài

Hồ sơ gồm xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm:

 • Giấy đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
 • Nếu nhà đầu tư là cá nhân thì cần cung cấp bản sao công chứng thẻ căn cước, chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu
 • Nếu nhà đầu tư là tổ chức thì cần cung cấp bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận thành lập hay những tài liệu có giá trị tương đương.
 • Đề xuất thực hiện dự án đầu tư bao gồm những nội dung: tên nhà đầu tư thực hiện dự án, quy mô đầu tư, mục tiêu đầu tư, vốn đầu tư, phương án huy động vốn, thời hạn, tiến độ đầu tư, địa điểm, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, nhu cầu về lao động, đánh giá tác động, hiệu quả đến kinh tế – xã hội của dự án;
 • Bản sao hợp lệ một trong những tài liệu sau:
 • Báo cáo tài chính trong vòng 02 năm gần nhất của nhà đầu tư là tổ chức;
 • Bảo lãnh về năng lực tài chính;
 • Cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính;
 • Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ;
 • Các tài liệu thuyết minh năng lực tài chính;
 • Đề xuất nhu cầu sử dụng đất đai; hoặc bản sao thỏa thuận thuê địa điểm kinh doanh hoặc tài liệu khác xác nhận quyền sử dụng đất của nhà đầu tư để thực hiện dự án đầu tư;
 • Giải trình về việc sử dụng công nghệ bao gồm những nội dung sau: tên, xuất xứ, sơ đồ quy trình; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của thiết bị, máy móc và dây chuyền công nghệ chính đối với Dự án đầu tư có sử dụng công nghệ nằm trong Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao
 • Nếu như dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC thì cần cung cấp hợp đồng BCC.

Bước 03: Xin cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Bước 3 của các bước thành lập công ty 100% vốn nước ngoài đó chính là xin giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi đã nhận được giấy chứng nhận đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài.

Hồ sơ gồm những giấy tờ sau:

 • Văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Dự thảo điều lệ của công ty 100% vốn nước ngoài
 • Danh sách các thành viên hoặc cổ đông của công ty
 • Bản sao chứng thực những giấy tờ như sau:
 • Thẻ căn cước công dân, hộ chiếu còn hạn hoặc chứng minh nhân dân của các thành viên hoặc cổ đông là cá nhân;
 • Quyết định thành lập, Giấy CN ĐKKD hay những tài liệu tương đương khác nếu thành viên hoặc cổ đông là tổ chức kèm theo văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, hộ chiếu còn hạn hoặc chứng minh nhân dân của người đại diện theo ủy quyền của các thành viên hoặc cổ đông là tổ chức
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu

* Chú ý: Tất cả những giấy tờ của tổ chức, cá nhân đều cần phải được hợp pháp hóa lãnh sự.

Sau khi đã hoàn thành các bước thành lập công ty 100% vốn nước ngoài thì doanh nghiệp cần thực hiện đăng bố cáo thành lập công ty và khắc dấu của công ty –  công bố mẫu con dấu và rất nhiều những công việc khác nữa.

 

 1. Những câu hỏi và câu trả lời bạn nên đọc qua