• Các bước giải thể doanh nghiệp và trao trả con dấu cho doanh nghiệp

  • Giải thể
  • 5 /5 của 1 đánh giá

  Các bước giải thể doanh nghiệp và trao trả con dấu cho doanh nghiệp – Luật doanh nghiệp 2014 đã tồn tại  và có hiệu lực cũng khá lâu nhưng hiện nay có rất nhiều doanh nghiệp vẫn con đang bỡ ngỡ và chưa nắm rõ được hết các thủ tục và bước để giải thể doanh nghiệp theo đúng quy định của Luật Doanh Nghiệp, hoàn tất các thủ tục với cơ quan thuế, cơ quan Công An để trả con dấu, và phòng đăng ký kinh doanh để giải quyết hoàn thành các thủ tục giải thế doanh nghiệp.

  Với đội ngũ Luật sư của Nam Việt Luật có tính chuyên môn cao luôn cập nhật mọi thay đổi mới nhất về Luật Doanh Nghiệp sẽ giúp doanh nghiệp giải quyết mọi vướng mắc và hoàn thành hết mọi thủ tục pháp lý.

  Số điện thoại tư vấn miễn phí  Luật Doanh Nghiệp của công ty chúng tôi  0128 222 222 9.

  Bốn bước cơ bản giúp thực hiện giải thể và làm các thủ tục liên quan đến thuế, con dấu doanh nghiệp.

  Bước 1: Công ty phải thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp

  • Theo quy định tại Điều 202 LDN 2015, quyết định giải thể công ty phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
  • Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty
  Lý do để giải thể:

  Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá 06 tháng, kể từ ngày thông qua để quyết định giải thể

  Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động

  Họ và tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

  • Chủ doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu doanh nghiệp, Hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản công ty, trừ trường hợp Điều lệ doanh nghiệp quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng. Sau khi tiến hành thanh lý tài sản phải có biên bản về việc thanh lý tài sản của công ty.
  • Trong thời gian bảy ngày làm việc kể từ ngày thông qua, quyết định giải thể phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, Cơ quan thuế, tất cả các chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích liên quan, người lao động trong doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính và chi nhánh của doanh nghiệp . Đồng thời quyết định giải thể doanh nghiệp phải được đăng ít nhất trên một tờ báo viết hoặc báo điện tử trong ba số liên tiếp.

  Quyết định giải thể phải được gửi cho các chủ nợ kèm theo thông báo về phương án giải quyết nợ. Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.

  Bước 2: Thủ tục về thuế

  Trước hết, doanh nghiệp tiến hành thủ tục xin cấp Thông báo đóng mã số thuế tại Chi cục thuế trực thuộc trong thời gian quy định.

  Hồ sơ giải thể doanh nghiệp tại chi cục thuế bao gồm:

  Thông báo giải thể doanh nghiệp

  Biên bản họp Hội đồng thành viên/ HĐCĐ về việc giải thể doanh nghiệp

  Quyết định giải thể doanh nghiệp của Chủ sở hữu công ty/ HĐTV/ HĐCĐ

  Xác nhận đóng Mã số hải quan tại Tổng cục Hải quan

  Công văn xin chấm dứt hiệu lực Mã số thuế của công ty;

  Bản sao có công chứng Giấy chúng nhận Đăng ký kinh doanh

  Bước 3: Thủ tục về Dấu pháp nhân

  Sau khi thực hiện xong thủ tục tại Chi cực thuế, doanh nghiệp được cấp Thông báo đóng mã số thuế. Doanh nghiệp tiến hành các thủ tục trả con dấu pháp nhân tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hôi- Công an thành phố nơi doanh nghiệp được cấp GCN Đăng ký kinh doanh.

  Hồ sơ thực hiện việc trả con dấu gồm:

  Công văn trả dấu;

  Bản chính GCN đăng ký mẫu dấu;

  Dấu pháp nhân;

  Bản sao GCN đăng ký kinh doanh có công chứng;

  Xem thêm: thủ tục thay đổi tên công ty.

  Bước 4: Thủ tục về Sở kế hoạch & Đầu tư thành phố

  Sau khi nhận được GCN đã trả con dấu, doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ và nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh- nơi doanh nghiệp được cấp GCN.

  Hồ sơ giải thể tại Phòng đăng ký kinh doanh bao gồm:

  Thông báo về việc giải thể;

  Quyết định về việc giải thể doanh nghiệp của Chủ sở hữu công ty/HĐTV/HĐCĐ;

  Biên bản hợp HĐTV/HĐCĐ về việc giải thể doanh nghiệp

  Biên bản thanh lý tài sản và thanh toán hết các khoản nợ;

  Công văn đóng tài khoản (hoặc cam kết chưa mở tài khoản Ngân hàng)

  Ba số báo liên tiếp đăng thông báo giải thể doanh nghiệp

  Thông báo đóng mã số thuế (bản chính hoặc bản sao công chứng)

  Giấy chứng nhận đã thu hôi con dấu (bản chính hoặc bản sao công chứng)

  Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

  Giấy ủy quyền hoặc giấy giới thiệu

  Xem thêm: thủ tục thành lập chi nhánh.

  Hotline: 0128 222 222 9.

  CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN NAM VIỆT LUẬT

  Địa chỉ: 43/58A Cộng Hòa, Phường 4, Q. Tân Bình, TPHCM
  Tel: (84-8) 38.111.020 Fax: 08 3866.7418
  Mobile: 0128.2222229
  Email: lienhe@https://namvietluat.vn
  Website: thanhlapdoanhnghiepvn.vn

   

Thông báo
Gọi điện thoại