Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Bổ sung thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp

Việc lựa chọn tên công ty sao cho phù hợp với loại hình, ngành nghề kinh doanh, phù hợp với tầm nhìn và chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. Tất nhiên, việc chọn tên doanh nghiệp cũng cần phải đáp ứng được quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành. Bạn đang gặp khó khăn khi bổ sung thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp? Hãy đến với Nam Việt Luật, chúng tôi sẽ giúp bạn chọn được một cái tên doanh nghiệp phù hợp và ưng ý nhất, giúp bạn hoàn thành việc bổ sung thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp một cách nhanh chóng.

Các loại tên doanh nghiệp bạn cần phải biết

Tên doanh nghiệp hiện nay bao gồm có tên tiếng việt, tên bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt.

Tên tiếng việt:

Tên tiếng việt bắt buộc phải có khi thực hiện bổ sung thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp.  Tên tiếng việt bao gồm hai thành tố: Loại hình doanh nghiệp và Tên riêng của doanh nghiệp.

Thành tố loại hình doanh nghiệp sẽ đứng trước tên riêng doanh nghiệp. Đây là thành tố bắt buộc phải có khi biểu thị tên doanh nghiệp. Các thành tố loại hình doanh nghiệp có thể là:

 • “Công ty cổ phần” hoặc “công ty CP” đối với công ty cổ phần;
 • “Công ty trách nhiệm hữu hạn” hoặc “công ty TNHH” đối với loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn;
 • “Doanh nghiệp tư nhân”, “DNTN” hoặc “doanh nghiệp TN” đối với loại hình doanh nghiệp tư nhân
 • “Công ty hợp danh” hoặc “công ty HD” đối với công ty hợp danh;

Còn phần tên riêng của doanh nghiệp sẽ được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, chữ số và các ký hiệu. Tên riêng đứng sau tên loại hình doanh nghiệp và tất nhiên nó cũng là thành tố bắt buộc phải có khi biểu thị tên doanh nghiệp

Ví dụ:  Công Ty CP Tư vấn phát triển Nam Việt Luật thì:

Tên loại hình: Công ty CP

Tên riêng: Tư vấn phát triển Nam Việt Luật

Tên bằng tiếng nước ngoài:

Đây là tên được dịch từ tên tiếng việt sang một trong những tiếng nước ngoài hệ chữ la-tinh. Khi được dịch sang tiếng nước ngoài, tên riêng của doanh nghiệp có thể sẽ được giữ nguyên hoặc dịch theo nghĩa tương ứng sang tiếng nước ngoài.

Tên viết tắt của doanh nghiệp:

Tên viết tắt của doanh nghiệp được viết tắt từ tên tiếng Việt hoặc tên viết bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp.

Tên bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt có thể có hoặc không khi thực hiện bổ sung thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp.

Trình tự bổ sung thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp

Việc bổ sung thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1. Doanh nghiệp kiểm tra tên doanh nghiệp dự kiến thay đổi có bị trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên doanh nghiệp khác đã đăng ký trong phạm vi toàn quốc hay không.

Một vài lưu ý khi chọn tên doanh nghiệp:

 • Tên doanh nghiệp phải viết được bằng tiếng Việt, có thể kèm theo chữ số và ký hiệu, phải phát âm được
 • Phải có ít nhất hai thành tố sau đây: Loại hình doanh nghiệp và tên riêng.
 • Tên doanh nghiệp phải được viết hoặc gắn tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.
 • Tên doanh nghiệp phải được in hoặc viết trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do công ty phát hành

Bước 2. Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ thay đổi tên doanh nghiệp gồm:

Hồ sơ bổ sung thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp bao gồm:

 • Thông báo thay đổi tên doanh nghiệp
 • Quyết định của đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi tên doanh nghiệp, có chữ ký của chủ tịch hội đồng quản trị.
 • Biên bản họp về việc thay đổi tên doanh nghiệp của Đại hội đồng cổ đông có chữ ký của chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc có chữ ký các cổ đông dự họp;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc bản sao chứng nhận đăng ký kinh doanh và bản chính Giấy chứng nhận đăng ký thuế.
 • Xuất trình bản chính Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh khi nộp hồ sơ.

Bước 3. Doanh nghiệp nộp hồ sơ thay đổi tên doanh nghiệp tới Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi đặt trụ sở chính.

Doanh nghiệp sẽ nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu hồ sơ hợp lệ hoặc thông báo bổ sung, sửa đổi đối với trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ.

Sẽ không còn thủ tục rườm, bạn sẽ tiết kiệm được thời gian và công sức nếu dịch vụ bổ sung thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp của Nam Việt Luật!

 1. Những câu hỏi và câu trả lời bạn nên đọc qua

Bạn đã xem các bài viết sau

]}