• Bổ sung thêm mã ngành nghề sản xuất máy móc, thiết bị văn phòng

  • Bổ sung ngành nghề kinh doanh
  • 5 /5 của 1 đánh giá

  Hiện nay bất kỳ doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức nào cũng có các hoạt động nghiệp vụ hành chính, văn phòng. Và để hỗ trợ cho các hoạt động hành chính, văn phòng đó là các loại máy móc, thiết bị văn phòng giúp cho công việc tiến hành thuận lợi, nhanh chóng. Đáp ứng nhu cầu to lớn đó mà cần đến các doanh nghiệp chuyên hoạt động ngành nghề sản xuất máy móc, thiết bị văn phòng.

  Các doanh nghiệp để được phép hoạt động sản xuất phải có đăng ký kinh doanh với ngành nghề tương ứng khi mới vừa thành lập hoặc nếu là doanh nghiệp đã thành lập rồi mà muốn mở rộng lĩnh vực sản xuất thì chỉ cần thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh.

  Và sau đây là mã ngành nghề sản xuất máy móc, thiết bị văn phòng; hồ sơ, trình tự thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh theo quy định mới nhất mà Nam Việt Luật sẽ giới thiệu đến các bạn.

  sản xuất máy móc, thiết bị văn phòng

  Mã ngành nghề sản xuất máy móc, thiết bị văn phòng

  – Mã ngành nghề sản xuất máy móc, thiết bị văn phòng được quy định trong Danh mục ngành nghề kinh doanh ban hành kèm theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ.

  – Thông tin chi tiết và mã ngành nghề sản xuất máy móc, thiết bị văn phòng

  2817 : Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính)

  Nhóm sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng gồm:

  – Sản xuất máy tính cơ;

  – Sản xuất máy cộng, thu ngân;

  – Sản xuất máy tính điện tử hoặc không dùng điện tử;

  – Sản xuất dụng cụ cân bưu phí, máy phục vụ bưu điện (dán phong bì, máy dán và in địa chỉ; mở, phân loại), các máy phụ trợ;

  – Sản xuất máy dán nhãn;

  – Sản xuất máy chữ;

  – Sản xuất máy tốc ký;

  – Sản xuất thiết bị đóng sách (như đóng nhựa hoặc đóng băng), loại văn phòng;

  – Sản xuất máy viết séc;

  – Sản xuất máy đếm xu và đóng gói xu;

  – Sản xuất gọt bút chì;

  – Sản xuất dập ghim và nhổ ghim dập;

  – Sản xuất máy in phiếu bầu cử;

  – Sản xuất máy dùi;

  – Sản xuất máy bán hàng tự động, hoạt động máy móc;

  – Sản xuất máy đếm tiền;

  – Sản xuất máy photocopy;

  – Sản xuất đầu máy quay đĩa;

  – Sản xuất bảng đen, bảng trắng và bảng ghi;

  – Sản xuất máy ghi điều lọc.

  Loại trừ: Sản xuất máy tính và thiết bị ngoại vi máy tính được phân vào nhóm 26200 (Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính).

  Trình tự thủ tục bổ sung ngành nghề sản xuất máy móc, thiết bị văn phòng

  Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ bổ sung ngành nghề sản xuất máy móc, thiết bị văn phòng

  Hồ sơ để thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh cần chuẩn bị sẽ gồm các thành phần như sau :

  – Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về bổ sung ngành nghề sản xuất máy móc, thiết bị văn phòng.

  – Biên bản họp về việc bổ sung ngành nghề sản xuất máy móc, thiết bị văn phòng. ( Của công ty TNNH 2 thành viên, công ty cổ phần hoặc công ty hợp danh).

  – Quyết định về việc bổ sung ngành nghề sản xuất máy móc, thiết bị văn phòng.

  – Văn bản ủy quyền cho cá nhận thực hiện nộp và nhận kết quả hồ sơ.

  Bước 2: Nộp hồ sơ và chờ nhận kết quả bổ sung ngành nghề sản xuất máy móc, thiết bị văn phòng

  – Doanh nghiệp nộp hồ sơ bổ sung thêm mã ngành nghề sản xuất máy móc, thiết bị văn phòng như trên đến Phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Và nhận kết quả sau 3 ngày làm việc

  – Doanh nghiệp sẽ được Phòng đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Trong đó sẽ thể hiện các nội dung đăng ký kinh doanh mới nhất của doanh nghiệp bao gồm cả các ngành nghề kinh doanh mới bổ sung.

  Bước 3 : Đăng bố cáo thông tin thay đổi của doanh nghiệp

  – Doanh nghiệp sau khi hoàn tất thủ tục bổ sung thêm mã ngành nghề sản xuất máy móc, thiết bị văn phòng thì phải công bố thông tin thay đổi của doanh nghiệp trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhận được Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

  – Hiện nay khi doanh nghiệp nộp hồ sơ, để thuận tiện Phòng đăng ký kinh doanh sẽ thu lệ phí đăng bố cáo và sẽ công bố thông tin thay đổi của doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sau khi thông tin được thay đổi. Doanh nghiệp không cần thiết đăng thông tin trên báo giấy như trước nữa.

  Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh của Nam Việt Luật

  Công ty Nam Việt Luật ngoại trừ có thể thực hiện bổ sung ngành nghề sản xuất máy móc, thiết bị văn phòngmà còn kể cả các ngành nghề kinh doanh khác. Hoặc thay đổi bất kỳ nội dung đăng ký kinh nào nào của doanh nghiệp như đổi đại diện pháp luật, tăng vốn hoặc thay đổi cơ cấu góp vốn, chuyển loại hinh doanh nghiệp, đổi tên công ty, đổi địa chỉ, thay đổi ngành nghề kinh doanh, thay đổi thành viên công ty, thay đổi chủ sở hữu…

  Nếu các bạn cảm thấy việc thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề khá rắc rối, phức tạp thì vì sao không tìm đến  công ty Nam Việt Luật. Chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh trọn gói giá rẻ cho quý khách hàng từ khâu tư vấn, soạn hồ sơ miễn phí, nhận viên chúng tôi sẽ đến gặp khách hàng ký hồ sơ và thay mặt khách hàng nộp hồ sơ, nhận kết quả và cuối cùng sẽ giao trả kết quả tới tận tay khách hàng.

Thông báo