• Mã ngành 2011-Mã ngành sản xuất hóa chất là bao nhiêu?

  • Bổ sung ngành nghề kinh doanh
  • Main Nguyen Tác giả: Main Nguyen
   5 /5 của 1 đánh giá

  Khi kinh doanh ngành nghề kinh doanh hóa chất, doanh nghiệp sẽ phải thực hiện thủ tục thành lập công ty còn đối với những doanh nghiệp đang kinh doanh ngành nghề khác muốn kinh doanh lĩnh vực này cần phải làm thủ tục thay đổi, bổ sung mã ngành nghề sản xuất hóa chất. Vậy thủ tục bổ sung ngành nghề này như thế nào? Mã ngành nghề hóa chất gồm những mã ngành nào? Bài viết sau sẽ giúp bạn giải đáp chi tiết

  I/ Thủ tục bổ sung ngành nghề sản xuất hóa chất – Hồ sơ và quy trình thực hiện

  Ngành công nghiệp hóa chất rất quan trọng cho sự phát triển của những ngành công nghiệp khác bao gồm các lĩnh vực chủ yếu như phân bón, cao su thông dụng và chuyên dụng, hóa chất cơ bản (bao gồm hóa chất hữu cơ và vô cơ), hóa dầu, hóa chất tiêu dùng để đáp ứng nhu cầu nội địa và yêu cầu hội nhập kinh tế khu vực và thế giới. Để bổ sung ngành nghề sản xuất hóa chất, doanh nghiệp cần chuẩn bị thủ tục, hồ sơ và tiến hành theo quy trình sau

  Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ bổ sung thêm mã ngành nghề sản xuất hóa chất tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư Tỉnh/Thành phố sở tại

  Thành phần hồ sơ bô sung mã ngành nghề sản xuất hóa chất bao gồm:

  +Thông báo thay đổi bổ sung mã ngành nghề sản xuất hóa chất

  +Biên bản họp đại hội đồng cổ đông/ Biên bản họp hội đồng thành viên về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh

  +Nếu người đại diện theo pháp luật không thể tự nộp hồ sơ thì cần có giấy ủy quyền cho cá nhân thực hiện công việc.

  +Quyết định của đại hội đồng cổ đông/Quyết định của hội đồng thành viên/ Quyết định của chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên.

  Bước 2: Nộp hồ sơ thay đổi bổ sung thêm mã ngành nghề sản xuất hóa chất

  – Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký thay đổi bổ sung mã ngành nghề sản xuất hóa chất

  – Sau 03-05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ sở kế hoạch đầu tư sẽ trả lời về tính hợp lệ của hồ sơ và thông báo doanh nghiệp tới nhận kết quả hoặc sửa đổi bổ sung hồ sơ.

  Bước 3: Nhận kết quả hồ sơ thay đổi, bổ sung ngành nghề sản xuất hóa chất và các sản phẩm từ hóa chất 

  – Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh để nhận kết quả giải quyết hồ sơ hoặc đăng ký nhận kết quả thông qua Bưu điện

  – Doanh nghiệp sẽ nhận được giấy xác nhận thay đổi đăng ký kinh doanh bổ sung ngành nghề 

  – Theo quy định mới kể từ ngày 01/07/2015, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được cấp sẽ không thể hiện nội dung ngành nghề, do đó khi thay đổi ngành nghề thì doanh nghiệp sẽ chỉ nhận kết quả là Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp mà không cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới.

  Bước 4: Công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp trên cổng thông tin đăng ký quốc gia

  – Theo quy của Luật Doanh nghiệp thì khi thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử quốc gia. Trong vòng 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới công ty phải thực hiện công bố nội dung đăng ký kinh doanh mới theo đúng quy định.

  – Trừ việc thay đổi địa điểm kinh doanh, chi nhánh công ty, văn phòng đại diện của công ty thì không phải thực hiện thủ tục công bố thông tin trên Cổng thông tin quốc gia. Còn việc bổ sung ngành nghề kinh doanh chắc chắn phải thực hiện thủ tục này.

  >>> Lưu ý:

  – Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải gửi thông tin bổ sung ngành nghề kinh doanh cho cơ quan thuế, cơ quan quản lý lao động, cơ quan thống kê, cơ quan bảo hiểm xã hội.

  – Định kỳ Cơ quan đăng ký kinh doanh phải gửi thông tin đăng ký doanh nghiệp và thông tin bổ sung ngành nghề kinh doanh cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền cùng cấp, Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố – nơi công ty, doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

  – Các tổ chức, cá nhân có quyền đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh cung cấp các thông tin mà công ty phải công khai theo quy định của pháp luật.

  Thủ tục bổ sung ngành nghề sản xuất hóa chất

  Thủ tục bổ sung ngành nghề sản xuất hóa chất

  II/ Mã ngành nghề sản xuất hóa chất chi tiết

  1/ 201: Sản xuất hoá chất cơ bản, phân bón và hợp chất ni tơ; sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh

  Nhóm này gồm: Sản xuất các sản phẩm hoá chất cơ bản, phân bón và các hợp chất ni tơ cũng như nhựa, cao su tổng hợp dạng nguyên sinh.

  Ngành nghề chi tiết

  Mã ngành nghề

  Sản xuất hoá chất cơ bản. Nhóm này gồm: Sản xuất hóa chất sử dụng các quy trình cơ bản, như: phản ứng chưng cất và nhiệt cracking. Sản lượng của các quy trình này thường được tạo ra bởi các nguyên tố hóa học khác nhau hoặc bởi các hợp chất hóa học được xác định rõ tính chất hóa học riêng biệt.

  20111: Sản xuất khí công nghiệp. Nhóm này gồm:

  – Sản xuất khí y học và công nghiệp vô cơ dạng lỏng hoặc nén:

  + Khí cơ bản,

  + Không khí nén hoặc lỏng,

  + Khí làm lạnh,

  + Khí công nghiệp hỗn hợp,

  + Khí trơ như các bon đi ôxít,

  + Khí phân lập.

  20112: Sản xuất chất nhuộm và chất màu. Nhóm này bao gồm:

  – Sản xuất thuốc nhuộm, chất nhuộm từ bất kì nguồn nào dưới dạng cơ bản hoặc cô đặc.

  Nhóm này cũng gồm:

  – Sản xuất các sản phẩm cùng loại sử dụng như chất làm sáng huỳnh quang

  20113: Sản xuất hóa chất vô cơ cơ bản khác. Nhóm này bao gồm:

  + Sản xuất các nguyên tố hoá học;

  + Sản xuất axít vô cơ trừ axít nitơríc;

  + Sản xuất chất kiềm, dung dịch kiềm và các chất bazơ vô cơ khác trừ amoniac;

  + Sản xuất nước chưng cất;

  + Sản xuất các hợp chất vô cơ khác.

  Nhóm này cũng gồm:

  – Làm giàu quặng Uranium và Thorium;

  20114: Sản xuất hóa chất hữu cơ cơ bản khác. Nhóm này bao gồm:

  + Axylic hidrocacbon, bão hoà hoặc chưa bão hoà,

  + Xylic hidrocacbon, bão hoà hoặc chưa bão hoà,

  + Rượu axylic và xylic,

  + Axit cacbonxylic đơn hoặc đa phân tử, bao gồm axit axetic,

  + Các hợp chất chứa oxy khác bao gồm andehyt, xeton, quặng quino và hợp chất ôxi đa chức hoặc lưỡng chức,

  + Glyxerin tổng hợp,

  + Hợp chất hữu cơ chứa ni tơ, bao gồm amin,

  + Sự lên men đường, ngũ cốc hoặc những thứ tương tự để sản xuất ra rượu cồn và este,

  + Các hợp chất hữu cơ khác.

  20119: Sản xuất hóa chất cơ bản khác. Nhóm này bao gồm:

  – Nung quặng sun-pít-sắt;

  – Lưu huỳnh các loại, trừ lưu huỳnh thăng hoa, lưu huỳnh kết tủa và lưu huỳnh dạng keo;

  – Sản xuất than củi từ các loại cây, gỗ (trừ hoạt động đốt than thủ công trong rừng),

  – Dầu và các sản phẩm khác từ chưng cất hắc ín than đá ở nhiệt độ cao và các sản phẩm tương tự.

  Loại trừ:

  – Chiết xuất etan, metan, butan, propan được phân vào nhóm 06200 (Khai thác khí đốt tự nhiên);

  – Sản xuất ga nhiên liệu như etan, butan hoặc propan trong nhà máy lọc dầu mỏ được phân vào nhóm 19200 (Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế);

  – Sản xuất phân đạm và hợp chất ni tơ được phân vào nhóm 20120 (Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ);

  – Sản xuất amoni được phân vào nhóm 20120 (Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ);

  – Sản xuất amoni clorua được phân vào nhóm 20120 (Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ);

  – Sản xuất ni tơ và kali nitơrát được phân vào nhóm 20120 (Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ);

  – Sản xuất amoni cacbonat được phân vào nhóm 20120 (Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ);

  – Sản xuất nhựa nguyên sinh được phân vào nhóm 2013 (Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh);

  – Sản xuất cao su tổng hợp dạng nguyên sinh được phân vào nhóm 2013 (Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh);

  – Sản xuất thuốc nhuộm được phân vào nhóm 2022 (Sản xuất sơn, vecni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và matít);

  – Sản xuất glyxerin thô được phân vào nhóm 2023 (Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh);

  – Sản xuất tinh dầu tự nhiên được phân vào nhóm 20290 (Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu);

  – Sản xuất nước chưng cất được phân vào nhóm 20290 (Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu);

  – Sản xuất salixilic và ô-axít axetyl salicilic được phân vào nhóm 2100 (Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu).

  2011

  Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ. Nhóm này gồm:

  – Sản xuất phân bón như:

  + Phân đạm ni tơ nguyên chất hoặc hỗn hợp, phân lân hoặc phân kali,

  + Phân urê, phân lân thô tự nhiên và muối kali thô tự nhiên.

  – Sản xuất sản phẩm có chứa ni tơ như:

  + Axit nitơric và sunphua nitơric, amoni, amoni clorua, amoni cacbonat, kali nitơrat.

  Nhóm này cũng gồm:

  – Sản xuất đất có than bùn làm thành phần chính;

  – Sản xuất đất là hỗn hợp của đất tự nhiên, cát, cao lanh và khoáng;

  – Sản xuất than tổ ong;

  – Sản xuất than trấu, than thiêu kết.

  Loại trừ:

  – Khai thác phân chim được phân vào nhóm 08910 (Khai thác khoáng hóa chất và khoáng phân bón);

  – Sản xuất sản phẩm hoá học nông nghiệp, như thuốc trừ sâu được phân vào nhóm 20210 (Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong nông nghiệp);

  – Sản xuất phân trộn được phân vào nhóm 38210 (Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại).

  2012 – 20120

  Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh. Nhóm này gồm: Sản xuất nhựa thông, nguyên liệu nhựa và chất đàn hồi nhựa dẻo không lưu hóa nhiệt, chất hỗn hợp và nhựa thông pha trộn theo phương pháp thông thường cũng như sản xuất nhựa thông tổng hợp không theo định dạng.

  Loại trừ:

  – Sản xuất tơ và sợi nhân tạo và tổng hợp được phân vào nhóm 20300 (Sản xuất sợi nhân tạo);

  – Nghiền các sản phẩm plastic được phân vào nhóm 3830 (Tái chế phế liệu).

  20131: Sản xuất plastic nguyên sinh. Nhóm này gồm:

  – Sản xuất plastic dạng nguyên sinh:

  + Polyme, bao gồm polyme tổng hợp từ etylen, propylen, xtiren, vinyl clorua, vinyl axetat và axit acrilic,

  + Polyamit,

  + Nhựa thông epoxit, phenolic và pôliurêtan,

  + Alkil, nhựa thông pôliexte và pôliexte,

  + Silicon,

  + Chất thay đổi ion trên polyme.

  20132: Sản xuất cao su tổng hợp dạng nguyên sinh. Nhóm này gồm:

  – Sản xuất cao su tổng hợp dạng nguyên sinh:

  + Cao su tổng hợp,

  + Cao su nhân tạo,

  – Sản xuất hỗn hợp cao su tổng hợp và cao su thiên nhiên hoặc keo dính giống cao su (ví dụ nhựa lấy ở cây dùng làm chất cách điện).

  Nhóm này cũng gồm: Sản xuất xenlulo và các dẫn xuất hoá học của chúng.

  2013

  2/ 202: Sản xuất sản phẩm hoá chất khác

  Nhóm này gồm: Sản xuất các sản phẩm hoá chất như: Sơn, mực, xà phòng, chất tẩy rửa, nước hoa và chế phẩm vệ sinh, các sản phẩm hoá học dùng cho ngành ảnh (bao gồm giấy ảnh và phim), các chế phẩm chẩn đoán tổng hợp.

  Ngành nghề chi tiết Mã ngành chi tiết
  Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong nông nghiệp. Nhóm này gồm:

  – Sản xuất thuốc trừ sâu, thuốc diệt nấm, thuốc diệt côn trùng gặm nhấm, thuốc diệt cỏ;

  – Sản xuất các sản phẩm chống mọc mầm, máy điều chỉnh tốc độ phát triển của cây;

  – Sản xuất chất tẩy uế (cho nông nghiệp và cho các mục đích sử dụng khác);

  – Sản xuất các sản phẩm hoá nông khác chưa phân vào đâu.

  Loại trừ: Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ được phân vào nhóm 20120 (Sản xuất phân bón và hợp chất nitơ).

  2021 – 20210

  Sản xuất sơn, vec ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít

  20221: Sản xuất sơn, vec ni và các chất sơn, quét tương tự, ma tít. Nhóm này gồm:

  – Sản xuất sơn và vec ni, men, sơn mài;

  – Sản xuất chất nhuộm và chất nhuộm chế sẵn, thuốc màu;

  – Sản xuất men tráng trên sản phẩm thủy tinh và men sành, men đánh bóng và các chất tương tự;

  – Sản xuất sơn ma tít;

  – Sản xuất hợp chất dùng để bít, trét, hàn và các chất tương tự dùng để hàn các vật không chịu nhiệt hoặc các chất pha chế trang trí mặt ngoài;

  – Sản xuất hợp chất dung môi hữu cơ dùng để pha chế sơn, vec ni;

  – Sản xuất dung môi tẩy rửa sơn, vec ni.

  20222: Sản xuất mực in. Nhóm này gồm: Sản xuất mực in.

  Loại trừ:

  – Sản xuất chất màu, thuốc nhuộm được phân vào nhóm 20112 (Sản xuất thuốc nhuộm và chất màu);

  – Sản xuất mực viết và mực vẽ được phân vào nhóm 20290 (Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu).

  2022

  Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh

  20231: Sản xuất mỹ phẩm. Nhóm này gồm:

  – Nước hoa và nước vệ sinh,

  – Chất mỹ phẩm và hoá trang,

  – Chất chống nắng và chống rám nắng,

  – Thuốc chăm sóc móng tay, móng chân,

  – Dầu gội đầu, keo xịt tóc, thuốc làm sóng tóc và ép tóc,

  – Kem đánh răng và chất vệ sinh răng miệng bao gồm thuốc hãm màu răng giả,

  – Thuốc cạo râu, bao gồm thuốc dùng trước và sau khi cạo râu,

  – Chất khử mùi và muối tắm,

  – Thuốc làm rụng lông.

  20232: Sản xuất xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh. Nhóm này gồm:

  – Sản xuất xà phòng dạng bánh;

  – Sản xuất giấy, đồ chèn lót, đồ nỉ… được bọc hoặc phủ xà phòng hoặc chất tẩy rửa;

  – Sản xuất glixerin thô;

  – Sản xuất chất hoạt động bề mặt như:

  + Bột giặt dạng lỏng hoặc cứng và chất tẩy rửa,

  + Nước rửa bát,

  + Nước xả quần áo và chất làm mềm vải.

  – Sản xuất sản phẩm tẩy rửa và đánh bóng:

  + Chất làm nước hoa hoặc chất xịt phòng,

  + Chất tẩy nhân tạo, tẩy lông,

  + Chất đánh bóng và xi cho sản phẩm da,

  + Chất đánh bóng dùng cho gỗ,

  + Chất đánh bóng cho thủy tinh, kim loại.

  + Bột nhão hoặc bột khô để lau chùi các sản phẩm bao gồm: Giấy, đồ chèn lót, đồ nỉ, dạ, phớt, bông.

  Loại trừ:

  – Sản xuất hợp chất hoá học phân tách được phân vào nhóm 20113 (Sản xuất hoá chất vô cơ cơ bản khác);

  – Sản xuất glyxerin, các sản phẩm tổng hợp từ dầu mỏ được phân vào nhóm 20114 (Sản xuất hoá chất hữu cơ cơ bản khác);

  – Chiết xuất và tinh luyện từ dầu thiên nhiên được phân vào nhóm 20290 (Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu).

  2023

  Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu. Nhóm này gồm:

  – Sản xuất các loại bột thuốc nổ;

  – Sản xuất các sản phẩm pháo hoa, chất nổ, bao gồm ngòi nổ, pháo sáng…

  – Sản xuất giêlatin và dẫn xuất giêlatin, keo hồ và các chất đã được pha chế, bao gồm keo cao su;

  – Sản xuất chiết xuất của các sản phẩm hương liệu tự nhiên;

  – Sản xuất chất giống nhựa;

  – Sản xuất nước hương liệu nguyên chất chưng cất;

  – Sản xuất sản phẩm hỗn hợp có mùi thơm dùng cho sản xuất nước hoa hoặc thực phẩm;

  – Sản xuất phim, giấy ảnh, các vật liệu nhạy với ánh sáng khác;

  – Sản xuất hoá chất dùng để làm ảnh;

  – Sản xuất các sản phẩm hoá chất khác như:

  + Pep ton, dẫn xuất của pep ton, các chất protein khác và dẫn xuất của chúng,

  + Dầu mỡ,

  + Dầu hoặc mỡ được pha chế bằng quá trình hoá học,

  + Nguyên liệu sử dụng trong hoàn thiện sản phẩm dệt và da,

  + Bột và bột nhão sử dụng trong hàn,

  + Sản xuất chất để tẩy kim loại,

  + Sản xuất chất phụ gia cho xi măng

  2029 – 20290

  >>> Xem thêm: Danh mục ngành nghề đăng ký kinh doanh chi tiết

  III/ Dịch vụ tư vấn bổ sung ngành nghề của công ty Nam Việt Luật

  – Công ty Nam Việt Luật quy tụ đội ngũ chuyên viên, luật sư được đào tạo bài bản, giàu kinh nghiệm, giỏi chuyên môn, am hiểu về thủ tục thành lập công ty cũng như thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh nên có khả năng tư vấn chi tiết những vấn đề liên quan một cách chi tiết cho bạn. Không chỉ tư vấn miễn phí mọi thắc mắc liên quan, Nam Việt Luật còn hướng dẫn khách hàng cách chuẩn bị hồ sơ, thủ tục để thuận lợi thay đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh.

  – Đặc biệt, khi nhận được ủy quyền, Nam Việt Luật sẽ thay khách hàng soạn thảo hoàn thiện hồ sơ thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh, nộp hồ sơ và lấy kết quả để trả cho khách hàng một cách nhành chóng, để giúp công ty của bạn thuận lợi kinh doanh ngành nghề muốn bổ sung hay muốn thay đổi. 

  – Ngoài ra, Nam Việt Luật còn thực hiện thủ tục công bố thông tin thay đổi đăng ký kinh doanh sau thay đổi, bổ sung ngành nghề cho khách hàng, thủ tục cần lưu ý sau thay đổi đăng ký kinh doanh cho khách hàng

  Nếu còn vướng mắc lên quan đến thủ tục bổ sung thêm mã ngành nghề sản xuất hóa chất quý khách hàng  có thể liên hệ qua tổng đài hoặc gửi email cho công ty để chúng tôi tư vấn miễn phí cho các bạn.

Thông báo
Gọi điện thoại