• Mã ngành 1701-Mã ngành sản xuất giấy,các sản phẩm từ giấy

  • Bổ sung ngành nghề kinh doanh
  • Main Nguyen Tác giả: Main Nguyen
   4 /5 của 1 đánh giá

  Mã ngành 1701-Mã ngành sản xuất giấy,các sản phẩm từ giấy là bao nhiêu? Giấy là sản phẩm được sản xuất từ cellulose. Nguyên liệu của công nghiệp giấy là gỗ, tre, nứa, phế phẩm xản xuất công –nông nghiệp như rơm rạ bã mía và giấy loại, và các dạng thực vật khác. Hiện nay có nhiều loại giấy: giấy tốt in những loại ấn phẩm đặc biệt, giấy in viết bình thường, giấy gói, giấy sinh hoạt. Trung bình những năm qua, nước ta nhập khoảng trên dưới 100 ngàn tấn giấy các loại mỗi năm. Tính về số giấy sản xuất trong nước thì Việt Nam mỗi năm tiêu thụ gần 300 ngàn tấn, tính theo đầu người đạt xấp xỉ 4kg/năm. Nhận thấy tiềm năng kinh doanh của ngành nghề này mà nhiều doanh nghiệp đã thành lập công ty lĩnh vực này còn đối với những doanh nghiệp muốn kinh doanh thêm ngành nghề này cần phải thực hiện thủ tục bổ sung thêm mã ngành nghề sản xuất giấy để có thể xin giấy phép kinh doanh.

  Sau đây công ty Nam Việt Luật xin chia sẻ một số thông tin hữu ích về thủ tục thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh được áp dụng theo quy định mới nhất!

  ngành nghề sản xuất giấy

  170: Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy

  1701-17010: Sản xuất bột giấy, giấy và bìa

  Nhóm sản xuất bột giấy, giấy và bìa gồm:

  – Sản xuất bột giấy được tẩy trắng, tẩy trắng một phần hoặc chưa được tẩy trắng bằng cơ học, hoá học (hoà tan hoặc không hoà tan) hoặc xử lý hóa chất một phần;

  – Sản xuất bột giấy từ xơ bông;

  – Loại bỏ mực và sản xuất bột giấy từ giấy bỏ;

  – Sản xuất giấy và giấy bìa với quy trình công nghệ cao;

  – Chế biến giấy và giấy bìa như:

  + Sơn phủ, tẩm thấm giấy và giấy bìa,

  + Sản xuất giấy kếp,

  + Sản xuất giấy cán mỏng thành tấm từ giấy và bìa giấy,

  – Sản xuất giấy thủ công;

  – Sản xuất giấy báo và giấy để in ấn khác hoặc giấy viết;

  – Sản xuất giấy sợi để chèn lót và giấy sợi xenlulo cuộn;

  – Sản xuất giấy than hoặc giấy nền cuộn hoặc bản rộng.

  Loại trừ:

  – Sản xuất giấy nhăn và giấy bìa được phân vào nhóm 1702 (Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa);

  – Sản xuất các sản phẩm chế biến kỹ hơn từ giấy, giấy bìa, bột giấy được phân vào nhóm 17090 (Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu);

  – Sản xuất giấy được tráng, phủ hoặc tẩm thấm, trong đó tẩm thấm và tráng phủ là thành phần chính, được phân vào nhóm sản xuất các sản phẩm tẩm thấm, tráng phủ;

  – Sản xuất giấy ráp được phân vào nhóm 23990 (Sản xuất các sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu);

  – Sản xuất áo cứu đắm được phân vào nhóm 32900 (Sản xuất khác chưa được phân vào đâu).

  1702: Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa

  17021: Sản xuất bao bì bằng giấy, bìa

  Nhóm sản xuất bao bì bằng giấy, bìa gồm:

  – Sản xuất bao bì bằng giấy và bìa giấy lót làn sóng (có nếp gấp để bảo quản đồ dễ vỡ như thủy tinh…);

  – Sản xuất bao bì bằng bìa cứng;

  – Sản xuất các bao bì khác bằng giấy và bìa;

  – Sản xuất bao tải bằng giấy;

  – Sản xuất hộp đựng tài liệu trong văn phòng và đồ tương tự.

  Loại trừ: Sản xuất phong bì được phân vào nhóm 17090 (Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu).

  17022: Sản xuất giấy nhăn và bìa nhăn

  Nhóm sản xuất giấy nhăn và bìa nhăn gồm:

  – Sản xuất giấy nhăn và giấy bìa.

  – Sản xuất bao bì bằng giấy nhăn hoặc bìa nhăn.

  Loại trừ: Sản xuất sản phẩm từ bột giấy ép hoặc đúc được phân vào nhóm 17090 (Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu).

  1709 – 17090: Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu

  Nhóm sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu gồm:

  – Sản xuất giấy vệ sinh cá nhân và giấy dùng trong gia đình và sản phẩm chèn lót bằng xenlulo như:

  + Giấy ăn, giấy lau chùi,

  + Băng vệ sinh và khăn lau vệ sinh, tã giấy cho trẻ sơ sinh,

  + Cốc, chén đĩa, khay bằng giấy.

  – Sản xuất các đồ dệt chèn lót và sản phẩm chèn lót như: Giấy vệ sinh, băng vệ sinh;

  – Sản xuất giấy viết, giấy in;

  – Sản xuất giấy in cho máy vi tính;

  – Sản xuất giấy tự copy khác;

  – Sản xuất giấy nến và giấy than;

  – Sản xuất giấy phết hồ sẵn và giấy dính;

  – Sản xuất phong bì, bưu thiếp;

  – Sản xuất sổ sách, sổ kế toán, bìa rời, an-bum và các đồ dùng văn phòng phẩm tương tự dùng trong giáo dục và thương mại;

  – Sản xuất hộp, túi, túi dết, giấy tóm tắt bao gồm sự phân loại đồ dùng văn phòng phẩm bằng giấy;

  – Sản xuất giấy dán tường và giấy phủ tường tương tự bao gồm giấy có phủ chất dẻo và giấy dán tường có sợi dệt;

  – Sản xuất nhãn hiệu;

  – Sản xuất giấy lọc và bìa giấy;

  – Sản xuất ống chỉ, suốt chỉ bằng giấy và bìa giấy;

  – Sản xuất khay đựng trứng và các sản phẩm đóng gói khác được đúc sẵn;

  – Sản xuất giấy mới từ giấy phế thải;

  – Sản xuất vàng mã các loại.

  Loại trừ:

  – Sản xuất giấy hoặc bìa giấy với khổ lớn được phân vào nhóm 17010 (Sản xuất bột giấy, giấy và bìa);

  – In trên sản phẩm giấy được phân vào nhóm 18110 (In ấn);

  – Sản xuất quân bài được phân vào nhóm 32400 (Sản xuất đồ chơi, trò chơi);

  – Sản xuất trò chơi và đồ chơi bằng giấy hoặc bìa giấy được phân vào nhóm 32400 (Sản xuất đồ chơi, trò chơi).

  Hồ sơ bổ sung thêm mã ngành nghề sản xuất giấy

  Thành phần hồ sơ bao gồm

  + Thông báo bổ sung thêm mã ngành nghề sản xuất giấy và các sản phẩm từ giấy

  + Biên bản họp của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên/ Hội đồng thành viên công ty TNHH hai thành viên/ Hội đồng quản trị công ty Cổ phần về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh;

  + Quyết định về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh;

  + Giấy ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ nếu người đại diện pháp luật của công ty k thực hiện được;

  + Các giấy tờ khác có liên quan;

  Trình tự bổ sung thêm mã ngành nghề sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy

  + Tiến hành soạn thảo hồ sơ và nộp hồ sơ bổ sung thêm mã ngành nghề sản xuất giấy và các sản phẩm từ giấy;

  + Nơi tiếp nhận hồ sơ: Phòng đăng ký kinh doanh của Sở kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đóng trụ sở.

  + Theo dõi tiến trình xử lý hồ sơ và Phòng đăng ký kinh doanh sẽ thông báo kết quả tính hợp lệ hồ sơ đã nộp;

  + Căn cứ vào giấy hẹn doanh nghiệp nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở kế hoạch và đầu tư.

  Dịch vụ tư vấn bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty Nam Việt Luật

  + Công ty Nam Việt Luật sẽ tư vấn các mã ngành nghề doanh nghiệp muốn đăng ký bổ sung.

  + Soạn thảo hồ sơ, chuẩn bị giấy tờ liên quan, làm thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh qua mạng.

  + Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ, theo dõi tiến trình làm việc.

  + Bàn giao kết quả đến tận tay cho khách hàng.

  + Trên đây là nội dung tư vấn của Nam Việt Luật  về thủ tục bổ sung thêm mã ngành nghề sản xuất giấy và các sản phẩm từ giấy. Nếu còn thắc mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ tư vấn nhóm mã ngành nghề kinh doanh doanh nghiệp bạn dư định bổ sung thay đổi, bạn vui lòng liên hệ gọi qua hotline hoặc gửi email đến công ty Nam Việt Luật chúng tôi để nắm rõ các thông tin liên quan đến dịch vụ bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Thông báo
Gọi điện thoại