• Mã ngành 721-Mã ngành nghiên cứu khoa học,phát triển công nghệ

  • Bổ sung ngành nghề kinh doanh
  • Main Nguyen Tác giả: Main Nguyen
   4 /5 của 2 đánh giá

  Xin chào luật sư, công ty chúng tôi muốn đăng ký thay đổi bổ sung thêm mã ngành nghề nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật thì phải ghi mã ngành nghề là bao nhiêu cho chính xác với quy định của pháp luật hiện nay ạ? Thủ tục bổ sung ngành nghề này như thế nào? Mong được giải đáp cụ thể. Xin cảm ơn! (Hoàng Mâu – TPHCM)

  >>> Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi những thắc mắc của bạn đến chuyên mục tư vấn pháp luật của công ty Nam Việt Luật. Với những thông tin bạn cung cấp về vấn đề bổ sung mã ngành nghề nghiên cứu khoa học, bộ phận tư vấn luật doanh nghiệp đưa ra ý kiến tư vấn cho bạn một cách cụ thể như sau:

  I/ Nhóm mã ngành nghề nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ 

  Mã ngành nghề nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được quy định trong danh mục ngành nghề kinh doanh ban hành kèm theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ. Dưới đây là thông tin chi tiết và mã ngành nghề nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ:

  Ngành nghề Mã ngành
  Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên

  Nhóm này gồm:

  – Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực toán học và thống kê;

  – Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học máy tính và thông tin;

  – Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực vật lý;

  – Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực hóa học;

  – Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học trái đất và môi trường liên quan;

  – Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực sinh học;

  – Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên khác.

  7211- 72110
  Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ

  Nhóm này gồm:

  – Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực kỹ thuật dân dụng;

  – Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực kỹ thuật điện, kỹ thuật điện tử, kỹ thuật thông tin;

  – Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực kỹ thuật cơ khí;

  – Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực kỹ thuật hóa học;

  – Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực kỹ thuật vật liệu và luyện kim;

  – Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực kỹ thuật y học;

  – Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực kỹ thuật môi trường.

  – Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực công nghệ sinh học môi trường;

  – Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực công nghệ sinh học công nghiệp.

  – Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực công nghệ nano.

  – Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực kỹ thuật thực phẩm và đồ uống.

  – Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ khác.

  Loại trừ: Nghiên cứu thị trường được phân vào nhóm 73200 (Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận).

  7212- 72120
  Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học y, dược

  Nhóm này gồm:

  – Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực y học cơ sở;

  – Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực y học lâm sàng;

  – Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực y tế;

  – Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực dược học;

  – Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực công nghệ sinh học trong y học;

  – Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học y, dược khác;

  7213- 72130
  Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học nông nghiệp

  Nhóm này gồm:

  – Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực trồng trọt;

  – Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực chăn nuôi;

  – Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực thú y;

  – Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực lâm nghiệp;

  – Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực thủy sản;

  – Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực công nghệ sinh học trong nông nghiệp;

  – Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học nông nghiệp khác;

  7214- 72140

  II/ Hồ sơ bổ sung thêm mã ngành nghề nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật

  Hồ sơ để thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh cần chuẩn bị sẽ gồm các thành phần như sau :

  + Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về bổ sung thêm mã ngành nghề kinh doanh

  + Biên bản họp về việc bổ sung thêm mã ngành nghề nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. (Của công ty TNNH 2 thành viên, công ty cổ phần hoặc công ty hợp danh).

  + Quyết định về việc bổ sung thêm mã ngành nghề nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

  + Văn bản ủy quyền cho cá nhận thực hiện nộp và nhận kết quả hồ sơ.

  Bổ sung thêm mã ngành nghề nghiên cứu khoa học

  Bổ sung thêm mã ngành nghề nghiên cứu khoa học

  III/ Các bước bổ sung ngành nghề nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

  Để bổ sung ngành nghề nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, doanh nghiệp làm thủ tục bổ sung ngành nghề theo trình tự sau:

  Bước 1: Nộp hồ sơ lên Sở kế hoạch và đầu tư

  – Doanh nghiệp nộp hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh lên Phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

  – Thời gian làm việc là 03 ngày kể từ khi doanh nghiệp nộp hồ sơ bổ sung ngành nghề, Sở sở kế hoạch đầu tư sẽ trả lời về tính hợp lệ của hồ sơ và thông báo doanh nghiệp tới nhận kết quả hoặc sửa đổi bổ sung hồ sơ.

  Bước 2: Nhận kết quả hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh

  – Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh để nhận kết quả giải quyết hồ sơ hoặc đăng ký nhận kết quả thông qua Bưu điện

  – Doanh nghiệp sẽ nhận được giấy xác nhận thay đổi đăng ký kinh doanh bổ sung ngành nghề 

  – Theo quy định mới kể từ ngày 01/07/2015, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được cấp sẽ không thể hiện nội dung ngành nghề, do đó khi thay đổi ngành nghề thì doanh nghiệp sẽ chỉ nhận kết quả là Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp mà không cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới.   

  Bước 3: Doanh nghiệp công bố đăng ký, thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh

  – Theo quy của Luật Doanh nghiệp thì khi thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử quốc gia. Trong vòng 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới công ty phải thực hiện công bố nội dung đăng ký kinh doanh mới theo đúng quy định.

  – Trừ việc thay đổi địa điểm kinh doanh, chi nhánh công ty, văn phòng đại diện của công ty thì không phải thực hiện thủ tục công bố thông tin trên Cổng thông tin quốc gia. Còn việc bổ sung ngành nghề kinh doanh chắc chắn phải thực hiện thủ tục này.

  >>> Lưu ý:

  – Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải gửi thông tin bổ sung ngành nghề kinh doanh cho cơ quan thuế, cơ quan quản lý lao động, cơ quan thống kê, cơ quan bảo hiểm xã hội;

  – Định kỳ Cơ quan đăng ký kinh doanh phải gửi thông tin đăng ký doanh nghiệp và thông tin bổ sung ngành nghề kinh doanh cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền cùng cấp, Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố – nơi công ty, doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

  – Các tổ chức, cá nhân có quyền đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh cung cấp các thông tin mà công ty phải công khai theo quy định của pháp luật.

  IV/ Dịch vụ tư vấn bổ sung ngành nghề của công ty Nam Việt Luật

  Công ty Nam Việt Luật quy tụ đội ngũ chuyên viên, luật sư được đào tạo bài bản, giàu kinh nghiệm, giỏi chuyên môn, am hiểu về thủ tục thành lập công ty cũng như thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh nên có khả năng tư vấn chi tiết những vấn đề liên quan một cách chi tiết cho bạn. Không chỉ tư vấn miễn phí mọi thắc mắc liên quan, Nam Việt Luật còn hướng dẫn khách hàng cách chuẩn bị hồ sơ, thủ tục để thuận lợi thay đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh.

  – Đặc biệt, khi nhận được ủy quyền, Nam Việt Luật sẽ thay khách hàng soạn thảo hoàn thiện hồ sơ thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh, nộp hồ sơ và lấy kết quả để trả cho khách hàng một cách nhành chóng, để giúp công ty của bạn thuận lợi kinh doanh ngành nghề muốn bổ sung hay muốn thay đổi. 

  – Ngoài ra, Nam Việt Luật còn thực hiện thủ tục công bố thông tin thay đổi đăng ký kinh doanh sau thay đổi, bổ sung ngành nghề cho khách hàng, thủ tục cần lưu ý sau thay đổi đăng ký kinh doanh cho khách hàng

  Nếu còn vướng mắc lên quan đến thủ tục bổ sung thêm mã ngành nghề nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật quý khách hàng  có thể liên hệ qua tổng đài hoặc gửi email cho công ty để chúng tôi tư vấn miễn phí cho các bạn.

Thông báo
Gọi điện thoại