• Mã ngành 4321-4322-Ngành lắp đặt hệ thống điện,cấp thoát nước

  • Bổ sung ngành nghề kinh doanh
  • Main Nguyen Tác giả: Main Nguyen
   5 /5 của 3 đánh giá

  Mã ngành 4321-4322-Mã ngành lắp đặt hệ thống điện,cấp thoát nước là bao nhiêu? Đối với các công trình xây dựng dân dụng như nhà ở, văn phòng, bệnh viện, trường học, các tòa nhà để có thể đưa vào sử dụng thì một trong các yêu cầu trong thi công là phải được lắp đặt đầy đủ hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước, các lắp đặt khác như thang máy, thang cuốn, cách âm, cách nhiệt… Để có thể thực hiện các công việc này thì các đơn vị thi công xây dựng phải có đăng ký các ngành nghề lắp đặt hệ thống điện, cấp thoát nước và lắp đặt xây dựng khác.

  Các doanh nghiệp – đơn vị thi công có thể đăng ký ngành nghề khi mới đăng ký thành lập công ty hoặc nếu đã thành lập rồi thì chỉ cần thực hiện bổ sung ngành nghề.

  Để có thể bổ sung ngành nghề lắp đặt hệ thống điện, cấp thoát nước và lắp đặt xây dựng khác phải biết mã ngành nghề và hồ sơ, thủ tục thực hiện bổ sung ngành nghề.

  ngành nghề lắp đặt hệ thống điện, cấp thoát nước

  Mã các ngành nghề lắp đặt hệ thống điện, cấp thoát nước và lắp đặt xây dựng khác

  Mã các ngành nghề lắp đặt hệ thống điện, cấp thoát nước và lắp đặt xây dựng khác được quy định trong Danh mục ngành nghề kinh doanh ban hành kèm theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ.

  Thông tin chi tiết các ngành nghề lắp đặt hệ thống điện, cấp thoát nước và lắp đặt xây dựng khác như sau :

  4321 : Lắp đặt hệ thống điện

  Nhóm lắp đặt hệ thống điện gồm:

  Hoạt động lắp đặt hệ thống điện cho công trình nhà và công trình kỹ thuật dân dụng. Cụ thể:

  + Dây dẫn và thiết bị điện,

  + Đường dây thông tin liên lạc,

  + Mạng máy tính và dây cáp truyền hình, bao gồm cả cáp quang học,

  + Đĩa vệ tinh,

  + Hệ thống chiếu sáng,

  + Chuông báo cháy,

  + Hệ thống báo động chống trộm,

  + Tín hiệu điện và đèn trên đường phố,

  + Đèn trên đường băng sân bay.

  Nhóm này cũng gồm: Hoạt động kết nối các thiết bị điện và đồ dùng gia đình.

  Loại trừ: Xây dựng đường truyền năng lượng và viễn thông được phân vào nhóm 42230 (Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc).

  4322: Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí

  Nhóm lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí gồm:

  Lắp đặt hệ thống đường ống nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí trong nhà hoặc tại các công trình xây dựng khác, kể cả mở rộng, thay đổi, bảo dưỡng và sửa chữa.

  Cụ thể:

  – Hệ thống sưởi (điện, gas, dầu);

  – Lò sưởi, tháp làm lạnh;

  – Hệ thống thu nạp năng lượng mặt trời không dùng điện;

  – Thiết bị cấp, thoát nước và thiết bị vệ sinh;

  – Thiết bị thông gió, làm lạnh hoặc điều hoà không khí;

  – Thiết bị khí đốt (gas);

  – Đường ống dẫn hơi nước;

  – Hệ thống phun nước chữa cháy;

  – Hệ thống phun nước tưới cây;

  – Lắp đặt hệ thống ống dẫn.

  Loại trừ: Lắp đặt hệ thống sưởi bằng điện được phân vào nhóm 43210 (Lắp đặt hệ thống điện).

  43221: Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước

  Nhóm lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước gồm:

  Lắp đặt hệ thống đường ống cấp, thoát nước trong nhà hoặc tại các công trình xây dựng khác, kể cả mở rộng, thay đổi, bảo dưỡng và sửa chữa;

  Cụ thể:

  + Thiết bị cấp, thoát nước và thiết bị vệ sinh,

  + Đường ống dẫn hơi nước,

  + Hệ thống phun nước chữa cháy,

  + Hệ thống phun nước tưới cây,

  + Lắp đặt hệ thống ống dẫn cấp, thoát nước.

  43222: Lắp đặt hệ thống sưởi và điều hoà không khí

  Nhóm lắp đặt hệ thống sười và điều hòa không khi gồm:

  Lắp đặt hệ thống sưởi và điều hoà không khí trong nhà hoặc tại các công trình xây dựng khác, kể cả mở rộng, thay đổi, bảo dưỡng và sửa chữa. Cụ thể:

  – Hệ thống sưởi (điện, gas, dầu),

  – Lò sưởi, tháp làm lạnh,

  – Máy thu nạp năng lượng mặt trời không dùng điện,

  – Thiết bị thông gió, làm lạnh hoặc điều hoà không khí,

  – Thiết bị khí đốt (gas),

  – Bơm hơi,

  – Lắp đặt hệ thống ống dẫn điều hoà không khí.

  4329 : Lắp đặt hệ thống xây dựng khác

  Nhóm lắp đặt hệ thống xây dựng khác gồm:

  – Lắp đặt hệ thống thiết bị khác không phải hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí hoặc máy công nghiệp trong các công trình nhà và công trình kỹ thuật dân dụng, bao gồm cả bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống thiết bị này.

  – Lắp đặt hệ thống thiết bị trong công trình nhà và công trình xây dựng khác như:

  + Thang máy, thang cuốn,

  + Cửa cuốn, cửa tự động,

  + Dây dẫn chống sét,

  + Hệ thống hút bụi,

  + Hệ thống âm thanh,

  + Hệ thống cách âm, cách nhiệt, chống rung.

  Loại trừ: Lắp đặt hệ thống máy móc công nghiệp được phân vào nhóm 3320 (Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp).

  ngành nghề lắp đặt hệ thống điện, cấp thoát nước

  Trình tự thủ tục bổ sung ngành nghề lắp đặt hệ thống điện, cấp thoát nước

  Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ bổ sung ngành nghề lắp đặt hệ thống điện, cấp thoát nước

  Hồ sơ để thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh cần chuẩn bị sẽ gồm các thành phần như sau :

  + Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về bổ sung ngành nghề lắp đặt hệ thống điện, cấp thoát nước.

  + Biên bản họp về việc bổ sung ngành nghề lắp đặt hệ thống điện, cấp thoát nước. ( Của công ty TNNH 2 thành viên, công ty cổ phần hoặc công ty hợp danh).

  + Quyết định về việc bổ sung ngành nghề lắp đặt hệ thống điện, cấp thoát nước.

  + Văn bản ủy quyền cho cá nhận thực hiện nộp và nhận kết quả hồ sơ.

  Bước 2: Nộp hồ sơ và chờ nhận kết quả bổ sung ngành nghề lắp đặt hệ thống điện, cấp thoát nước

  Doanh nghiệp nộp hồ sơ thay đổi, bổ sung ngành nghề lắp đặt hệ thống điện, cấp thoát nước như trên đến Phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Và nhận kết quả sau 3 ngày làm việc

  Doanh nghiệp sẽ được Phòng đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Trong đó sẽ thể hiện các nội dung đăng ký kinh doanh mới nhất của doanh nghiệp bao gồm cả các ngành nghề kinh doanh mới bổ sung.

  Bước 3 : Đăng bố cáo thông tin thay đổi của doanh nghiệp

  Doanh nghiệp sau khi hoàn tất thủ tục thay đổi, bổ sung ngành nghề lắp đặt hệ thống điện, cấp thoát nước thì phải công bố thông tin thay đổi của doanh nghiệp trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhận được Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

  Hiện nay khi doanh nghiệp nộp hồ sơ, để thuận tiện Phòng đăng ký kinh doanh sẽ thu lệ phí đăng bố cáo và sẽ công bố thông tin thay đổi của doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sau khi thông tin được thay đổi. Doanh nghiệp không cần thiết đăng thông tin trên báo giấy như trước nữa.

  Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh của Nam Việt Luật

  Công ty Nam Việt Luật ngoại trừ có thể thực hiện bổ sung ngành nghề lắp đặt hệ thống điện, cấp thoát nước mà còn kể cả các ngành nghề kinh doanh khác. Hoặc thay đổi bất kỳ nội dung đăng ký kinh nào nào của doanh nghiệp như đổi đại diện pháp luật, tăng vốn hoặc thay đổi cơ cấu góp vốn, chuyển loại hinh doanh nghiệp, đổi tên công ty, đổi địa chỉ, thay đổi ngành nghề kinh doanh, thay đổi thành viên công ty, thay đổi chủ sở hữu…

  Nếu các bạn cảm thấy việc thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề khá rắc rối, phức tạp thì vì sao không tìm đến  công ty Nam Việt Luật. Chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh trọn gói giá rẻ cho quý khách hàng từ khâu tư vấn, soạn hồ sơ miễn phí, nhận viên chúng tôi sẽ đến gặp khách hàng ký hồ sơ và thay mặt khách hàng nộp hồ sơ, nhận kết quả và cuối cùng sẽ giao trả kết quả tới tận tay khách hàng.

Thông báo
Gọi điện thoại