Bổ sung thêm mã ngành nghề khai thác quặng kim loại

Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Bổ sung thêm mã ngành nghề khai thác quặng kim loại

  • 13/06/2020
  • Bởi: namvietluat.vn
  • Chuyên mục: Thông tin ngành nghề

Quặng kim loại là một nguồn tài nguyên có hạn, do đó, mà việc khai thác, sử dụng phải đảm bảo cho việc tái tạo đối với một số nguồn tài nguyên. Hoạt động khai thác quặng kim loại cần được nhà nước kiểm soát chặt chẽ để có thể đồng thời phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường. Và một trong những chính sách mà Nhà nước đề ra đó là đưa ngành khai thác quặng kim loại vào danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Đối với những chủ thể muốn thực hiện hoạt động hợp pháp trong lĩnh vực mã ngành nghề khai thác quặng kim loại các doanh nghiệp phải đăng ký kinh doanh ngành nghề khi mới thành lập công ty hoặc nếu đã thành lập rồi thì phải làm thủ tục thay đổi, bổ sung ngành nghề để có thể đăng ký giấy phép kinh doanh.

Bài viết dưới đây là một số thông tin về hồ sơ thủ tục thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh được áp dụng theo quy định mới nhất!

mã ngành nghề khai thác quặng kim loại

071 – 0710 – 07100: Khai thác quặng sắt

Nhóm này gồm:

– Các hoạt động khai thác mỏ quặng chiếm giá trị lớn về hàm lượng sắt.

– Các hoạt động làm giàu và thu gom quặng có chứa sắt.

Loại trừ: Khai thác mỏ và chế pyrit và pyrrhotite (trừ nung) được phân vào nhóm 08910 (Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón).

072: Khai thác quặng không chứa sắt (trừ quặng kim loại quý hiếm)

Nhóm này gồm: Các hoạt động khai thác các quặng kim loại màu.

0721 – 07210: Khai thác quặng uranium và quặng thorium

Nhóm này gồm:

– Khai thác quặng có giá trị lớn hàm lượng uranium và thorium: khoáng chất uranit;

– Cô các loại quặng loại đó.

Loại trừ:

– Làm giàu quặng uranium và thorium được phân vào nhóm 20113 (Sản xuất hoá chất vô cơ cơ bản khác);

– Sản xuất kim loại uranium từ khoáng chất hoặc các loại quặng khác được phân vào nhóm 24202 (Sản xuất kim loại màu);

– Nấu chảy và tinh chế kim loại từ uranium được phân vào nhóm 24202 (Sản xuất kim loại màu).

0722: Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt

07221: Khai thác quặng bôxít

Nhóm này gồm: Khai thác và chuẩn bị khai thác quặng bôxít.

07229: Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt chưa được phân vào đâu

Nhóm này gồm: Khai thác quặng nhôm, đồng, chì, kẽm, thiếc, mangan, krôm, niken, coban, molypden, tantali, vanadi.

Loại trừ:

– Công việc chuẩn bị cho khai thác quặng uranium và quặng thorium được phân vào nhóm 07210 (Khai thác quặng uranium và thorium);

– Sản xuất oxit nhôm, mạ niken và đồng được phân vào nhóm 24202 (Sản xuất kim loại màu).

073 – 0730 – 07300: Khai thác quặng kim loại quý hiếm

Nhóm này gồm: Các hoạt động khai thác và chuẩn bị khai thác quặng kim loại quý như: Vàng, bạc, bạch kim.

Quy trình thực hiện thủ tục và hồ sơ chuẩn bị thủ tục bổ sung thêm mã ngành nghề khai thác quặng kim loại gồm các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ bổ sung thêm mã ngành nghề khác quặng kim loại

+ Giấy đề nghị bổ sung ngành nghề kinh doanh, đăng ký doanh nghiệp;

+ Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, doanh nghiệp tư nhân, danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần. Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông nước ngoài là tổ chức;

+ Điều lệ công ty;

+ Biên bản họp và bản sao hợp lệ các giấy tờ quyết định bổ sung thêm mã ngành nghề khai thác quặng kim loại

+ Văn bản ủy quyền cho công ty Nam Việt Luật thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề.

Bước 2: Nộp hồ sơ bổ sung thêm mã ngành nghề khai thác quặng kim loại tại Sở kế hoạch đầu tư 

+ Sau khi tiếp nhận hồ sơ bổ sung ngành nghề bán lẻ đồ dùng gia đình tại Cơ quan đăng ký kinh doanh tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở sẽ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

+ Thời gian giải quyết hồ sơ là 03 ngày.

Bước 3: Nhận kết quả đăng ký giấy phép kinh doanh bổ sung thêm mã ngành nghề khai thác quặng kim loại.

– Nhận kết quả theo ngày trả trên phiếu hẹn

– Giấy phép kinh doanh thẩm định hồ sơ, cấp Giấy phép kinh doanh đồng thời phê duyệt Phương án kinh doanh kèm theo. Trường hợp không cấp Giấy phép kinh doanh thì cơ quan cấp Giấy phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 4: Đăng bố cáo về thông tin thay đổi của doanh nghiệp 

+ Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung thêm mã ngành nghề khai thác quặng kim loại, doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục công bố nôi dung đăng ký doanh nghiệp lên Cổng thông tin quốc gia trong thời gian 30 ngày

Dịch vụ thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty Nam Việt Luật:

Nếu các bạn gặp khó khăn, cảm thấy chuẩn bị hồ sơ cũng như việc thực hiện thủ tục trong vấn đề bổ sung ngành nghề thêm mã ngành nghề khai thác quặng kim loại hay có thể bạn muốn thành lập công ty khai thác khoáng sản thì có thể liên hệ bằng cách gọi đến tổng đài hoặc gửi email cho công ty Nam Việt Luật , công ty chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và tư vấn miễn phí những vấn để bạn đang gặp phải, cũng như chuẩn bị hồ sơ, cử nhận viên của công ty thực hiện nộp hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh giúp khách hàng không mất công đi lại.

  1. Những câu hỏi và câu trả lời bạn nên đọc qua