Bổ sung thêm mã ngành nghề hiệp hội kinh doanh, nghề nghiệp

Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Bổ sung thêm mã ngành nghề hiệp hội kinh doanh, nghề nghiệp

  • 13/06/2020
  • Bởi: namvietluat.vn
  • Chuyên mục: Thông tin ngành nghề

Các hiệp hội kinh doanh và nghề nghiệp là tổ chức gồm các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực kinh doanh khác nhau hoặc các doanh nghiệp kinh doanh cùng một lĩnh vực ngành nghề, nghiên cứu khoa học, học thuyết hoặc văn hóa nhất định. Các hiệp hội có tác dụng lên tiếng nói bảo vệ lợi ích, đem lại lợi ịch hợp pháp của các thành viên hoặc cũng có thể là lợi ích của những người không phải là thành viên. Và để các hiệp hội hoạt động hợp pháp thì phải đăng ký kinh doanh các ngành nghề hiệp hội kinh doanh, nghề nghiệp khi mới thành lập hoặc sau khi đăng ký nếu có hoạt động thêm lĩnh vực khác thì chỉ cần đăng ký bổ sung ngành nghề.

Để bổ sung ngành nghề hiệp hội kinh doanh, nghề nghiệp thì cần phải biết mã ngành mới nhất và hồ sơ, trình tự thủ tục thực hiện bổ sung ngành nghề như thế nào ?

Bài viết này sẽ giới thiệu cho các bạn cụ thể mã ngành nghề hiệp hội kinh doanh, nghề nghiệp theo quy định mới nhất và cách thực hiện bổ sung ngành nghề.

ngành nghề hiệp hội kinh doanh, nghề nghiệp

Mã các ngành nghề hiệp hội kinh doanh, nghề nghiệp

Ngành nghề hiệp hội kinh doanh, nghề nghiệp được quy định trong Danh mục ngành nghề kinh doanh ban hành kèm theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Sau đây là mã ngành và chi tiết của các ngành nghề hiệp hội kinh doanh, nghề nghiệp :

941: Hoạt động của các hiệp hội kinh doanh, nghiệp chủ và nghề nghiệp

Nhóm này gồm: Hoạt động của các tổ chức thúc đẩy lợi ích cho các thành viên của hiệp hội kinh doanh và nghề nghiệp. Trong trường hợp tổ chức thành viên chuyên nghiệp, nó cũng bao gồm hoạt động thúc đẩy lợi ích chuyên nghiệp của thành viên.

9411: Hoạt động của các hiệp hội kinh doanh và nghiệp chủ

Nhóm này gồm:

– Hoạt động của các tổ chức mà lợi ích của các thành viên tập trung vào việc phát triển và sự thịnh vượng của doanh nghiệp trong một lĩnh vực kinh doanh hoặc thương mại cụ thể, bao gồm làm trang trại hoặc vùng địa lý cụ thể trong một vùng phát triển kinh tế và khí hậu hoặc chính trị mà không phụ thuộc vào lĩnh vực kinh doanh;

– Hoạt động của các liên đoàn của các doanh nghiệp đó;

– Hoạt động của phòng thương mại, phường hội và tổ chức tương tự;

– Phổ biến thông tin, đại diện trước cơ quan nhà nước, quan hệ quần chúng và đàm phán lao động.

Loại trừ: Hoạt động của tổ chức công đoàn được phân vào nhóm 9420 (Hoạt động của công đoàn).

9412 : Hoạt động của các hội nghề nghiệp

Nhóm này gồm:

– Hoạt động của các tổ chức mà lợi ích của các thành viên tập trung vào một lĩnh vực nhất định như tổ chức y tế, pháp lý, kế toán, kỹ thuật, kiến trúc…;

– Hoạt động của các hội chuyên gia tham gia vào khoa học, học thuyết hoặc văn hóa, như hội viết văn, họa sỹ, tạo hình, nhà báo…;

– Phổ biến thông tin, thiết lập và giám sát chuẩn thực hành, đại diện trước cơ quan nhà nước và đàm phán lao động;

Nhóm này cũng gồm: Hoạt động của hội đoàn cho người có học vấn.

Loại trừ: Hoạt động giáo dục của các tổ chức này được phân vào ngành 85 (Giáo dục và đào tạo).

Trình tự thủ tục bổ sung ngành nghề hiệp hội kinh doanh, nghề nghiệp

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ bổ sung ngành nghề hiệp hội kinh doanh, nghề nghiệp

Hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh cần chuẩn bị sẽ gồm các thành phần như sau :

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về bổ sung ngành nghề hiệp hội kinh doanh, nghề nghiệp .

+ Biên bản họp về việc bổ sung ngành nghề hiệp hội kinh doanh, nghề nghiệp . ( Của công ty TNNH 2 thành viên, công ty cổ phần hoặc công ty hợp danh).

+ Quyết định về việc bổ sung ngành nghề hiệp hội kinh doanh, nghề nghiệp .

+ Văn bản ủy quyền cho cá nhận thực hiện nộp và nhận kết quả hồ sơ.

Bước 2: Nộp hồ sơ và chờ nhận kết quả bổ sung ngành nghề hiệp hội kinh doanh, nghề nghiệp

Doanh nghiệp nộp hồ sơ thay đổi, bổ sung ngành nghề hiệp hội kinh doanh, nghề nghiệp  như trên đến Phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Và nhận kết quả sau 3 ngày làm việc

Doanh nghiệp sẽ được Phòng đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Trong đó sẽ thể hiện các nội dung đăng ký kinh doanh mới nhất của doanh nghiệp bao gồm cả các ngành nghề kinh doanh mới bổ sung.

Bước 3 : Đăng bố cáo thông tin thay đổi của doanh nghiệp

Doanh nghiệp sau khi hoàn tất thủ tục thay đổi, bổ sung ngành nghề hiệp hội kinh doanh, nghề nghiệp thì phải công bố thông tin thay đổi của doanh nghiệp trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhận được Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Hiện nay khi doanh nghiệp nộp hồ sơ, để thuận tiện Phòng đăng ký kinh doanh sẽ thu lệ phí đăng bố cáo và sẽ công bố thông tin thay đổi của doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sau khi thông tin được thay đổi. Doanh nghiệp không cần thiết đăng thông tin trên báo giấy như trước nữa.

Thu-tuc-thay-doi-bo-sung-nganh-nghe-kinh-doanh-cong-ty-TNHH-hai-thành-vien

Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh của Nam Việt Luật

Công ty Nam Việt Luật ngoại trừ có thể thực hiện bổ sung ngành nghề hiệp hội kinh doanh, nghề nghiệp mà còn kể cả các ngành nghề kinh doanh khác. Hoặc thay đổi bất kỳ nội dung đăng ký kinh nào nào của doanh nghiệp như chuyển loại hinh doanh nghiệp, đổi tên công ty, đổi địa chỉ, đổi đại diện pháp luật, tăng vốn hoặc thay đổi cơ cấu góp vốn…

Nếu các bạn cảm thấy việc chuẩn bị hồ sơ  rườm rà, thủ tục nộp và nhận kết quả có chút rắc rối, phức tạp thì vì sao bạn không tìm đến chúng tôi công ty Nam Việt Luật.

Chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh trọn gói giá rẻ cho quý khách hàng. Đến với công ty chúng tôi quý khách hàng sẽ được tư vấn, soạn hồ sơ miễn phí, nhận viên chúng tôi sẽ đến gặp khách hàng ký hồ sơ và thay mặt khách hàng nộp hồ sơ, nhận kết quả và cuối cùng sẽ giao trả kết quả tới tận tay khách hàng.

  1. Những câu hỏi và câu trả lời bạn nên đọc qua